A portugál püspökök pásztorlevele a Fatimai jelenések centenáriumára

A portugál püspökök pásztorlevele a Fatimai jelenések centenáriumára

A portugál püspöki konferencia állandó tanácsa közzé tett egy pásztorlevelet a Fatimai Szűz Mária jelenéseinek 100. évfordulója közeledtével. A dokumentum segítséget nyújt a híveknek, hogy örömmel éljék meg ezt a jeles dátumot. Egyben a fatimai üzenet aktualitását és az evangelizációs elkötelezettséget hangsúlyozza. A püspökök rávilágítanak a megtérésre szóló meghívás prófétai jellegére és a gonosz elleni küzdelemre, amelyek a három pásztorgyermeken keresztül közvetített Szűz Mária üzenetének központi elemei.

Elmélkedés Fatima központi üzenetéről

A levél négy részre oszlik. A bevezető áttekinti röviden a „nagy esemény” száz éves történetét. Kiemeli, hogy az Üzenet gyümölcsöző áldás az egyház és a világ számára. Ajándék és meghívás arra, hogy megéljük személyes és közösségi szinten egyaránt. A pásztorlevél utolsó része Fatimáról a portugál és a világegyház jövője távlatában beszél, rámutatva az egyház anyai arcára, illetve az irgalmasság és a béke prófétai hirdetésére. A portugál főpásztorok ülésének zárónyilatkozatában a lisszaboni pátriárka és a püspöki konferencia elnöke Manuel Clemente bíboros hangsúlyozza, hogy a pásztorlevél elmélkedés az 1917-ben történtekről és elsősorban Fatima központi üzenetéről, ami buzdítás az Evangéliumhoz való visszatérésre.

1917. május 13-án először jelent meg Szűz Mária Fatimában

A Cova da Iria síkságon, Fatimában, az akkor elhagyatott kis faluban hat alkalommal jelent meg Szűz Mária. Először 1917. május 13-án. 1930. október 13-án Leira püspöke „hitelt érdemlőnek” nevezte a három gyermek látomásait, felhatalmazást adva a Mária tiszteletre Fatimában. XII. Piusz pápa 1942-ben a világot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel. II. János Pál pedig a Fatimai Szűz Mária közbenjárásának tulajdonította, hogy túlélte az 1981. május 13-án a Szent Péter téren személye ellen elkövetett merényletet.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió