A kiskorúk védelmére létrehozott pápai bizottság első ülésének záróközleménye

A kiskorúk védelmére létrehozott pápai bizottság első ülésének záróközleménye

A testület február 6-8. között tartotta plenáris ülését a Vatikánban. Az amerikai Seán O’Malley bíboros vezetésével a következő tagok vettek részt a megbeszéléseken: titkári megbízatásban Robert Oliver prelátus (USA), Luis Manuel Ali Herrera atya (Kolumbia), Catherine Bonnet (Franciaország), Marie Collins (Írország), Gabriel Dyliacco (Fülöp-szigetek), Sheila Hollins (Anglia), Bill Kilgallon (Új-Zéland), Kayula Lesa nővér (Zambia), Hermenegild Makoro nővér (Zimbabwe), Kathleen McCormack (Ausztrália), Claudio Papale (Olaszország), Peter Saunders (Anglia), Hanna Suchocka (Lengyelország), Krysten Winter-Green (USA), P. Humberto Miguel Yanez jezsuita (Argentína) és Hans Zollner jezsuita (Németország).

Ajánlásokat és javaslatokat készítettek a tanácskozás során

Ez a találkozó volt az első alkalom a nemrégiben 17 tagra bővített bizottság számára, hogy megvitassa az eddigi előrelépéseket a pápa által rájuk bízott feladat terén. Megbízatásuk arra szól, hogy tanáccsal lássák el Ferenc pápát a gyermekek egyházi védelmét illetően. A tagok jelentéseket mutattak be a szakértői munkacsoportjaik múlt évi tevékenységéről. A bizottság elkészítette ajánlásait a szervezeti struktúrára vonatkozóan és megegyezett számos javaslat benyújtásában a Szentatyának.

A munkacsoportok feladata az egyházat „biztonságos otthonná” tenni a gyermekek, serdülők és sérülékeny felnőttek számára

A munkacsoportok a bizottság működési struktúrájának szerves részei. A plenáris ülések közötti időszakban a csoportok kutatásokat folytatnak és projekteket dolgoznak ki a küldetésük központi magvát jelentő területeken, vagyis amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy az egyházat „biztonságos otthonná” tegyék a gyermekek, serdülők és sérülékeny felnőttek számára. Ezek közé tartozik a túlélők és családjaik lelkipásztori gondozása, a nevelés, az iránymutatás a bevált gyakorlatok terén, a papi és szerzetesi képzés, az egyházi és polgári szabályok a visszaélési vádak kezelésében, az egyházban vezető pozíciókban levő személyek felelősségre vonhatósága a visszaélési vádak kezelése terén.

A felelősségre vonhatóság biztosítása az egyházon belül mindenkire vonatkozóan

A bizottság nagyon is tudatában van annak, hogy mennyire  kiemelten fontos a felelősségre vonhatóság kérdése. Az ülésen a tagok egyet értettek, hogy beterjesztenek egy kezdeti javaslatot Ferenc pápának erre vonatkozóan. Továbbá a testület eljárásokat fejleszt ki, hogy biztosítsa mindenki – a papság, a szerzetesek és a világiak – felelősségre vonhatóságát az egyházban, akik kiskorúakkal foglalkoznak. A felelősségre vonhatóság garantálásának része, hogy növelni kell a tudatosságot és annak megértését az egyház minden szintjén, hogy milyen fontos és sürgős a megfelelő gyermekvédelmi eljárások alkalmazása. Ebből a célból a bizottság szemináriumokat állít össze az egyházi vezetés képzésére a kiskorúak védelme terén.

Együttműködés a helyi egyházakkal

Ferenc pápa levelét követően, amelyet a püspöki konferenciák elnökeinek és a szerzetesi elöljáróknak küldött február 2-án, a bizottság várja az együttműködést a helyi egyházakkal, szakértelmét rendelkezésre bocsátva számukra, hogy biztosítani tudják a bevált gyakorlatok felhasználását az iránymutatások kidolgozásában a kiskorúak védelme érdekében.

Előkészítő anyagok a szexuális visszaélések áldozataiért szervezett imanapra

A bizottság továbbá anyagokat készít elő az imanapra, amelyet a szexuális visszaélések által sérült személyekért tartanak majd. Ez megerősíti felelősségüket abban, hogy spirituális gyógyulásukért tevékenykedjenek és segítsék növelni a tudatosságot a katolikus közösségben a kiskorúak elleni visszaélések csapása terén. Ferenc pápa levelében, amelyet az egyházi vezetőkhöz írt hangsúlyozta: „a családoknak tudniuk kell, hogy az egyház minden erőfeszítést megtesz gyermekeik védelme érdekében. A bizottság tudatában van feladata súlyosságának, vagyis hogy Ferenc pápának tanácsokkal szolgáljon ezen a területen és imákat kér munkája támogatására – olvassuk a február 8-án kiadott sajtóközleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió