A pápa imája a fatima Szűz Máriához
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A pápa imája a fatima Szűz Máriához

A Szentatya:

Üdvözlégy Királynő,

Boldog Fatimai Szűz

Szeplőtelen Szívű Hölgy,

Menedék és Istenhez vezető út!

A kezedből felénk sugárzó Világosság zarándokaként

Hálát adok az Atya Istennek, aki minden időben és helyen működik az emberi történelemben;

a Béke zarándokaként, amelyet Te, ezen a helyen hirdetsz,

dicsőítem Krisztust, a mi békénket és könyörögve kérem a világnak a minden nép közötti egyetértést;

a Szentlélek által éltető Remény zarándokaként,

jövök, mint próféta és hírnök, hogy megmossam mindenkinek a lábát, ugyanannál az asztalnál, ami mindnyájunkat egyesít.

A hívek által énekelt refrén:

Ave o clemens, ave o pia!

Salve Regina Rosarii Fatimæ.

Ave o clemens, ave o pia!

Ave o dulcis Virgo Maria.

Üdvöz légy ó, irgalmas, üdvöz légy ó, kegyes!

Üdvöz légy Fatimai Rózsafüzér Királynője.

Üdvöz légy ó, irgalmas, üdvöz légy ó, kegyes!

Üdvöz légy ó édes Szűz Mária.

A Szentatya:

Üdvöz légy Irgalmasság Anyja,

Fehér ruhás Hölgy!

Ezen a helyen, ahonnan száz évvel ezelőtt

Mindenkinek kinyilvánítottad Isten irgalmasságának terveit,

nézem fényruhádat

és, mint a fehérbe öltözött püspök,

mindenkire emlékezek, akik

a keresztség ragyogó fehérségébe öltöztek,

akik Istenben akarnak élni

és elimádkozzák Krisztus misztériumait, hogy elnyerjék a békét.

Refrén…

A Szentatya:

Üdvöz légy, életünk és édességünk,

üdvöz légy, reménységünk,

Ó, Zarándok Szűz, a Világmindenség Királynője!

Lényed legbensőbb énjében,

Szeplőtelen Szívedben,

tekints az emberek örömeire

miközben a Mennyi Haza felé haladnak.

Lényed legbensőbb énjében,

Szeplőtelen Szívedben,

tekints az emberi család fájdalmaira,

amely reszket és sír e siralomvölgyben.

Lényed legbensőbb énjében,

Szeplőtelen Szívedben,

ékesíts fel bennünket koronád ékszereinek vakító fényével

és tégy bennünket zarándokká, mint amilyen zarándok voltál Te.

Szűzi mosolyoddal

élénkítsd fel Krisztus egyházának örömét.

Kedvességed tekintetével

Erősítsd meg Isten gyermekeinek a reményét.

Imádkozó kezeddel, amelyet az Úrhoz emelsz,

egyesíts mindenkit egyetlen emberi családban.

Refrén…

A Szentatya:

Ó irgalmas, ó kegyes,

ó édes Szűz Mária,

a Fatimai Rózsafüzér Királynője!

Add, hogy kövessük Boldog Ferenc és Jácinta példáját

És mindazokét, akik az evangélium hirdetésének szentelik magukat.

Így végighaladunk minden útvonalon,

Zarándokként járunk majd minden úton,

Ledöntünk minden falat

És átkelünk minden határon,

Kimegyünk minden perifériára,

Kinyilvánítva Isten igazságosságát és békéjét.

Az evangélium örömében mi leszünk a fehérbe öltözött egyház,

Ragyogó fehérség, amelyet a Bárány vérében mostak meg,

a Bárány vérét ma is ontják minden háborúban, amelyek elpusztítják a világot, amelyben élünk.

És így, mint Te, a fényoszlop képe leszünk,

Amely megvilágítja a világ útjait,

Mindenkinek megmutatva, hogy Isten létezik,

Hogy Isten létezik,

Hogy Isten népe körében lakozik,

Tegnap, ma és mindörökké.

Refrén…

A Szentatya a hívekkel együtt:

Üdvöz légy, Urunk Anyja,

Szűz Mária, a Fatimai Rózsafüzér Királynője!

Áldott az asszonyok között,

Te vagy a húsvéti fénybe öltözött egyház képe,

Te vagy népünk dicsősége,

Te vagy a gonosz támadása feletti győzelem.

Az Atya irgalmas Szeretetének Próféciája,

A Fiú evangéliumi Jó Híre hirdetésének Tanítója,

A Szentlélek lángoló Tüzének Jele,

Tanítsd meg nekünk az örömök és fájdalmak e völgyében

Az örök igazságokat, amelyeket az Atya kinyilatkoztat a kicsinyeknek.

Mutasd meg nekünk oltalmazó palástod erejét.

Szeplőtelen Szívedben

Légy a bűnösök menedéke

És az út, amely elvezet Istenig.

Egyesülve testvéreimmel

a Hitben, a Reményben és a Szeretetben,

Terád bízom magam.

Egyesülve Általad testvéreimmel, Istennek szentelem magam,

Ó Fatimai Rózsafüzér Királynője.

És végül, a kezedből sugárzó Világosság által beborítva

Dicsőítem az Urat az évszázadok során.

Ámen.

Refrén…

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: FT