A hit nem elmélet, hanem találkozás Jézus Krisztussal

A hit nem elmélet, hanem találkozás Jézus Krisztussal

A keresztény hit nem egy elmélet, vagy filozófia, hanem találkozás Jézussal. Ezt emelte ki Advent kezdetén, hétfőn reggel bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa. Aki találkozni akar Jézussal, annak el kell indulnia a zarándokúton, és három dologra kell odafigyelnie: legyen éber az imában, szorgos a szeretetszolgálatban és örvendező a dicséretben.

Milyen kegyelmet szeretnénk elnyerni Adventben? A Jézussal való találkozást. Az adventi időszak liturgiája számos példát hoz a Jézussal való találkozásra: Édesanyjával méhében, Keresztelő Szent Jánossal, a pásztorokkal, a három királyokkal. Mindez azt üzeni nekünk, hogy Advent idején úton kell lennünk és haladnunk az Úr felé, vagyis nem egy helyben állni.

Imádság, szeretetszolgálat és dicséret: így találkozhatunk az Úrral

Hogyan készülhetünk a Jézussal való találkozásra? Hogyan viselkedjünk, hogyan készítsük elő a szívünket rá? A szentmise elején a liturgia három magatartásra hívja föl a figyelmet: legyünk éberek az imában, szorgosak a szeretetszolgálatban és örvendezők a dicséretben. Vagyis éberen kell imádkoznom, buzgón kell segítenem – testvéri szeretettel, nem csak alamizsnát adni, hanem elviselni a kellemetlen embereket, elviselni otthon a kiabáló gyerekeket, a férjet vagy a feleséget a nehézségek idején, vagy netalán az anyóst… tolerálni. Aztán pedig örömmel dicsérni az Urat, így járva az adventi utat, hogy találkozzunk az Úrral. Nem egy helyben kell járnunk, hanem haladnunk kell, hogy jól előkészítsük a vele való találkozást.

Az Úr mindig megelőz minket a találkozásban

Az Úr azonban a meglepetések Ura, ő sem tétlenkedik. Ha mi elébe megyünk a találkozásnak, meglepve tapasztaljuk, hogy ő már korábban elindult a keresésünkre. Ez az Úrral való találkozás nagy meglepetése. Mindig Ő az első, aki keres minket. Amikor mi egyet lépünk, Ő tízet. Kegyelme, szeretete és gyengédsége bőséges, nem fárad bele, hogy keressen minket. Olykor kis dolgokon keresztül is: mi azt gondoljuk, hogy az Úrral találkozni nagyszerű dolog, mint a szíriai Námán, aki leprás volt: hát nem egyszerű… De őt is nagy meglepetésként érte Isten működése. A mi Istenünk a meglepetések Istene, aki keres minket, vár ránk és csak annyit kér tőlünk, hogy egy kis jóakarattal lépjünk előre. Bennünk meg kell, hogy legyen a vágy, hogy találkozzunk vele, aztán Ő segít nekünk. Az Úr elkísér minket egész életünkben. Sokszor látja, hogy távol kerülünk Tőle, de visszavár minket, mint az apa a tékozló fiát.

A hit nem dogmatikai mindentudás, hanem találkozás Jézussal

Sokszor látja Isten, hogy közeledni akarunk hozzá, és ezért elénk siet. Fontos az Úrral való találkozás – jelentette ki Ferenc pápa, majd elárulta, hogy mindig nagy hatással volt rá elődje, XVI. Benedek, amikor azt mondta: a hit nem egy elmélet, egy filozófia vagy egy eszme, hanem egy találkozás Jézussal. Ha ugyanis nem találkozol az Ő irgalmával, akkor elmondhatod emlékezetből a Hiszekegyet, de nem lesz hited. A törvénytudók mindent tudtak abban az időben a dogmatikáról, az erkölcsről. De nem volt hitük, mert a szívük eltávolodott Istentől. Kérjük a kegyelmet, hogy akarjunk találkozni az Úrral. „Ó, Istenünk, Atyánk, ültesd el bennünk a vágyat, hogy találkozzunk a Te Krisztusoddal!” Emlékezzünk a három kegyelemre, amit az imában kértünk: az éberségre az imában, a buzgóságra a szeretetszolgálatban és az örömre a dicséretben. Ezáltal találkozni fogunk az Úrral és egy nagyon szép meglepetésben lesz részünk – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió