A szeretet tettei magvetés az örök életre

A szeretet tettei magvetés az örök életre

Ferenc pápa november 6-án vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilikában mutatta be a fogvatartottak jubileumi szentmiséjét, majd az Úrangyala imádságot az Apostoli Palota dolgozószobájából imádkozta el a téren összegyűlt sokasággal.

A feltámadás győzelmét már most megízlelhetjük, a szeretet tettei magvetés az örök életre  

Hozzájuk intézett beszédében a szentmise evangéliumának a témáját, a feltámadás kérdését elemezte, ahogy mondta, alig pár napra Mindenszentek és Halottak napja után. A feltámadásban nem hívő szadduceusok az Istennel való kapcsolatukat csak a földi élet távlatában értelmezték. Hogy nevetségessé tegyék Jézust, egy abszurd kérdéssel állnak elő, hogy a hétszer újraházasodó asszony, akit mindig egymást közt testvérek vesznek el, kié lesz végül a feltámadáskor. Jézus nem lép bele a kelepcébe, hanem kifejti, hogy a halál utáni élet másfajta lesz, mint a földi. Megérteti velük, hogy ennek a világnak a kategóriáit nem lehet alkalmazni arra a valóságra, mely túllép rajta. Kijelenti, hogy „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Ezzel azt érti, hogy ennek a világnak a dolgai átmeneti jellegűek és elmúlnak. A túlvilágon azonban a feltámadás után nem lesz többé halál, hanem az emberi kapcsolatokat is az Isten dimenziójában éljük meg. Így a házasság is, ami itt a földön Isten szeretetének a jele és eszköze, átalakul a szentek dicsőséges közösségének a fényében. A Jézus által említett „mennyország és feltámadás fiai” nem kevesek kiváltsága lesz, szögezte le a pápa, hanem mindenkié, mert az üdvösséget Jézus mindenkinek elhozta. Ferenc pápa arra figyelmeztetett, hogy a feltámadás nemcsak a halál utáni tény, hanem egy újfajta élet, melyet már most megtapasztalunk napjainkban, ez pedig a győzelem a semmi fölött, amely győzelmet már most megízlelhetjük. A feltámadás a keresztény hit és keresztény reménység alapja! Enélkül a kereszténység csak egy erkölcsi vagy egy életfilozófia lenne. Ellenben a feltámadás révén a szeretet minden cselekedete olyan mag, mely Isten kertjébe hullik, hogy az örök élet gyümölcsét teremje”.

Felhívás a foglyok életkörülményeinek megjavítása érdekében

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa a fogvatartottak jubileuma kapcsán felhívással fordult a felelősökhöz a foglyok életkörülményeinek megjavítása érdekében, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben emberi méltóságukat. Azt kérte a hatóságoktól, hogy a bűnügyi igazságszolgáltatás ne legyen pusztán büntető jellegű, hanem nyíljon meg a reménységre és arra a távlati lehetőségre, hogy az elítélt visszailleszkedhessen a társadalomba.

A marokkói klíma-konferenciát hassa át a teremtett világ megőrzéséért vállalt lelkiismeretes felelősség

A két napja életbe lépett párizsi klímamegegyezés kapcsán arra emlékeztetett, hogy az emberiség képes együttműködni a teremtett világ megőrzésében, majd azt kérte, hogy a hétfőn kezdődő újabb marokkói klíma-konferenciát, mely a párizsi megegyezés megvalósítását szorgalmazza, hassa át a lelkiismeretes felelősség.

Az albán vértanúk példája segítsen bennünket életünk nehéz pillanataiban

Szombaton az albániai Szkutariban boldoggá avattak 38 vértanút, emlékeztetett a pápa, akik az ateista rendszer idején a legkeményebb üldöztetés áldozatai lettek. Ám ők inkább vállalták a börtönt, a kínzásokat és végül a halált, csakhogy hűségesek maradjanak Krisztushoz és az egyházhoz. Az ő példájuk segítsen bennünket életünk nehéz pillanataiban – zárta vasárnapi Úrangyala imádságát Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA