A szülők feladata őrizni, növelni és továbbadni a hitet

A szülők feladata őrizni, növelni és továbbadni a hitet

Január nyolcadikán, Urunk megkeresztelkedése ünnepén Ferenc pápa a patinás Sixtus kápolnában mutatott be szentmisét, melynek keretében 28 kisgyermeket keresztelt meg. Pápasága alatt immár negyedik alkalommal részesít újszülötteket az istengyermekség kegyelmében, mégpedig a pápák legfőbb magánkápolnájában, a konklávék és bíborosi konzisztóriumok Sixtus kápolnájában, amelyet az elmúlt évben hatmillió turista keresett fel és ami így a világ leglátogatottabb kápolnája.

A sixtus-kápolnai gyermekkeresztség gyakorlatát Szent II. János Pál pápa vezette be

A sixtus-kápolnai gyermekkeresztség gyakorlatát Szent II. János Pál pápa vezette be, amit természetszerűleg folytatott XVI. Benedek pápa és most Ferenc pápa is követ. Urunk megkeresztelkedésének ünnepi liturgiája Ferenc pápa lelkipásztori karakterének megfelelően családias jellegű, ennek megfelelően csak a legszűkebb asszisztencia vett részt a szentmisén. A Pápai Ház szokásos bíborosi és püspöki kollégiumát most Georg Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektusa, Konrad Krajewski érsek, pápai alamizsnamester, Giampiero Gloder érsek, a Pápai Egyházi Akadémia elnöke és Fernando Vergez Alzaga érsek, a Vatikáni Kormányzóság főtitkára képviselte.

A megkeresztelt kicsik többsége a vatikáni alkalmazottak családtagjainak a gyermekei

A 28 kisgyermek szüleikkel és a keresztszüleikkel, összesen száznegyvenen, már maguk megtöltötték a Sixtus kápolna presbitériumát, amely a hely történelmi szükségleteinek megfelelően jóval nagyobb, mint a szentélyráccsal elválasztott hívek tere. A 28 keresztelendő kisgyermekből 15 fiúcska és 13 leányka volt, köztük a többség a vatikáni alkalmazottak családtagjainak a gyermekei. A Vatikáni Rádió is képviseltette magát, méghozzá dolgozóinak kisgyermekein keresztül, amit mi a rádióban mint egy nagy család ünnepét ültünk meg közös örömmel. A szentmise érdekessége még, hogy a Sixtus kápolnában a II. Vatikáni Zsinat után is megtartották az eredeti, az oltárfal felé forduló oltárt, ezért Ferenc pápa, miként az elődjei, ezúttal „háttal misézett”.

A keresztelés szertartása személyes néven szólítás

A szentmise kezdetén Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fordult a szülők és keresztszülők felé: „E szertartás kezdetén hozzátok fordulok a keresztelési szertartás kérdéseivel. Milyen nevet adtok gyermekeiteknek? Erre az apák egymás után, hangosan mondták gyermekeik nevét: Cecilia, Melissa Benedetta, Mariasole, Isabel, Gaja Chiara, Filippo, Alessandro, Alissia, Tommaso, Hilary, Gregorio Pio, Federico, Francesco, Cecilia Maria, Gabriele Francesco, Sara, Elisa, Massimiliano, Mattia,  Francesco, Alessandra, Aurora Anna, Paolo, Francesco, Elena, Enea, Leo Mattia és Adriano Francesco. A pápa tovább kérdezett: Mit kértek gyermekeitek számára Isten egyházától? – A hitet! – felelték szülők és keresztszülők. Kedves szülők – folytatta a pápa –, Nektek, akik gyermekeitek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őket úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? Vállaljuk. A keresztszülőkhöz fordulva a pápa azt kérdezte tőlük, hogy támogatjátok-e a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? – Megígérjük! – felelték ők. Kedves gyermekek – szólt a pápa végül a kicsikhez fordulva: Nagy örömmel fogad titeket Isten egyháza. Az ő nevében most megjelöllek benneteket a kereszt jelével és ti kedves szülők és keresztszülők, jelöljétek meg ti is gyermeketek homlokát Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek szent jelével! Ekkor a szülőpárok gyermekeiket mintegy „bemutatták az Úrnak”, azaz Róma városa püspöke, Ferenc pápa elé vitték. Először a pápa, aztán a szülők csendben kis keresztet rajzoltak a keresztségre jelölt babák homlokára, majd visszatértek a helyükre.

A hit Igazság, bizalom az Istenben és tanúságtétel

A Jézus keresztségéről szóló Máté evangélium elhangzása után Ferenc pápa közvetlen szavakkal mondott rövid beszédet: Kedves szülők, Ti gyermekeitek számára a hitet kértétek, ami a keresztségben adatik meg. A hit élő hitet jelent, mert a hitet meg kell élni, vagyis járni kell a hit útján és tanúságot kell tenni róla. A hit nem a hiszekegy vasárnaponkénti elmondását jelenti a szentmiséken, nem csak ezt jelenti. A hit azt jelenti, hogy ebben az igazságban hiszünk: az Atyaisten elküldte a Fiát és a Lelket, mely életet ad nekünk. De a hit azt is jelenti, hogy bízunk az Istenben és ezt nektek meg kell tanítani nekik, a példátokkal és az életetekkel. A hit világosság: a keresztelés szertartása során kaptok egy meggyújtott gyertyát, miként az egyház első időszakában történt. Éppen ezért abban az időben a keresztséget „megvilágosodásnak” is hívták, mert a hit megvilágosítja a szívet, a dolgokat egy más fényben láttatja. Ti a hitet kértétek: az egyház adja a hitet gyermekeiteknek a keresztséggel és az a ti feladatotok, hogy növeljétek azt, őrizzétek, hogy majd tanúságtétel legyen mindenki más számára. Ez a keresztelési szertartás értelme. És csak ezt akartam mondani nektek: őrizzétek a hitet, gyarapítsátok, hogy az tanúságtétel legyen mások számára.

Édesanyák, nyugodtan szoptassátok meg kicsinyeiteket, ahogy a Szűzanya tette Jézussal            

Ferenc pápa beszéde közben egyre több kisgyermek kezdett el gőgicsélni és sírdogálni, amire a pápa így válaszolt: Elkezdődött már a koncert, nemde? A gyerekek most olyan helyen vannak, amit nem ismernek, aztán korábban is keltek, mint máskor. És amikor az egyik elkezdi, jelt ad a másiknak, és így az egyik követi a másikat, majd mindnyájan együtt…, néhányan igazán sírnak, a többiek meg utánozzák… Jézus ugyanezt csinálta, nemde? Nekem tetszik, ha arra gondolok, hogy Jézus első prédikációja az istállóban egy sírás volt. Az első prédikációja…! De minthogy a szertartás meglehetősen hosszú, némelyik az éhségtől sír, és ha így van, édesanyák, szoptassátok meg őket, félelem nélkül, egészen természetesen! Ahogy a Szűzanya szoptatta Jézust! De ne felejtsétek el, a ti feladatotok őrizni a hitet, gyarapítani, hogy az tanúságtétel legyen mások számára, számunkra, papoknak, püspököknek is, mindenkinek, köszönöm – fejezte be rövid és keresetlen szavú homíliáját Ferenc pápa. A szentmise második felében következett magának a keresztelésnek a szertartása: vagyis a mindenszentek litániája, a keresztelendők olajával megkenés, a víz megáldása, majd az ősi keresztségi hitvallás, annak kettős formájában: ellentmondás a Gonosznak és Szentháromság megvallása. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a most megvallott keresztény hitben a szent keresztséget elnyerjék? – hangzott az utolsó kérdés, majd jött a beteljesülés a kereszteléssel, a keresztvízzel való háromszori leöntés formájában: Én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió