A pápa videó-üzenete a Szerzetesek terére: Veled együtt vagyunk rendben

A pápa videó-üzenete a Szerzetesek terére: Veled együtt vagyunk rendben

A megszentelt élet évének keretében szeptember 18–19-én a Magyarországi Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak Irodája „Szerzetesek tere” címmel különleges rendezvényt szervezett Budapesten, közel száz magyarországi szerzetesrend részvételével. Ferenc pápa pénteken délután videó-üzenetben köszöntötte az esemény résztvevőit.

„Kedves Testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és minden jót kívánok e találkozótokra a megszentelt élet évében. Köszönetet mondok az Úrnak és mindnyájatoknak azért a szolgálatért, amelyet az evangéliumnak, a magyar egyháznak és társadalomnak végeztek. Mindig adjon erőt nektek a feltámadt Úr ígérete: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Ez a bizonyosság öntsön belénk vigasztalást és reményt életünk és küldetésünk minden helyzetében. A megszentelt élet különböző formáiban – úgy gondolom – közel vagytok az emberek aggodalmaihoz és várakozásaihoz. Elkötelezetten munkálkodtok abban a környezetben, amelyhez tartoztok, osztozva az emberek nehézségeiben és reményeiben.

Bátorítalak titeket, hogy örüljetek együtt azzal, aki örül, és sírjatok együtt azzal, aki sír, és kérjetek az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok hajolni az emberek testi-lelki sebeihez, és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását.

Úgy gondolom, egy ország és egy város legszebb arca az Úr tanítványainak arca: püspököké, papoké, szerzeteseké, világi hívőké, akik a hétköznapok során egyszerűségben élik az irgalmas szamaritánus stílusát, és felebarátként közel mennek testvéreik testéhez és sebeihez, amelyekben Jézus testét és sebeit ismerik fel.

Ez az irgalommal teli szeretet – jól tudjuk – Krisztus szívéből fakad, és az imádságból, különösképpen a szentségimádásból merítjük, valamint abból, hogy hittel járulunk szentáldozáshoz és a bűnbocsánat szentségéhez. Mária, a mi anyánk, segítsen bennünket, hogy egyre jobban imádságos férfiak és nők legyünk.

Kedves Testvéreim! Kívánom nektek, hogy örömmel folytassátok szolgálatotokat, tanúságot téve alázatos és világi érdekektől mentes életetekkel. Szerzetesi megszenteltségünknek ez az örömteli és tündöklő tanúságtétele példa és ösztönzés azoknak, akiket az Úr szolgálatába hív. Kívánom, hogy a világi hívők, különösen a fiatalok, meg tudják érezni rajtatok Krisztus illatát, az evangélium illatát.

Szívből adom mindnyájatokra és közösségeitekre áldásomat, és kérlek, legyetek szívesek imádkozni értem”.

Kép: Ferenc pápa találkozója a szerzetesekkel a Vatikánban – ANSA

Forrás: Magyar Kurír/ Vatikáni Rádió