A Szentatya a Pápai Portugál Kollégium tagjaihoz: a béke zarándoka leszek Fatimában

A Szentatya a Pápai Portugál Kollégium tagjaihoz: a béke zarándoka leszek Fatimában

Fatimában nagy erővel folynak az előkészületek a pápa fogadására. Ferenc pápa május 12-én és 13-án látogat el a portugál Mária-kegyhelyre. Közelgő útjáról szólt a római Pápai Portugál Kollégium közösségének, akiket május 8-án, hétfőn fogadott a Vatikánban. Arra hívott: tekintsünk Máriára, hogy növekedjünk Krisztus és testvéreink szeretetében.

A béke és a remény üzenetét viszi Fatimába

A pápa a béke és a remény üzenetét viszi az Úrban apostoli látogatása során Fatimába, ahol száz éve megjelent Szűz Mária három pásztorgyermeknek. A Szűzanyával való találkozás a kegyelem megtapasztalása volt, amelynek hatására beleszerettek Jézusba. Gyengéd és jó Mesterként Mária bevezeti a kis látnokokat a Szentháromság Szeretetének bensőséges megismerésébe és Általa megízlelik Istent, mint az emberi létezés legszebb valóságát.

Mi is bízzuk magunkat Szűz Mária gondjaira

A pápa arra buzdította a Pápai Portugál Kollégium papjait, hogy fáradhatatlanul haladjanak előre keresztény, papi, lelkipásztori és kulturális képzésük terén. Elsődleges aggodalmuk legyen a növekedés a papi megszentelődés útján. Helyezzék minden más célkitűzés elé Krisztus megismerését és szeretetét. Igyekezzenek egyre jobban Hozzá hasonlóvá válni önmaguk teljes odaajándékozásáig. Tapasztalják meg Isten szeretetének jelenlétét: egy közeli és hűséges Istent, ahogy Boldog Ferenc és Jácinta és Isten szolgálóleánya Lucia érezte. Ma alázatos, de dicsőséges életükre gondolva arra kapunk ösztönzést, hogy mi is bízzuk magunkat Szűz Mária gondjaira. Keressünk menedéket Mária köntöse alatt. Olyan anya Ő, aki kézen fog minket és megtanít növekedni Krisztus szeretetében és a testvéri szeretetközösségben – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Tekintsetek Máriára, aki nagyon szeret benneteket

Utalt P. Caldas, a Pápai Portugál Kollégium rektorának szavaira, aki felidézte, hogy 1929 óta az intézmény kápolnájának falán Isten Anyjának tekintete elkíséri az oltárhoz közellépő könyörgéseit. Tekintsetek Máriára, aki nagyon szeret benneteket és hagyjátok, hogy rátok tekintsen és tanuljátok meg, hogyan lehettek még alázatosabbak és még bátrabbak Isten Szavának követésében – buzdította az intézmény növendékeit a pápa.

Ápoljunk gyermeki kapcsolatot Szűz Máriával

A Szűz Máriával való kapcsolat segít jó kapcsolatot ápolni az egyházzal is: mindketten Anyák. Stellai Izsák, ciszterci apátot idézve a pápa rámutatott: „Amit Máriáról lehet mondani, azt az egyházról és a lelkünkről is elmondhatjuk. Mindhárman nők (nőnemű szavak) és Anyák, mindhárman életet adnak”. Ápoljunk tehát gyermeki kapcsolatot Szűz Máriával, mert ha ez hiányzik, elárvul szívünk. Ha egy pap megfeledkezik Szűz Máriáról, elsősorban a legnehezebb pillanatokban, akkor hiányzik belőle valami. Olyan, mintha árva lenne, míg valójában nem az, csak megfeledkezett az édesanyjáról. A nehéz pillanatokban a gyermek mindig az anyjához szalad. Isten Szava megtanít bennünket, hogy olyanok legyünk, mint az édesanyja ölébe vett gyermek (vö Zsolt 131,2). Végül Ferenc pápa imával fordult a Fatimai Szűzhöz, hogy tanítson meg bennünket hinni, imádkozni, remélni és szeretni, mint Boldog Ferenc, Jácinta és Isten szolgálóleánya Lucia.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió