A pápa köszöntötte az európai katonai ordináriusokat

A pápa köszöntötte az európai katonai ordináriusokat

A katonai hivatás nemessége és szükségessége akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyan jó ügyet szolgál, mint a béke elérése, a jog tisztelete, a szegények és gyengék védelme; ellenállás azokkal szemben, akik háborút akarnak. Ezt olvassuk a vatikáni államtitkár, Pietro Parolin bíboros által aláírt levélben, amelyet Ferenc pápa küldött az európai katonai ordináriusok párizsi 4. európai konferenciájára. A napokban zajló összejövetel témája: „A katonai ordináriusok identitása és küldetése, valamint szerepük a béke elősegítésében”. A katona arra hivatott, hogy egészen sajátos módon, hitelesen megélje keresztény hivatását, akár élete nagylelkű föláldozásával Isten és a testvérek szolgálatában, szoros egységben a meghalt és feltámadt Krisztussal”.

Az ellenségeskedést szeretettel és megbocsátással párosítani

A Szentatya szívén viseli azoknak a híveknek az ügyét, akik nagylelkűen ezt az életformát és eszmét választják, és azt kívánja, hogy hozzátartozóikkal együtt az egyház vigaszt, támogatást és útmutatást nyújtson nekik. Tegye mindezt a legnagyobb gondoskodással, hogy a veszélyek és a halál közelsége a hittel és a reménnyel párosuljon; az agresszió a józansággal és az igazságossággal; az ellenségeskedés a szeretettel és a megbocsátással.

A katonai püspökség híveinek küldetése az élet és a béke védelme

A háromnapos konferenciát hétfőn nyitotta meg Marc Ouellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa. Megnyitó beszédében a főpásztor elmondta, hogy ez a találkozó gondviselésszerű alkalom arra, hogy elgondolkodjanak: miként alakult az elmúlt években az ordinariátusok története és élete a Spirituali militum – kezdetű apostoli konstitúció fényében. Ezáltal ugyanis a lelkipásztori struktúrák növekedése mellett egyre jobban tudatosítható a katonai püspökség híveinek sajátos küldetése az élet és a béke védelmében.

A béke több, mint a fegyverek hallgatása

A katonai ordinariátusok ma nagyon fontos szerepet töltenek be az egyházban a béke előmozdítása terén. Olyan szemléletet hirdetnek, amely az emberiség közös javát helyezi a középpontba a háború és a béke kérdéseiben is, kiszélesítve ezáltal a közviták látószögét a szorosan vett nemzeti érdekeken túl, a világ társadalmának közös javát szolgálva. Az evangélium és a keresztény erkölcs hirdetése táplálta látásmód pedig a békét sokkal többnek tekinti a fegyverek puszta hallgatásánál. A béke bibliai felfogásához igazodik, és a szegények, a gyengék és a rászorulók iránti figyelem jellemzi. Olyan béke ez, amely egy igazságosabb és emberibb világ megteremtése iránti elkötelezettség hajt.

Jelenleg 36 jogilag létesített katonai ordinariátus van a világon. Magyarország katonai ordináriusa Bíró László püspök.

Kép: Olasz tábori káplán látogatása Afganisztánban, 2014. – ANSA

Forrás: Vatikáni Rádió