A Magyar Bencés Kongregáció közleménye a komáromi bencés rendház megszüntetésének ügyében

A Magyar Bencés Kongregáció közleménye a komáromi bencés rendház megszüntetésének ügyében

Az alábbiakban közreadjuk a Magyar Bencés Kongregáció közleményét a Magyar Bencés Kongregáció komáromi székhelyű rendházának ügyében a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja által meghozott döntés tárgyában.

A Magyar Bencés Kongregáció komáromi (Komarno, Szlovákia) bencés rendházát és a hozzá tartozó tulajdont az Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja 2015. november 13-án egy (Prot. N. 17421/1990. számú) döntéssel megszüntette és a Nagyszombati Főegyházmegyének adta. A döntés másolati példányát Budapesten, az Apostoli Nunciatúrán vettem át 2015. december 11-én.

A Magyar Bencés Kongregáció prézes apátjaként Dr. Notker Wolf OSB prímás apáttal, a Bencés Konföderáció legfőbb elöljárójával egyetértésben kijelentem, hogy a révkomáromi házunkra és javaira vonatkozó dekrétumban foglaltakat nem tudom elfogadni. Kérem a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációt, hogy vonja vissza a Komáromi Bencés Házra és javaira vonatkozó dekrétumot. Ellenkező esetben keresni fogom a jogorvoslatot a Szentszék illetékes szerveinél, amely a kánonjog alapján a rendet megilleti és pedig a kánonjogban előírt módon, eszközökkel és határidőben, beleértve a dekrétum végrehajtásának a felfüggesztését is.

Abban reménykedtem, hogy a megszentelt élet évében és az irgalmasság szentévében a Nagyszombati Főegyházmegye és a Magyar Bencés Kongregáció közti feszültséget a jubileumi évek lelkületében fel tudjuk oldani.

Kelt Pannonhalmán, 2015. december 14-én

Dr. Várszegi Asztrik OSB

a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja

a Komáromi Szent Benedek Rendház legfőbb elöljárója

***

A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja illetékes döntéseket hozni a szerzetesrendek ügyében. A vatikáni intézmény azt követően hozta meg döntését, hogy a Nagyszombati Érsekség és a Bencés Rend képviselőinek álláspontját is meghallgatta – tájékoztat a pozsonyi Újszó.

A kongregáció szerint nem teljesültek a Ján Sokol korábbi érsek által 1990. szeptember 12-én kiadott dekrétumban foglaltak. Ahelyett, hogy a bencés jelenlét megerősödött volna és a szerzetesek pasztorációs tevékenységet folytattak volna, a széthúzást erősítették a helyi egyházközségben – állítják.

A kongregáció arról is döntött, hogy a rend minden ingó és ingatlan vagyona, amely Szlovákia területén található, a Szlovákia területén levő egyházi egységeket illeti.

A Nagyszombati Érsekség üdvözölte a döntést. Nyilatkozatukban azt állítják, az egyházmegye kapui minden szerzetesrend előtt nyitva állnak, amely itt akar letelepedni, a bencések előtt is. Ez a nyitottság azonban a megyéspüspök jóváhagyása és a Szentszék által hozott, egyértelmű rendelkezések betartása mellett érvényes.

Az érsekséghez átkerült vagyont nem lehet elidegeníteni. „Elméletileg, ha a bencések újra megtelepednének itt, a Szlovákiai Bencés Konföderáció keretében, akkor ezt a vagyont a kezelésükbe kaphatnák, hogy segítse tevékenységüket, és biztosítsa megélhetésüket” – áll a nyilatkozatban.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Lambert Attila