A bezárt szív nem tudja befogadni a Szentlelket

A bezárt szív nem tudja befogadni a Szentlelket

„A Szentlélek tanít meg bennünket azt mondani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tanítása csak a nyitott szívű emberbe lép be és a Lélek adja meg annak a bizonyosságát, hogy Jézus megváltott bennünket” – áll Ferenc pápa hétfő reggeli szentmiséjének a homíliájában, melyet a Szent Márta-házban tartott.

A Szentlélek minden keresztény ember útitársa

„Legyetek nyugodtak, nem hagylak árván benneteket. Elküldöm nektek a Vigasztalót, hogy megvédjen benneteket az Atya előtt” – hangsúlyozta Ferenc pápa Jézus utolsó vacsorai főpapi imádságának lényegi gondolataiból. „A Szentlélek kíséri majd Jézus ígérete nyomán az apostolokat és megadja annak a bizonyosságnak a tudatát, hogy Jézus megváltotta őket”. „Ő maga a Szentlélek tanít meg bennünket annak felismerésére, hogy Jézus Krisztus az Úr. A Szentlélek nélkül ugyanis senki nem képes őt Úrnak mondani, nem tudja őt megérezni és nem tud őszerinte élni. Ő az, aki elvezet bennünket a teljes igazságra és ő kísér bennünket a teljes igazság felé vezető úton. Eszünkbe juttatja mindazt, amit mondott és megtanít mindenre. Vagyis a Szentlélek minden keresztény ember útitársa és így az egyház útitársa is” – emelte ki a pápa.

Nyissuk meg a szívünket a Léleknek, különben nem tud belépni oda

„A Szentlélek egy adomány, Jézus nagy ajándéka. Ő nem engedi, hogy hibázzunk”. „De hol is lakik a Szentlélek?” – tette fel a kérdést a pápa. Válaszként felidézte az Apostolok Cselekedeteiből vett olvasmány részletét egy „Lídia nevű istenfélő bíborárus asszonyról”, aki „jól csinálta a dolgokat”, mert „az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelemmel hallgassa Isten Szavát”. „Az Úr tehát megnyitja neki a szívét, hogy belépjen oda a Szentlélek és az Úr tanítványává tegye. Ugyanis a szívünk az a hely, ahol mi a Szentlelket hordozzuk. Az egyház őt szívünk édes vendégének nevezi. Ám egy bezárt szívbe senki nem tud belépni. Hol is lehet hozzá kulcsot venni, hogy belépjünk oda?” – kérdezett tovább a pápa. „Nem, ezt nem lehet megvenni, ez egy adomány, Isten ajándéka! Uram, nyisd meg a szívemet, hogy belépjen oda a Szentlélek és megértesse velem, hogy Jézus Krisztus az Úr”. Imádságban kell kérni őt ezekben a napokban: „Uram, nyisd meg a szívemet, hogy megérthessem mindazt, amire tanítottál engem! Add, hogy tudjak emlékezni a te szavaidra! Hogy tudjam, követni a szavaidat! És hogy eljussak a teljes igazságra!”.

Kérdezzük meg magunktól, vajon a szívünk nyitott-e a Szentlélek előtt

„Kérjük tehát a nyitott szívet, hogy belépjen oda a Szentlélek és mi meghallgassuk, mit mond nekünk a Lélek! Két kérdést tegyünk fel magunknak a napi két olvasmány szövege alapján!” – ajánlotta végül Ferenc pápa. „Az első: Kérem-e az Úrtól azt a kegyelmet, hogy a szívem nyitott legyen? A második: Kérem-e az Úrtól, hogy meghalljam a Szentlelket, sugalmazásait és mindent, amit a szívemnek mond, hogy a keresztény életben járjak? Gondoljatok erre a két dologra: nyitott az én szívem és nagyon iparkodom, hogy meghalljam azt, amit a Lélek mond nekem. Így tudunk előrehaladni a keresztény életben és tanúságot tenni Jézus Krisztusról” – fejezte be hétfő reggeli szentmiséjének a homíliáját Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió