A mindennapi döntésekben

A mindennapi döntésekben

Alapkurzust tartanak júliusban a szentignáci lelkigyakorlatokról és a csoportéletről.
A Szatmári Püspökség Világiak Irodája július 22. és 27-e között megrendezésre kerülő programjával lehetőséget kínál azok számára, akik személyes hitüket mélyíteni, a hétköznapi élettel még inkább kapcsolatba hozni szeretnék, valamint szívesen megosztanák ezekről tapasztalataikat másokkal. Az ötnapos kurzus bevezet a szentignáci lelkiségbe és a csoport életének alakulási fázisaiba, abban kíván segítséget nyújtani, hogy a mindennapi élet döntéseit a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra alapozva sikerüljön meghozni.

A kurzus elemei lesznek: impulzusok a szentignáci lelkiségből, gyakorlatok és megosztások 4-5 fős kiscsoportban; személyes csendidő, imaidő, reflexió; imamódokkal való ismerkedés, ezek elmélyítése; információk a csoportéletről; közös ima és Eukarisztia ünneplés.
Az erdődhegyi Helga Winter közösségi házban megrendezésre kerülő kurzus kísérői Sr. Irene Luster-Haggeney nővér, Dr. Ágoston Ferencz krasznabélteki plébános és Kujbus Márta felnőttpasztorációs referens lesznek, a részvétel díja 80 lej. Érdeklődni és jelentkezni a 0757050923-mas telefonszámon lehet.

Forrás: szatmariegyhazmegye.ro