A szlovák püspökök szerint az isztambuli egyezményt jelen formájában nem szabad ratifikálni

A szlovák püspökök szerint az isztambuli egyezményt jelen formájában nem szabad ratifikálni

A szlovák püspöki kar azt kéri a kormánytól, hogy ne írja alá az isztambuli egyezményt, amely a nők elleni  és a családon belüli erőszak megelőzéséről és az az elleni küzdelemről szól. Mindezt azzal indokolják, hogy a konvenciót a genderideológia ihlette.

A szlovák katolikus püspöki konferencia elnöke közleményt adott ki, amely szerint a 2011-ben az Európa Tanács által elfogadott isztambuli egyezményt a genderideológia ihlette, amely szemben áll az emberi tapasztalattal és a józan ésszel.

A 81 cikkelyből álló egyezmény  többféle új bűncselekményt is megfogalmaz, mint a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság, a fenyegető zaklatás (stalking), a kényszerabortusz és a kényszersterilizáció. A nők elleni erőszakot történelmileg a nemek közötti egyenlőtlenség erőfölényből fakadó megnyilvánulásának tekinti. A probléma nem ez, hanem hogy a nők erőszak elleni védelmének elfogadható alapelvével együtt a konvenció szövege bevezet más, elfogadhatatlan elvárásokat is, amelyek összeütközésbe kerülnek az alapvető emberi jogokkal, mint a vallás- és nevelési szabadság – mutat rá Stanislav Zvolensky, a püspöki konferencia elnöke.

A szlovák főpásztorok tiltakozását a társadalmi nemek (gender) közötti különbségtétel váltotta ki, amelyet a 3. cikkely így határozott meg: „azok a társadalmilag megalkotott szerepek, viselkedésformák, tevékenységek és attribútumok összessége, melyeket az adott társadalom megfelelőnek tekint a nők, illetve férfiak és a biológiai nemek számára”. Ez a megfogalmazás azt a feltételezést foglalja magában, hogy minden személy „semlegesnek” születik és hogy a férfi és a női, illetve a más nem a nevelés, a társadalmi körülmények és személyes választások eredménye. Ez az elképzelés ellentmond az emberi tapasztalatnak és a józan észnek. A konvenció alkalmazása megsérti a szülők nevelési szabadságát és a vallásszabadságot. Továbbá kötelezi az aláíró államokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket olyan iskolai oktatási anyagok bevezetésére, amelyek a nemek közötti egyenlőségre és a nem sztereotipikus nemi szerepekre vonatkoznak.

Az ideológia súlya egy ilyen nagy jelentőségű dokumentumban a várttal ellentétes eredményt szül – állapítja meg a szlovák püspöki konferencia elnöke. Arra hívja a kormányt, hogy ne engedjen a nemzetközi nyomásnak, amely az egyezmény ratifikálására irányul és tiltakozzon annak bevezetése ellen az európai intézményeknél is.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió