A Bizottság a zárójelentésen dolgozik

A Bizottság a zárójelentésen dolgozik

A családszinóduson a záródokumentumon dolgoznak, amelyet a pápa által kinevezett 10 tagú Bizottság készít elő. Csütörtökön mutatták be a dokumentumtervet a szinódusi atyáknak az aulában. Az október 22-én, csütörtökön délután megtartott szentszéki sajtótájékoztatón Oswald Gracias bíboros, Bombay érseke és a Bizottság tagja, Soane Paitita Mafi bíboros, Tonga püspöke, a Bíborosi Kollégium legfiatalabb tagja és José Horacio Gómez, Los Angeles érseke szólalt fel P. Lombardi bevezetője után. A szentszéki szóvivő humorosan megjegyezte, hogy Hollywood és Bollywood püspöke is jelen van, utalva az USA és India nagy filmközpontjaira.

P. Lombardi: a Bizottság munkája nagyon intenzív

„A Bizottság nagyon intenzíven dolgozik, hogy befejezze munkáját.” Ezzel nyitotta meg a csütörtöki sajtótájékoztatót a szentszéki szóvivő. Gracias indiai bíboros beszédében hangsúlyozta: a szinódus spirituális tapasztalat volt, hogy megértsük hogyan segíthetjük a családokat jobbá válni vagy megoldást találni nehézségeikre. Ez a különböző vélemények, nézőpontok és kulturális helyzetek ütköztetésével történt. Az „egészséges decentralizáció” témája kapcsán megállapította: ehhez szükség van a püspökök megfelelő teológiai, erkölcsi és kánonjogi képzésére, hogy megértsék a különböző pasztorális megközelítéseket, amelyek szükségesek az adott ország sajátos problémáinak megoldásához.

Gracias bíboros: a pápa köszönetet mondott a Bizottságnak munkájáért

„A pápa eljött a Bizottsághoz köszönetet mondani a munkánkért. Nem maradt ott a vita során, de a család fontosságáról beszélt nekünk.” Bombay érseke szólt a Bizottság munkamódszeréről. Több mint 700 módosítást nyújtottak be a záródokumentumhoz, amelyeket a szakértők értékeltek. Igyekeztek kiválasztani a legjellemzőbbeket, majd a Bizottság eldöntötte, hogy melyeket illesszék be a végleges szövegbe úgy, hogy egybecsengő üzenet álljon össze belőlük.

A záródokumentum még vázlat. Szombaton szavaznak róla pontonként

Gracias bíboros hangsúlyozta, hogy a zárójelentés vázlata közel 100 oldal, amelyet a Bizottság egyhangúlag elfogadott. Az elejére lehet, hogy preambulum, előszó kerül egyes kiscsoportok kérésére. A vázlatot csütörtökön délután terjesztik a szinódusi atyák elé és pénteken délelőtt vitatják meg. A módosítási javaslatokat pénteken délután 2 óráig kell leadni írott formában – tekintett előre az indiai bíboros. Pénteken este a Bizottság újra átdolgozza a szöveget a módosítások alapján. Szombaton délelőtt felolvasásra kerül a szinódusi aulában a végleges formája, majd szombaton délután szavazásra bocsátanak minden paragrafust egyenként. A pápa dönt majd arról, hogy közzéteszik-e vagy sem a dokumentumot.

Mafi bíboros: a szinódus útja folytatódik

Mafi bíboros, az óceániai Polinéziában található Tonga püspöke a sajtótájékoztatón elmondta: „ma a globalizált világra az egymástól való kölcsönös függés szempontjából kell tekinteni és figyelmesen értékelni kell ezt az aspektust. A szinóduson nyitott szívvel dolgoztunk, mindig keresve azt, hogy hangot adjunk az egyház támogatásának a családok irányába. Mindenesetre a szinódus egy út, amely folytatódik”. Saját országában a családok problémáját illetően rámutatott a szigetállamok nehézségeire, amelyek erős intézmények nélkül működnek illetve arra a változásra, amelyet a nyugatról érkező individualizmus hoz a kiterjedt családok terén. A globalizáció áldás, de kihívás is.

Gómez érsek: elmélkedés a migrációról illetve a férfiak és nők jogainak egyenlőségéről

José Horacio Gómez Los Angeles-i érsek a migrációról szólt, amely téma nagyon is jelen van a szinóduson. Az USA-ban 11 millió illegális bevándorló él, akik részét képezik családunknak és segítségre szorulnak. Központi szerepet kap az egység témája is. Az Egyesült Államokban ez egy nagyon fontos kérdés és a szinódusnak olyan üzenetet kell közvetítenie, amely megmutatja, hogy a család egy intézmény, amelyre mindig lehet számítani. A szinódusi vita érintette a nők iránti tisztelet jelentőségét és jogaik illetve felelősségük egyenértékűségét, hiszen mindannyiunkat egyenlőnek teremtett Isten és mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Gómez érsek annak a reményének adott hangot, hogy a szinódus segíteni tudja az embereket hitük mélyebb megélésében.

A pápa betegségéről közzétett hamis hír nem befolyásolta a szinódusi munkát

Végül az újságírók kérdéseire válaszolva a szinódusi atyák megerősítették, hogy a Szentatya betegségéről kiadott hamis hír nem volt hatással a munkára, a szinodalitás szellemében folytatódott a munka.

Kép: Ferenc pápa az afrikai püspökökkel a VI. Pál terem előtt – ANSA

Forrás: Vatikáni Rádió