A béke érdekében nem engedhetjük, hogy a vallást erőszakra használják

A béke érdekében nem engedhetjük, hogy a vallást erőszakra használják

Colombo/ Ázsiai utazása első napján került sor a találkozóra a négy legnagyobb vallási közösség képviselőivel, vagyis a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám és a kereszténység követőivel.

Megerősíteni a hitben a katolikusokat

Ferenc pápa hálát adott azért, hogy részt vehet ezen a találkozón. Mint mondta, elődei, VI. Pál és II. János Pál pápák nyomdokain érkezett Srí Lankára, hogy kimutassa a katolikus egyház nagy szeretetét és gondoskodását a sziget iránt. Kegyelem számára, hogy meglátogathatja a helyi katolikus közösséget és megerősítheti őket a Krisztusba vetett hitükben. Együtt imádkozhatnak, megoszthatják örömeiket és szenvedéseiket egymással. Kegyelem az is, hogy e nagy vallási hagyományok híveivel találkozhat, akik osztoznak a katolikusokkal a tudás, az igazság és a szentség iránti vágyban.

Tisztelet a vallások iránt

A II. Vatikáni Zsinaton a katolikus egyház kinyilvánította mély és tartós tiszteletét a többi vallás iránt. A Nostra Aetate – kezdetű nyilatkozatban leszögezte: „a katolikus egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet- és magatartásformákat, tanításokat és erkölcsi parancsolatokat”. Ferenc pápa a maga részéről megerősíti a katolikus egyház őszinte tiszteletét e vallási hagyományok iránt.
A tisztelet légkörében a katolikus egyház együtt kíván működni velük és minden jóakaratú emberrel a Srí Lanka-i lakosság jóléte érdekében. A Szentatya reméli, hogy látogatása bátorítja és elmélyíti a vallásközi és ökumenikus együttműködés különböző formáit, melyek az elmúlt években elkezdődtek.

Párbeszéd és együttműködés

Ezek a dicséretes kezdeményezések lehetőséget nyújtottak a párbeszédre, amely alapvetően fontos, ha meg akarjuk ismerni, érteni és tisztelni egymás. De a tapasztalat azt mutatja, hogy akkor lesz hatékony ez a párbeszéd, ha meggyőződésünk teljes és őszinte bemutatásán alapul. Természetesen a párbeszéd felszínre hozza azt is, hogy mennyire más a hitünk, eltérőek a hagyományaink és szokásaink. Ugyanakkor ha őszintén tárjuk fel meggyőződésünket, képesek leszünk tisztábban látni azt, ami közös bennünk. Új utak nyílnak a kölcsönös megbecsülés, együttműködés és a barátság előtt is.

Viszály után megbékélés

A vallások és a keresztény felekezetek közötti kapcsolatok pozitív fejleményei különösen fontos és sürgető jelentőséget öltenek Srí Lankán. Túl sok évig estek a áldozatul ennek az országnak a lakói a polgárháborúnak és az erőszaknak. Most a rendezésre és az egységre van szükség, nem pedig további konfliktusokra és megosztottságra. Természetesen a rendezés és az egység előmozdítása olyan nemes feladat, amely mindenkire nehezedik, aki szívén viseli a nemzet és az egész emberi család javát. Remélem – mondta Ferenc pápa -, hogy a vallásközi és ökumenikus együttműködés bebizonyítja: ahhoz, hogy harmóniában éljenek testvéreikkel, az embereknek nem kell elfeledniük saját identitásukat, etnikai vagy vallási hovatartozásukat.

Testvéri szolidaritás

Milyen sok mód létezik a vallások követői számára, hogy megvalósítsák ezt a szolgálatot! Milyen sok szükségre kell a testvéri szolidaritás gyógyírja! Gondolok itt elsősorban a szegények, a nélkülözők, a vigaszra és reményre várók anyagi és lelki szükségleteire. Gondolok arra a sok családra is, akik továbbra is siratják elhunyt szeretteiket – sorolta a Szentatya.

A vallási erőszak elutasítása

Sok-sok jóakaratú ember fáradozik Srí Lanka erkölcsi alapjainak újrateremtésén. A pápa azt kívánja, hogy a különböző vallási közösségek vezetői egyre inkább fogjanak össze, hogy elősegítsék a kiengesztelődést a lakosság számára, megújítva a társadalmat és az intézményeket. A béke javáért nem engedhetjük meg, hogy a vallásos hitet erőszakos vagy háborús célokra használják fel. Világosan és egyértelműen arra kell szólítanunk közösségeinket, hogy teljes mértékben éljék meg a béke és az együttélés tanítását, mely minden vallásban jelen van, valamint, hogy jelentsék az elkövetett erőszakot.

Kedves barátaim! Köszönöm még egyszer a nagylelkű fogadtatást és a figyelmet. Ez a baráti találkozó erősítse meg erőfeszítéseinket a harmonikus életre és a béke áldásának elterjesztésére – zárta beszédét a Srí Lanka-i vallásközi találkozón Ferenc pápa.

Kép: hu.euronews.com 

Forrás: Vatikáni Rádió