A Szent László emlékmisét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrálta

A Szent László emlékmisét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrálta

Nyitrán, a Szent László piarista templomban a magyar lovagkirály Nyitrán történt halálának 920. évfordulója alkalmából az ünnepi szentmisét a felvidéki magyar családokért Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrálta július 31-én.

A szentmise előtt Szent Lászlót dicsőítő éneklésre várták a hívőket, melyet Józsa Mónika, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ének-zenetanára vezetett. Az orgonánál Komárom polgármestere, Stubendek László foglalt helyet.
Köszöntőt mondott Ďurčo Zoltán, a Nyitrai egyházmegye magyar püspöki helynöke, aki nagy szeretettel köszöntötte Felvidéken Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt.

Spányi Antal szent beszédét Prohászka Ottokár imával kezdete.
„..ezek azt hiszik, hogy minket, Krisztusnak igaz híveit, … el lehet tántorítani meggyőződésünktől, – gondolják, hogy minket csakúgy át lehet gyúrni… Nem, mi nem pép, mi nem tészta vagyunk, hanem tiszta, kemény márvány, melybe Jézus neve és szelleme van belevésve” – mondta egykor Prohászka Ottokár, aki Nyitrán született 1858. október 10-én.
“A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté… A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett” – mondta Prohászka. S ezt idézte fel Spányi Antal is. Mint imába foglalt, Szent László példáján felbuzdulva, népünkért mi is tegyünk meg mindent, ami erőnkből telik.

Szent László vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte. Benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én Nyitrán az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott “boldog teste” (Arany János), később Váradon helyezték végső nyugalomra.

A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, befejezte Szent István király munkásságát, a kereszténység megalapozását.

Az ünnepélyes eseményre Nyitrára hozták Magyarországról az Árpád-házi magyar szentek csontereklyéi közül a Szent István király, Szent László király, Szent Erzsébet és Szent Margit csontereklyét. A magyar szentek ereklyéit elkísérte nyitrai útjára Szent György lovag csontereklyéje is.
Az emlékmise a Pápai Himnusszal, a Magyar Himnusszal és Boldogasszony Anyánk régi magyar himnusszal ért véget. A lovagrendek és a papság kivonulása után a jelenlévő hívőknek alkalmuk nyílt, hogy megérintsék a kiállított ereklyéket. Az érintgetés alatt a lovagkirály dicsőítésére Szent László énekeket énekeltek. A palóc néphagyományból eredő dalokat Józsa Mónika vezényletével a zoboraljai Adorján Béla bácsi énekelte elő.

Az idei szentmise védnöke a Magyar Királyi Szent László Lovagrend (Budapest), a Szent György Lovagrend (Budapest), a Vitézi Rend (Budapest), az Európa Club (Bécs), a Zoboraljai Községek Regionális Társulása voltak.

Az esemény alkalmat biztosított a résztvevőknek arra, hogy azon a történelmi helyen találkozzanak ahol Szent László lovagkirályunk átadta lelkét a Mindenhatónak. Az emlékmisére érkezők elmélkedhettek, és közösen kérhették a szentek közbenjárását azért, hogy egymásra találhassunk, a zűrzavaros világban újra megtaláljuk a helyünk, meglássuk az igazi értéket.

Szent László királyunk Lengyelországban született 1046 körül és Nyitrán érte a halál 1095. július 29-én. A nyitrai emlékmisét immár 11. alkalommal szervezte meg Maga Ferenc, zoboralji Szent László Hagyományőrző Egylet vezetője. A kivonulás előtt idén is kitüntettek öt olyan kiemelkedő személyiséget, aki sokat tesz Zoboralja felemelkedéséért.

Kép: Müller Péter

Forrás: felvidek.ma