A közép-kelet-európai püspöki konferenciák képviselői találkoztak Pozsonyban

A közép-kelet-európai püspöki konferenciák képviselői találkoztak Pozsonyban

Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke és Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke meghívására május 11–12-én Pozsonyban tartották a közép-kelet-európai püspökök találkozóját.

A találkozóra Magyarországról, Szlovákiából, Horvátországból, Csehországból, Ukrajnából, Litvániából, Fehéroroszországból és Lengyelországból érkeztek főpásztorok.

Az alábbiakban közreadjuk a közép-kelet-európai püspöki konferenciák képviselőinek közleményét a családról és a házasságról.

Részegyházainkban szüntelenül imádkozunk azért, hogy a következő püspöki szinódus új fénnyel világítsa meg a családok lelkipásztori gondozását. Őszinte köszönetünket fejezzük ki az összes hívő családoknak, amelyekben az evangéliumi értékeket becsületesen megélik és továbbadják a jövő nemzedékeknek. Ez elengedhetetlen, hiszen ha leromboljuk a családot, magát a társadalmat romboljuk le. Ezért reméljük, hogy a katolikus egyház mindenki számára igazi atyai otthonná válik, ahol minden bűnbánó bűnös Isten kegyelmével találkozik.

A felszabadító igazság és az irgalmasság szerves egységet alkot, mely Isten arcát tükrözi. Az irgalmasság elválaszthatatlan az emberre és annak természetére vonatkozó igazságtól, amely felszabadít minket. A régiek bölcsessége szerint a világ csak azért létezhet, mert az irgalmasság és az igazságosság összekapcsolódnak egymással. Ha Isten csak igazságos lenne, akkor meg kellene semmisítenie mindnyájunkat. Ha viszont Isten csak irgalmas lenne, az emberiség semmisítené meg önmagát.

Tudjuk, hogy a házasságnak és a családnak – az elvilágiasodás erős hatására – sokféle, főként az utóbbi évtizedekben végbement jelentős kulturális és társadalmi változások által előidézett kihívással kell szembenéznie. Megállapíthatjuk, hogy a kommunizmus jegyeit fájdalmasan magukon viselő országainkban számos olyan család él, amelyben csak egy szülő van, sok gyermek házassági köteléken kívül születik, magas az elvált katolikusok száma. Egyre növekszik azoknak a pároknak száma, akik egyházi és polgári házasságkötés nélkül élnek együtt.

Érezzük Krisztus tanításának erejét, aki feltárta előttünk az emberre vonatkozó teljes igazságot, mely a Teremtő tervét tükrözi. Pozsonyi találkozónkon azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy szükség van a párok és a családok rendszeres képzésére, de nemcsak a házasságot megelőző időszakban, hanem az egész élet folyamán, e képzésben pedig a papok mellett segítséget nyújthatnak a különböző családmozgalmak és az érettebb keresztény családok is.

Reméljük, hogy az egyháznak a házasságra és a családra vonatkozó tanítását – különösképpen Szent II. János Pál pápa idevágó megnyilatkozásait – az emberek egyre jobban megismerik és elfogadják.

Pozsony, 2015. május 12.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Kép: Héray András FSO

Forrás: Magyar Kurír