89 éves korában elhunyt Macharski nyugalmazott krakkói bíborosérsek

89 éves korában elhunyt Macharski nyugalmazott krakkói bíborosérsek

Augusztus 2-án kedden délelőtt a krakkói egyetemi klinikán elhunyt Franciszek Macharski, nyugalmazott krakkói bíborosérsek. A súlyosan beteg bíborost Ferenc pápa a múlt hét csütörtökén látogatta meg a kórházban. Macharski bíboros halálával a bíborosi kollégium létszáma 211, ebből 112 a választó és 99 a nem választó bíboros.

Franciszek Macharski bíboros életrajza

A nyugalmazott krakkói bíborosérsek 1927. május 20-án Krakkóban született és egész élete a lengyel kereszténység e nagy fellegvárához kapcsolódott. Krakkóban végezte elemi és középiskolai tanulmányait. A háború során a német megszállás alatt, miként a nála hét évvel idősebb Karol Woytiła, egy gyárban munkásként dolgozott. Ebben az időszakban érlelődött meg benne a papi hivatás és a világháború befejezését követően azonnal belépett a krakkói nagyszemináriumba, egyúttal pedig a Jagelló egyetem teológiai fakultásán tanult. Filozófiai és teológiai tanulmányai végeztével 1950. április 2-án szentelte pappá Sapieha krakkói metropolita érsek, aki négy évvel korábban 1946-ban Mindenszentek napján szentelte fel, ugyancsak a krakkói Wawel-ben, Karol Woytiłat.

Franciszek Macharski hat éven át káplánként dolgozott Kozy faluban, Bielsko-Biała közelében. 1956-tól négy éven át a svájci Fribourg katolikus egyetemén tanult tovább és szerzett doktorátust lelkipásztorkodás tanból. Hazatérve Krakkóba a nagyszeminárium spirituálisa, vagyis a kispapok lelkivezetője lett, egyúttal pedig a Krakkói Pápai Egyetem pasztorális tanszékén tanított. Tíz évvel később, 1970-ben nevezték ki a krakkói nagyszeminárium rektorává, mely az egyik legnagyobb és legjelentősebb bázisa a lengyel papképzésnek. 1977-ben főpásztora, Karol Woytiła krakkói bíborosérsek kanonokká nevezte ki és lett így a krakkói érseki káptalan tagja. Ebben az időszakban gyakran elkísérte főpásztorát külföldi útjaira, amikor Karol Woytiła krakkói bíborosérsek felkereste a világon szerteszét élő nagyszámú lengyel közösséget Kanadában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Angliában.

Karol Woytiła pápává választásával  Franciszek Macharski örökölte meg a krakkói metropolita széket. II. János Pál pápa 1978. december 29-én nevezte ki krakkói utódjául és szentelését ő maga végezte 1979. január 6-án a vatikáni Szent Péter bazilikában. Emlékezetes ünnep maradt ez a püspökszentelés, hiszen a lengyel pápa szentelte fel az utódját és jó barátját. Ugyanebben az évben, 1979. június 30-án kreálta bíborossá őt Rómában Szent II.  János Pál pápa. Az új krakkói püspök hamar népszerű lett nemcsak az egyházmegyében, hanem szerte Lengyelországban. Ő vitte tovább és képviselte a Wyszyński és Woytiła bíborosok lelki hagyományát. Több könyve jelent meg, elődjéhez hasonlóan nagy figyelmet szentelt ő is a kultúra értékeinek. 2005. áprilisában részt vett a konklávén, amikor XVI. Benedek pápát választották Péter utódául. Nyáron, 2005 június 3-án visszavonult és nyugalmazott érsekként folytatta tovább szolgálatát.

 

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió