Alaposabbá teszik a házasság szentségére való felkészítést a Pozsonyi Főegyházmegyében

Alaposabbá teszik a házasság szentségére való felkészítést a Pozsonyi Főegyházmegyében

A Pozsonyi Főegyházmegye érseke, Stanislav Zvolenský által írt, a házasságra való felkészülésről szóló pásztorlevelet nagyböjt első vasárnapján olvasták fel a főegyházmegye templomaiban – tájékoztatott Molnár Tamás, a pozsonyi magyarok lelkipásztora.

A főpásztor kiemeli, milyen fontos szerepet töltenek be a szülők és a család abban, hogy a gyermekekből, fiatalokból egyszer jó férjek és feleségek, édesapák és édesanyák legyenek. Mindehhez a plébániai közösségek segítségével is szeretne hozzájárulni, mégpedig oly módon is, hogy ez év szeptemberétől bővített házasság előtti felkészítésben részesülnek majd a főegyházmegye területén házasságra készülő fiatalok.

Mint ahogyan szinte megszokott és úgymond természetes számunkra, hogy a felnőttek felkészülése a megkeresztelkedésre, a gyerekek előkészülete az első szentgyónásra és első szentáldozásra, a fiatalok felkészülése a bérmálás szentségének vételére több hónapig, a szerpappá és áldozópappá szentelés előtti formáció pedig több évig tart, szükségesnek tűnik a házasság szentségének kiszolgáltatása előtt is alapos felkészülésben részesülni. A néhány hónap múlva a főegyházmegye területén egységesen bevezetésre kerülő bővített felkészítés kilenc találkozót jelent, papok, animátor házaspárok és szakemberek részvételével, esti, nappali vagy hétvégi kurzusok alkalmával.

A ma már szentként tisztelt, sokak által a családok és fiatalok védőszentjeként is emlegetett II. János Pál pápa a család mai világban való feladatairól szóló apostoli buzdításában, a Familiaris Consortio kezdetű egyházfői megnyilatkozásában így írt erről: „A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akiket a családi életre fölkészítettek, általában jobban boldogulnak, mint a többiek. Ez még inkább érvényes a keresztény házasságra, melynek ereje oly sok férfi és nő szent életét áthatja. Ezért az Egyháznak jobb és bőségesebb házassági előkészítésről kell gondoskodnia, hogy amennyire lehetséges, elhárítsa azokat a nehézségeket, amelyek sok házaspárt terhelnek, s hogy egyre nagyobb számban jöhessenek létre boldog házasságok. A házassági előkészítésnek folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie. Három alapvető szakaszban kell történnie: távoli, közelebbi és közvetlen.”

A számos értékes kezdeményezés sorába állva és a hosszútávú előkészület fontos szerepét szem előtt tartva a pozsonyi magyar katolikus közösség szervezésében múlt év őszétől havi rendszerességgel Párkapcsolati Műhelyt tartanak az érdeklődő fiatalok számára Pozsonyban, mind párban, mind egyedül érkezők részvételével. A összejöveteleket Néma Attila és Ella vezetik, akik a helyiek meghívására a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúság- és Családpasztorációs Központját és Kateketekai Irodáját is képviselve érkeznek havonta egy péntek estére a pozsonyi magyar katolikus közösség által működtetett Korona társalgóban találkozó magyar fiatalok közé.

A tavaszi találkozókra március 17-én, április 21-én és május 19-én kerül sor, minden alkalommal 19 órai kezdettel a Pozsonyi Magyar Intézet (Védcölöp út – Palisády 54.) épületében.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: világháló