A pápa szerdai katekézise: a keresztény élet az alázat iskolája

A pápa szerdai katekézise: a keresztény élet az alázat iskolája

Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. (Mt 9,13) Ferenc pápa a Máté meghívásáról szóló evangéliumi részletről (Mt 9,9.10b-13) elmélkedett katekézisében a szerdai általános kihallgatáson. Máté a római birodalom vámszedője volt és ezért  nyilvános bűnösnek tekintették. Jézus azonban meghívja, hogy kövesse Őt és váljon tanítványává. Máté elfogadja és meghívja vacsorára házába tanítványaival együtt. Itt születik egy vita a farizeusok és Jézus tanítványai között amiatt, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel étkeznek. „Nem mehettek ilyen emberek otthonába!” – mondták. Jézus pedig nem távolítja el őket, hanem ellátogat otthonaikba és leül melléjük. Ez azt jelenti, hogy ők is tanítványokká válhatnak. És az is igaz, hogy keresztény létünk nem tesz bennünket bűntelenné – figyelmeztetett a pápa.

 Az egyház nem tökéletes emberek, hanem úton levő tanítványok közössége

Ahogy a vámszedő Máté, úgy mi is mindannyian bízunk az Úr kegyelmében bűnei ellenére. Mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyiunknak vannak bűnei. Máté meghívásával Jézus megmutatja a bűnösöknek, hogy nem múltjukra vagy társadalmi rangjukra vagy a külsődleges társadalmi szokásokra tekint, hanem elsősorban új jövőt nyit számukra. Egyszer hallottam egy szép mondást – tette hozzá kötetlen szavakkal Ferenc pápa. Nincs szent múlt nélkül és nincs bűnös jövő nélkül. Így tesz Jézus. Elég, ha a meghívásra alázatos és őszinte szívvel válaszolunk. Az egyház nem tökéletes emberek, hanem úton levő tanítványok közössége, akik követik az Urat, mert felismerik, hogy bűnösök és szükségük van megbocsátására. A keresztény élet tehát az alázat iskolája és megnyit bennünket a kegyelemre.

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.” 

Ezt nem érti meg az, aki „igaznak” hiszi és másoknál jobbnak érzi magát. A beképzeltség és a büszkeség nem teszik lehetővé, hogy felismerjük az üdvösségre áhítozókat. Megakadályozzák, hogy meglássuk Isten irgalmas arcát és hogy irgalommal cselekedjünk. Egy falat képeznek, amely gátolja a kapcsolatot Istennel. Jézus missziója pedig éppen ez: eljön, hogy megkeressen mindannyiunkat és meggyógyítsa sebeinket, valamint, hogy szeretettel meghívjon bennünket követésére. Világosan megfogalmazza: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.” ( Mt 9,12) Jézus jó orvosként jelenik meg! Hirdeti Isten országát és eljövetelének jelei világosak: meggyógyítja a betegségeket, megszabadít a félelemtől, a haláltól és az ördögtől.

Jézus egyetlen bűnöst sem zár ki, mert Isten gyógyító ereje nem ismer olyan betegséget, ami ne lehetne gyógyítható

Jézus egyetlen bűnöst sem zár ki, mert Isten gyógyító ereje nem ismer olyan betegséget, ami ne lehetne gyógyítható. Ez bizalmat nyújt számunkra és megnyitja szívünket az Úr előtt, hogy eljöjjön és meggyógyítson. A bűnösöket asztalához hívva, meggyógyítja és visszaállítja őket abba a hivatásba, amelyet elveszettnek hittek és amelyet a farizeusok elfelejtettek: ez pedig a meghívás Isten asztalához. Izajás próféciája szerint: „A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez e hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És leveszi e hegyről a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk segítségén!” (Iz 25,6-9)

 Jézus nem félt párbeszédet folytatni a bűnösökkel

Ha a farizeusok a meghívottakban csak a bűnösöket látják és elutasítják, hogy egy asztalhoz üljenek velük, Jézus ezzel szemben emlékezteti őket, hogy ők is Isten asztaltársai. Egy asztalhoz ülni Jézussal tehát annyit jelent, hogy átalakít és üdvözít minket. A keresztény közösségnek Jézus asztala kettős értelmű: az Isten Szavának és az Eucharisztiának az asztala (vö. Dei Verbum, 21). Ezekkel a gyógyszerekkel gyógyít és táplál bennünket az Isteni Orvos. Isten Szavával kinyilatkoztatja magát és meghív minket egy baráti párbeszédre. Jézus nem félt párbeszédet folytatni a bűnösökkel, a vámszedőkkel és a prostituáltakkal.  Nem, mindenkit szeretett! – hívta fel a figyelmet Ferenc pápa.

 Az Eucharisztia Jézus életével táplál minket és erős orvosság

Az Ige belénk hatol, mint az orvosi kés, mélyen és megszabadít a gonosztól, amely beköltözött életünkbe. Van, amikor Isten Szava fájdalmas, mert az álszentségre tapint rá és leleplezi a hamis vádlókat, feltárja a rejtett igazságokat. Ugyanakkor megvilágosít és megtisztít, erőt és reményt ad, hitünk útjának értékes eleme. Az Eucharisztia Jézus életével táplál minket és erős orvosság, amely titokzatos módon folyamatosan megújítja keresztségünk kegyelmét. Az Eucharisztiához járulva Jézus Testéből és Véréből táplálkozunk és Jézus egyesít minket Testével.

Bűnbánat nélküli szívvel minden vallásos cselekedet haszontalan

A farizeusokkal folytatott párbeszédet lezárva Jézus Ozeás próféta szavára emlékezteti őket: „Menjetek csak és tanuljátok meg mit tesz az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.” (Mt 9,13) Izrael népéhez fordulva a próféta megfeddte őket, mert imáik üres és értelmetlen szavakból álltak. Isten szövetsége és az irgalmasság ellenére a nép gyakran „felszínes” vallásosságban élt, anélkül, hogy megélte volna mélyen az Úr parancsát. Ezért a próféta hangsúlyozza: „irgalmasságot akarok”, vagyis a szív hűségét, amely felismeri saját bűneit és újra hűséges lesz az Istennel kötött szövetséghez. „Nem áldozatot akarok”: bűnbánat nélküli szívvel minden vallásos cselekedet haszontalan! – hívta fel a figyelmet a Szentatya. Jézus ezt a prófétai kifejezést alkalmazza az emberi kapcsolatokra is: a farizeusok nagyon vallásosak voltak formailag, de nem voltak hajlandók megosztani asztalukat a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Nem ismerték fel a megbánás, tehát a gyógyulás lehetőségét. Nem tették első helyre az irgalmasságot: bár a Törvény hűséges őrzői voltak, megmutatták, hogy nem ismerik Isten szívét! Olyan ez, mintha kapnál egy csomagot egy ajándékkal és ahelyett, hogy kinyitnád és megnéznéd az ajándékot, csak a csomagolópapírra tekintenél: csak a külsőséget, a formát, de nem a kegyelem, az ajándék javát néznéd, amit kaptál – tett hozzá szabadon Ferenc pápa.

Mindannyian meghívást kaptunk az Úr asztalához

Kedves testvérek, mindannyian meghívást kaptunk az Úr asztalához. Fogadjuk el és üljünk mellé tanítványaival együtt. Tanuljunk meg irgalommal tekinteni másokra és ismerjük fel mindenkiben, hogy asztalvendég. Mindannyian tanítványok vagyunk, akiknek szükségük van arra, hogy megtapasztalják és megéljék Jézus vigasztaló szavát. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy Isten irgalmasságából táplálkozzunk, mert ebből a forrásból fakad üdvösségünk – zárta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson.

Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök az audiencián

Az audiencián részt vett és találkozott a Szentatyával Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök, aki többekkel együtt Nin Manuel OSB atya, kinevezett athéni exarcha pénteki, a Szent Pál bazilikában tartandó püspökszentelésére érkezett vendégként Rómába.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió