A Szepsi esperesi körzet II. közös zarándoklat Máriapócsra

A Szepsi esperesi körzet II. közös zarándoklat Máriapócsra

2014. október 11.-én immár másodszor zarándokoltak Máriapócsra a szepsi esperesi körzet papjai és hívei. Az öt autóbusznyi zarándok Vakles Attila szesztai, Száraz János buzitai plébános, esperes helyettes, Hornyák Péter nyugalmazott görögkatolikus parókus és Gábor Bertalan szepsi esperes plébános vezetésével vett részt a zarándoklaton.

A görögkatolikus liturgia főcelebránsa és ünnepi szónoka Ignáth Antal, János főesperes volt, aki szentbeszédében az Istenszülő, mindennépek anyasága révén, a Kárpát-medence népeinek testvériségét és összetartozását hangsúlyozta az egyetemes Egyházban és a társadalomban.

Az ünnepi liturgia végén ajándékcsere következett. Attila atya köszönetet mondva a sokrétű közös együtt cselekvésért és a kölcsönös befogadásért, egy Szent István ikont ajándékozott a szepsi esperesnek, aki egy Boldog Salkaházi Sára képpel viszonozta figyelmességét.

A közös ebéd után a Vox columbellae vegyes kar Bodnár Attila karnagy vezetésével rövid zenés áhítatot tartott a kegytemplomban, ahol a lelkipásztorok és a hívek a jövő szeptember 1-jén megnyíló szepsi egyházi iskolát, annak diákjait, tanárait és szüleit ajánlották az Istenszülő Szűz oltalmába. A két vezető lelkipásztor a megnyitandó iskolába szánt kegyképmásolatot közösen érintették a kegyképhez, ezzel is jelezve az idők jeleinek közös értését: az összefogás, a felelősség, a tettrekészség és az odaadás fontosságát. Igazolva és bizonyítva az ősi bölcsességet, aki zarándokol, önmaga felé tart, teljesebbé lesz, bekapcsolódik, a célra figyelve révbe talál, vagyis jó úton jár.

GB.