A pápa fogadta a kongói püspököket: kiengesztelődés a nép körében

A pápa fogadta a kongói püspököket: kiengesztelődés a nép körében

A papok és világiak képzése, segítség a menekülteknek, családpasztoráció: többek között ezeket a témákat érintette beszédében Ferenc pápa, aki hétfőn fogadta a Vatikánban a Kongói Köztársaság püspökeit ad limina-látogatásuk alkalmából. A Szentatya arra buzdította az afrikai helyi egyházat, hogy segítse a kiengesztelődést a lakosság körében, amelyik még mindig megosztott a 90-es évek végén kirobbant erőszak következtében.

Kiengesztelődés és a közösségek egymáshoz közelítése

Mély hegek – Ferenc pápa így fogalmazta meg a kongói társadalom testén ma is látható nyomokat, amelyeket a polgárháború hagyott maga után. Ezért a pápa arra kérte a kongói püspököket, hogy a szívek kiengesztelődésén fáradozzanak, hozzák újra közel egymáshoz a megosztott közösségeket, és egy új testvériséget építsenek, amely a megbocsátáson és a szolidaritáson alapszik. A helyi egyház sokat tesz a rászorulók, különösen a szomszédos országokból érkező bevándorlók megsegítéséért. A főpásztorok kövessék az irgalmas szamaritánus példáját, dolgozzanak ki megfelelő lelkipásztori terveket a nevelés, az egészségügy és az emberi értékek előmozdítására. Tartsák szem előtt, hogy mindezt az evangelizáló munka és nem egy nem kormányzati szervezet elve alapján tegyék.

A világiak szerepe és a család előmozdítása

Beszédében a pápa a világiak küldetésére helyezte a hangsúlyt, akiket az evangéliumról való tanúságtételre kell képezni társadalmi és politikai szerepvállalásukhoz. A családpasztorációról szólva megállapította: a hívek fenntartásai a keresztény házassággal szemben felvetik egy mélyreható evangelizáció szükségességét, amely nem pusztán a hit inkulturációját foglalja magában, hanem a hagyományok és a helyi kultúra evangelizációját is.

Buzgóság, cölibátus, szegénység jellemezze a papokat

Ferenc pápa a papképzésre is kitért a kongói püspökökhöz intézett beszédében. Megállapította, hogy a nép akkor követi a papokat, ha azok tanúságot tesznek életükkel az apostoli buzgóságról, a papi nőtlenségről és az evangéliumi szegénységről. Örömre ad okot a papi hivatások nagy száma, amelyek a Kongói Köztársaság egyházmegyéiben virágoznak. A püspököknek éberen kell őrködniük azon, hogy a helyi egyházaknak nyújtandó gazdasági segítség, amellyel küldetésüket támogatják, ne korlátozza a lelkipásztorok és az egyház szabadságát, amelynek hitelesen kell hirdetnie az evangéliumot.

Megerősíteni a szeretetközösséget a helyi egyházak között

A pápa tudatában van annak, hogy Kongó néhány egyházmegyéjében a papoknak nagy nehézségekkel kell szembenézniük az anyagi források szűkössége miatt. Ezért a helyi egyházak fogjanak össze és kölcsönösen legyenek szolidárisak egymással. Fontos, hogy valamennyien az evangélium ihlette közös hangon szóljanak, mert ezáltal a lakosságnak irányt mutatnak a nehéz pillanatokban. Az Isteni Irgalmasságnak szentelt új kegyhely felavatásával kapcsolatban a Szentatya annak a kívánságának adott hangot, hogy a Dolisie egyházmegyében található szentély szolgáljon a hit megerősítésére az Isteni Irgalmasság rendkívüli szentéve alatt.

Kép: Ferenc pápa a kongói püspöki konferencia tagjaival a Vatikánban – ANSA

Forrás: Vatikáni Rádió