A Hirosimára ledobott atombomba 70. évfordulója

A Hirosimára ledobott atombomba 70. évfordulója

Hirosima, Japán, 1945. augusztus 6. reggel 8.15: az Egyesült Államok ledobja a háborús célra első alkalommal használt atombombát (Little Boy – kisfiú). 80 ezer a halott, 40 ezer a sebesült, 13 ezer az eltűnt személy, majd az elkövetkező években a sugárfertőzés miatt újabb ezrek vesztik életüket, összesen 250 ezer az áldozatok száma. Három nappal később augusztus 9-én, a második atombomba (Fat Man – kövér ember) Nagaszaki városát sújtja, amely 1945 végéig 70 ezer ember életét követelte, majd ugyanennyit a következő években. 70 év távlatából Japán erre a drámai eseményre emlékezik.

Hozzájárulni a békéhez, de nem fegyverekkel

Az alkalomra Niigata püspöke és az Ázsiai Karitász elnöke üzenetet tett közzé, amelyben kiemelik, hogy Japán járuljon hozzá a békéhez, de ne új fegyverekkel, hanem nemes tetteivel és a világ fejlődésében betöltött hosszú történelmével, különösen is a fejlődő országokban. A fejlődéshez való hozzájárulás elvezet a személy méltóságának tiszteletben tartásához és megvalósulásához. Ezt nagy elismeréssel fogadná a nemzetközi közösség.

10 imanap a békéért

A nyár és különösen is augusztus az elmélkedés és a béke érdekében végzett cselekvés ideje Japánban. II. János Pál 1981-ben elhangzott hirosimai felhívása után a helyi katolikus egyház augusztus 6-15. közöttre 10 napos imakezdeményezést hirdetett, amelyet a békének szentelnek minden évben. Idén a háború befejezésének 70. évfordulójára emlékeznek. Augusztus 5-én a hirosimai székesegyházban katolikus és anglikán püspökök gyűltek össze imádkozni.

Gyerekkortól a békére kell nevelni

Minden egyházmegye megszervezi saját tevékenységét a békéért. Niigatában pl. egy nem keresztény házaspárt hívtak meg, akik elindítottak egy támogatási programot bennszülött gyermekek nevelésére Kelet-Indiában. Niigatában nyitottak egy nem kormányzati szervezetet, amely együttműködik az indiai helyi egységgel. Kiskorúak nevelésével foglalkoznak és iskolát avattak utcagyerekek számára.

Mondjunk nemet az Alkotmány 9. cikkének reformjára

Niigata püspöke üzenetében utal a japán kormány javaslatára, hogy a nemzetbiztonság-politika terén módosítást vezetnének be az Alkotmány 9. cikkében, amely jelenleg az ország pacifista jellegének biztosítéka: nem ismeri el az állam hadviselési jogát. A reform értelmében a japán haderő számára lehetővé válna a cselekvés akkor is, ha nincs közvetlen fenyegetés a nemzeti határok ellen illetve a szövetségesek védelmében támadás esetén. Ez magában foglalná az önvédelmi erő jelenlétét a nemzetbiztonság érdekében.

A béke nem politikai téma, hanem emberi tényező

A kormány kezdeményezésével szemben a japán püspöki konferencia már a múltban is véleményt formált a kérdésben. Márciusban a II. világháború befejezésének 70. évfordulójára írt üzenetükben a főpásztorok hangsúlyozták a béke iránti elhivatottságukat, amely nem politikai ideológiára alapul. Továbbra is imádkoznak a békéért, amelyet nem mint politikai témát, hanem mint emberi tényezőt értelmeznek.

Kép: A hirosimai Béke emlékpark – AP

Forrás: Vatikáni Rádió