A keresztények kegyelme és harca: hogy egyek legyenek

A keresztények kegyelme és harca: hogy egyek legyenek

Jézus sebeivel fizetett azért, hogy az egyház örökre egységben legyen Vele és Istennel. A keresztények ma arra hivatottak, hogy az egység kegyelmét kérjék, és küzdjenek: ne férkőzzön be közéjük a megosztottság, a háború, a féltékenység lelkülete. Erről elmélkedett csütörtök reggeli homíliájában Ferenc pápa a vatikáni Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

Jézus azért imádkozik erősen, hogy az egyház egységes legyen, és hogy a keresztények egyek legyenek, miként Jézus az Atyjával. A nagy kísértés mellett pedig ne engedjenek a másik „atyának”, vagyis a hazugságnak és a megosztottságnak. Ferenc pápa szentbeszédében felidézte az Utolsó Vacsora légkörét és a hívek elé tárta Krisztus mély értelmű szavait, amelyeket az Apostolokhoz intéz, mielőtt átadná magát a szenvedésnek.

Az egység ára

Vigasztaló, hogy Jézus azt mondja az Atyának: nemcsak tanítványaiért akar imádkozni, hanem azokért is, akik az ő szava által fognak hinni Őbenne. Olyan mondat ez, amelyet sokszor hallottunk, és amelyre Ferenc pápa újra felhívja figyelmünket:

„Talán nem figyelünk oda eléggé ezekre a szavakra: Jézus imádkozott értem! Ez bizalom forrása: Ő imádkozik értem, imádkozott értem… Elképzelem – de csak egy alakot -, ahogy Jézus az Atya előtt áll az égben. Így történik: imádkozik értünk, imádkozik értem. És mit lát az Atya? A sebeket, az árat. Azt az árat, amelyet értünk fizetett. Jézus imádkozik értem a sebeivel, sebesült szívével, és továbbra is imádkozni fog”.

A megosztottság arcai: háború, irigység, féltékenység

Jézus népe egységéért, az egyházért imádkozik. De tudja, hogy a világ lelkülete a megosztottság, a háborúk, az irigység, a féltékenység lelkülete, mely a családokban, még a szerzetesi családokban is, az egyházmegyékben és az egész egyházban felüti fejét: ez egy nagy kísértés. Ez vezet a pletykához, a másik megbélyegzéséhez. Olyan magatartásformák ezek, amelyeket ez az ima szeretne elűzni – magyarázta a pápa.

„Egynek kell lennünk, mindnyájan egynek, ahogy Jézus és az Atya is egyek. És éppen ebben áll a kihívás minden keresztény számára: nem szabad teret engedni köztünk a megosztottságnak, nem szabad hagyni, hogy a megosztottság lelke, a hazugság atyja belénk bújjon. Mindig az egységet kell keresni. Mindenki olyan, amilyen, de igyekszik egységben élni. Jézus megbocsátott neked? Megbocsát mindannyiunknak. Jézus azért imádkozik, hogy egyek legyünk, mindnyájan egyek legyünk. És az egyháznak oly nagy szüksége van az egység imájára”.

Az egység kegyelem, „ragasztóval” nem áll össze

Ferenc pápa ekkor tréfásan megjegyezte: nem létezik ragasztóval összetartott egyház, mert az egység, amelyet Jézus kér Isten kegyelme és harcolni kell érte a földön. Teret kell engednünk a Szentléleknek, hogy átalakítson bennünket úgy, ahogy az Atya van Fiában és egyek legyünk.

„Egy másik tanács, amit Jézus adott a búcsú napjaiban, hogy maradjunk meg Őbenne: „Maradjatok énbennem”. És kéri ezt a kegyelmet, hogy mindannyian Őbenne maradjunk. És itt meg is indokolja, világosan elmondja miért: ’ Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok’ (vö. Jn 17,20-26). Vagyis, hogy maradjanak ott, velem. Jézusban maradni, ebben a világban végül odavezet, hogy Vele maradunk, “hogy lássuk dicsőségét” – fejezte be csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió