A kiskorú migránsok védelmét, integrációját, és a jelenség okainak megszüntetését sürgeti a pápa

A kiskorú migránsok védelmét, integrációját, és a jelenség okainak megszüntetését sürgeti a pápa

Október 13-án, csütörtökön tette közzé a Szentszék Ferenc pápa üzenetét, amelyet a 2017. január 15-én tartandó Migránsok és Menekültek Világnapjára írt „Sérülékeny és hang nélküli kiskorú migránsok” – címmel.

Szeretet, hit és remény az irgalmasság jócselekedeteiben

A pápai dokumentum evangéliumi idézettel kezdődik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött” (Mk 9,37). Ez arra emlékezteti a keresztény közösségeket, hogy Jézus tanítása lelkesítő és elkötelezettséget igénylő. Isten egy lett közülünk, Jézusban gyermekké lett, és amikor a hitben megnyílunk Istennek, szeretettel kell fordulnunk a kicsinyek és a gyengébbek felé. Szeretet, hit és remény kéz a kézben jár az irgalmasság testi és lelki jócselekedeteivel, amint azt a lassan végéhez érő rendkívüli szentévben megtapasztaltuk.

Kizsákmányolt és magukra hagyott gyermekek

Az evangelisták ugyanakkor rámutatnak azok felelősségére is, akik az irgalmasság ellen vétenek: „Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák” (Mt 18,6). Gondoljunk azokra a gátlástalan emberekre, akik kihasználják a háború és üldözés elől menekülő gyermekeket: prostitúcióra, pornográfiára, rabszolgamunkára, katonáskodásra kényszerítve vagy a kábítószer-kereskedelembe és a bűnözés más formáiba vonva be őket – figyelmeztetett a pápa, aki szívén viseli a magukra hagyott kiskorú migránsokat, ezért szenteli nekik üzenetét. Ezek a gyermekek háromszorosan sérülékenyek: egyrészt mivel kiskorúak, másrészt mert külföldiek, harmadszor pedig mert védtelenek, amikor kénytelenek szülőföldjüktől és családjuktól távol élni.

Világszintű probléma a gyermekkereskedelem

A migráció jelensége ma nem korlátozódik a Föld egyes pontjaira, hanem minden kontinenst érint, ezért egyre inkább világszinten drámai kérdéssé növi ki magát – állapította meg a Szentatya. Nem pusztán méltó munkát és jobb életkörülményeket kereső emberekről van szó, hanem olyan férfiakról, nőkről, idősekről és gyermekekről, akik kénytelenek elhagyni otthonaikat, remélve, hogy megmenekülnek és másutt békére és biztonságra lelnek. Elsősorban a kiskorúak fizetik meg az elvándorlás súlyos árát, melyet szinte mindig az erőszak, a nyomor és a környezeti körülmények idéznek elő, gyakran a globalizáció negatív hatásaival megtetézve. A könnyű és gyors meggazdagodás hajszolása termeli ki ezt a súlyos és elfajzott társadalmi csapást, mint ami a gyermekkereskedelem, a kiskorúak kizsákmányolása és a velük való visszaélés, és általában véve a gyermekek megfosztása a nemzetközi konvencióban meghatározott jogaiktól.

A gyermekeknek joguk van a családhoz és az iskolához

Ezzel szemben a gyermekeknek joguk van egészséges és védett családi környezetben felnőni, apjuk és anyjuk mellett. Joguk van a megfelelő neveléshez az iskolában és a családban. A világ számos pontján ma is kevesek kiváltságának számít megtanulni írni, olvasni és számolni. A kiskorúaknak joguk van emellett játszani és kikapcsolódni, egyszóval gyermeknek lenni.

A migránsok között azonban a gyermekek képezik a legsérülékenyebb csoportot, mert láthatatlanok és hangtalanok: okmányok nélkül, a világ szeme elől rejtve maradnak, nem kísérik őket felnőttek, hangjukat senki nem hallja meg. Így könnyen az emberi pusztulás legmélyebb szintjére kerülnek, ahol a törvénytelenség és az erőszak derékba töri jövőjüket; a velük kereskedő üzlethálózatot pedig igen nehéz felszámolni.

Az idők jele a migráció

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a migráció jelensége része az üdvtörténetnek, amint erre az ószövetségi bibliai idézetek is utalnak: ”Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban” (Ez 22,20); és „Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban!” (5Móz 10,19). Ez a jelenség az idők jelének tekinthető, amely Isten gondviselésszerű művéről beszél a történelemben és az emberi közösségben. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a problémákat és a migrációhoz kapcsolódó tragédiákat, sem pedig a méltó befogadás nehézségeit. Mindazonáltal az egyház arra bátorít, hogy ismerjük fel mindebben az isteni tervet, hiszen a keresztény közösségben senki nem idegen, mert az magában foglal „minden nemzetet, törzset, népet és nyelvet” (vö. Jel 7,9). Minden egyes ember értéket hordoz. A személyek fontosabbak a dolgoknál és minden intézmény aszerint méretik meg, hogy miként bánik az emberek életével és méltóságával, főleg a sérülékeny kiskorú migránsok esetében.

A pápa a Migránsok és Menekültek Világnapjára írt üzenetében ezután három fő szempontot fogalmaz meg a kérdés megfelelő kezelésére.

Védelem: hatékony fellépés a gyermekkereskedők ellen

Először is minden lehetséges eszközzel azon kell lenni, hogy biztosítsák a kiskorú migránsok védelmét, nehogy az utcán végezzék magukra hagyatva, lelkiismeretlen emberkereskedők karmaiban, akik gyakran fizikai, erkölcsi és szexuális erőszakot követnek el rajtuk – utalt a pápa elődje, XVI. Benedek 2008-ban írt menekültek világnapi üzenetére. Néha csak egy hajszál választja el a migrációt az emberkereskedelemtől. Sok tényező felelős ezeknek a gyermekeknek a kiszolgáltatottságáért: a nélkülözés – amihez a média által előidézett irreális elvárások társulnak -, az alacsony iskolázottság, a befogadó országok törvényeinek, kultúrájának és nyelvének hiányos ismerete. Ha nem lépnek föl szigorúbban és hatékonyabban a gyermekek kizsákmányolói ellen, nem lehet felszámolni a kiskorúakat sújtó rabszolgaság számos formáját sem.

Integráció: a bevándorlók működjenek együtt a befogadó közösségekkel

Saját gyermekeik érdekében a bevándorlóknak egyre szorosabban együtt kell működniük az őket befogadó közösségekkel. A pápa hálás azoknak az egyházi és polgári szervezeteknek, intézményeknek, amelyek nagy odaadással igyekeznek megóvni a gyermekeket a visszaélés különféle formáitól. Ezen túlmenően pedig a migráns gyermekek és serdülők valódi érdekét kell nézni: elősegíteni társadalmi beilleszkedésüket, vagy biztos hazatérésüket, mert ha csak a bejövetelük megakadályozására fókuszálunk, az illegális hálózatok karjaiba lökjük őket.

A kiskorú migránsok helyzete még súlyosabb, amikor vétenek a szabályok ellen, vagy a bűnszervezetek behálózzák őket. Ilyenkor akár hosszú időre is börtönbe kerülhetnek, mert a letartóztatást követően nincs pénzük kifizetni az óvadékot vagy a hazautazás költségét, és ki vannak téve a visszaélésnek és az erőszaknak. A befogadó országoknak a migráció kezelésén és a nemzeti érdekek keresésén túl az a kötelessége, hogy megoldja és szabályossá tegye a kiskorú bevándorlók helyzetét, tiszteletben tartva méltóságukat, segítve szüleiket és az egész családot.

Tartós megoldások: a migráció okainak kiküszöbölése

Üzenetében a pápa végül a migráció okainak kiküszöbölését sürgeti, tartós megoldások kidolgozásával. Mivel összetett jelenségről van szó, a gyökerénél kell kezelni a kiskorú migránsok kérdését. Háborúk, az emberi jogok megsértése, korrupció, szegénység, környezeti csapások állnak a probléma hátterében. A gyerekek szenvedik meg elsőként mindezt, olykor testi kínzásnak és erőszaknak kitéve, amelyhez morális és pszichés agresszió is társul, szinte mindig kitörölhetetlen nyomot hagyva bennük.

Feltétlenül szükséges, hogy a származó országokban szembenézzenek az elvándorlást kiváltó okokkal – figyelmeztetett Ferenc pápa. Első lépésként az egész nemzetközi közösség vállalja föl a konfliktusok és az erőszak felszámolását, amely az embereket menekülésre kényszeríti. Ezen túl hosszútávú programokat kell kidolgozni azokon a területeken, ahol az igazságtalanság és az instabilitás súlyosan jelentkezik, biztosítva a megfelelő fejlődést mindenki számára, a gyermekek, az emberiség reménysége javára.

A pápa végül a kiskorú migránsokat és családjukat, közösségeiket, valamint az őket segítő embereket a Názáreti Szent Család oltalmába ajánlja, majd imáival együtt apostoli áldását adja rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA