A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka történelmi látogatása

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka történelmi látogatása

Varga János atya tudósítása Bécsből:

Különleges, nem túlzás azt állítani, történelmi esemény zajlott az idei Szent Márton napon Kismartonban. Az egyházmegye védőszentjének ünnepén a díszvendég I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka volt.

A zsúfolásig megtelt Szent Márton dómban, délelőtt 9 órakor megtartott szentmisén Ägidius Zsifkovics kismartoni püspökkel koncelebrált: Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke, Ivo Muser Bozen-Brixen püspöke Dél-Tirolból, Ausztria apostoli nunciusa Peter Stephan Zurbriggen érsek, Paul Iby az egyházmegye nyugalmazott püspöke, Bruno Platter a Német Lovagrend nagymestere, számos egyházi személyiség, és az egyházmegye papsága, valamint részt vett a konstantinápolyi pátriárka kíséretében Arsenios Kardamakis Ausztria görög ortodox metropolitája, Magyarország exarchája, Kurt Koch evangélikus intendáns és a helyi közélet vezetői.

A szokásos Szent Márton napi ünnepi liturgia három hivatalos nyelve – a német, a horvát, és a magyar – mellet ez alkalommal a negyedik a görög volt.

A szentmise német nyelven zajlott, Bartholomaiosz pátriárka beszéde is németül hangzott el. Az ortodox főpap a hála szavai után, úgy fogalmazott: „ez a nap nagy lépés a keresztények egységének irányában, és reményét fejezte ki, hogy az új kolostor hozzá fog járulni a keresztények egységéhez”.

„A keresztényeknek együtt kell a jelen kihívásaival szembenézni – hangsúlyozta Bartholomaios pátriárka. Dacára a látszólagos szabadságnak és az úgy nevezett emberi jogok, a vallásszabadság és az emberi méltóság kibontakoztatásának, az utóbbi években ésszerűtlen módon megnövekedett a vallási fanatizmus, az intolerancia, valamint a hiányzó felebaráti szeretet és a bosszúvágy miatti szenvedés. Fellépni ezekkel a problémákkal szemben minden keresztény közös feladata.” I. Bartholomaiosz nyomatékosan állást foglalt „az egyházak közötti kiengesztelődés és az együttműködés jó klímája mellett”.

„A keresztények egysége nem emberi mű, amit meg lehet csinálni, nem is intellektuális hanem egy spirituális folyamat – mondta a házigazda főpásztor. Együtt kell haladnunk, egymásért imádkoznunk és közösen az irgalmasság cselekedeteit gyakorolni. Nem várhatunk a teológiai kérdésekben való teljes egységig. A konszenzus hivatalos dokumentumainál és ökumenikus nyilatkozatoknál sokkal fontosabb, hogy hitben és szeretetben növekedjünk. Akkor egy napon megkapjuk az egység ajándékát.” – fogalmazott Zsifkovics püspök.

A szentmise végén felolvasták a Burgenlandban alapítandó ortodox kolostor alapítólevelét német és görög nyelven. Ausztria első ortodox kolostora „legyen ajándék a Pannóniában élő ortodox keresztények számára. Az új kolostor célja, hogy teret adjon az ortodox és katolikus keresztények közötti felebaráti szeretettel és tisztelettel áthatott ökumenének” – fogalmaz az alapítólevél.

A Zsifkovics püspök és Arsenios Kardamakis Metropolita által aláírt dokumentum egy-egy példánya ünnepélyesen átadásra került Bartholomaios ökumenikus pátriárkának és Kardamakis Metropolitának.

Az úgy nevezett Seewinkel területén, a Fertő-tótól kissé keletre fekvő Sankt Andrä am Zicksee-ben (Mosonszentandrás) kapott meg egy egyházi területet az ausztriai görög-ortodox egyház a kolostor számára. Különösen is figyelemre méltó a helyválasztással kapcsolatban, hogy Szent András Szent Péter apostol testvére, úgy a burgenlandi Zicksee-ben működő plébánia, mint a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus védőszentje.

Zsifkovics püspök hangsúlyozta, hogy „az új alapítás az egész világ számára az ökumené példája akar lenni”.

Majd Koch bíboros felolvasta a Szentatya üzenetét. Ferenc pápa méltatja a Kismartoni Egyházmegye ökumenikus lelkületét valamint kiemeli a Kelet és Nyugat közötti híd szerepét, amit – amint utalt rá – 1988-as látogatásakor már II. János Pál pápa is az itteni keresztények lelkére kötött.

A szentmise Te Deummal zárult.

A kivonulás után a ragyogó, őszi napsütésben, a dóm előtti téren került sor az agapéra. Mindenki mosolyogva osztotta meg a kettétörésre alkalmasan készített hagyományos iker cukros kiflit. Elvégre, ahogyan az egyházmegye idei mottója is fogalmaz: Szent Márton „olyan ember volt, aki tudott osztozni”.

Forrás: keresztenyelet.hu