A skandináv püspökök felhívása a cremisani fal megépítése ellen

A skandináv püspökök felhívása a cremisani fal megépítése ellen

Elfogadhatatlan, hogy állítólagos biztonsági okokra hivatkozva falat húzzanak a Cremisan-völgyön keresztül, amely többségében keresztények által lakott terület Betlehem térségében: erre figyelmeztetnek a skandináv országok püspökei. A főpásztorok szeptember elején tartott plenáris ülésük végén tették közzé a felhívást. A püspökök súlyos aggodalmuknak adnak hangot az Izrael és Palesztina körüli helyzet és különösen a keresztényekkel szembeni diszkrimináció miatt. Felhívással fordulnak kormányaikhoz, hogy hivatalosan tiltakozzanak a hátrányos megkülönböztetés e megnyilvánulásaival szemben.

Szeptember 13: pásztorlevél a bevándorlásról

Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország és Izland püspökei a közleményben előzetesen jelzik, hogy szeptember 13-án fel fogják olvasni azt a pásztorlevelet, amelyet a bevándorlásról fogalmaztak meg. Ebben elismerésüket fejezik ki a kormányok munkájáért, amellyel segítik a szíriai, iraki és más országokban dúló terror áldozatait. A főpásztorok megdöbbenéssel állnak a rasszista és idegengyűlölő reakciók előtt, amelyekaz ártatlanul szenvedő emberek iránt tapasztalhatók. A pásztorlevél emlékeztet az irgalmas szamaritánus példájára, aki segíti felebarátját, főként, ha az gyenge és szenved. A jóakaratú emberektől pedig azt kérik a skandináv püspökök, hogy nyissák meg szívüket a szenvedők előtt és segítsenek nagylelkűen rajtuk.

Megfontolások a megszentelt életről

Az északi országok püspökeinek plenáris ülésén megválasztották az új elnököt Czeslaw Kozon koppenhágai püspök személyében. A Ferenc pápa által meghirdetett év kapcsán foglalkoztak a megszentelt élet kérdésével. Elismeréssel szóltak a skandináv országokban működő férfi és női szerzetesrendek nagy áldozattal végzett munkájáról a plébániák, kórházak és iskolák alapításában. Dicséretes az ökumené terén folytatott szolgálatuk is, mivel mindenkit befogadnak, legyen az katolikus, más felekezetű vagy egyházhoz nem tartozó személy. Aggodalomra ad okot az, hogy egyes szerzetesi közösségeket be kellett zárni a hivatások hiánya miatt. Emellett bátorító jel az elmúlt években alapított új szerzetesi házak jelenléte Skandináviában.

Előkészületek a 2016-os lutheránus-katolikus megemlékezésekre

A püspökök hálás köszönettel fordulnak azokhoz a német karitatív társulatokhoz, amelyek állandó anyagi támogatást biztosítanak az északi egyházmegyéknek. A koppenhágai plenáris ülésen szó esett még az ökumenizmusról és a lutheránus-katolikus megemlékezésről, amelyet Svédországban, Lundban tartanak 2016. október 31-én. Ezzel kapcsolatban a skandináv püspökök hivatalos dokumentumot fognak kibocsátani.

Kép: Palesztin keresztények tiltakoznak a cremisani fal ellen. A képen a tüntetést megelőző szentmisén vesznek részt – AFP

Forrás: Vatikáni Rádió