Augusztus 19. – Szent Bernát apát, egyháztanító

Augusztus 19. – Szent Bernát apát, egyháztanító

 

 

24050W Burgundi nemesi családból 1090-ben született a franciaországi Dijon melletti Fontaines-ben. Heten voltak testvérek. Vallásosan nevelték a testvéreket, de egyidejűleg a kor valamennyi ismeretére is megtanították. Kiváló tanuló volt, és mélyen vallásos. Bernát titkolta az igazi szándékát, hogy szerzetes szeretne lenni. Végül mégis bejelentette elhatározását. Igyekeztek lebeszélni szándékáról. Hogy időt nyerjen a család, no meg hogy hátha közben meggondolja magát, Németországi tanulmányútra akarták rábeszélni. Már csaknem elindult az utazásra, de végül mégis a szerzetet választotta. Vele tartott egyik öccse is, nagybátyja is, meg még mások is.

 30 rokonával és társával 1111-ben szerzetes lett Citeauxban, a pár éve alapított bencés monostorban a “szeretet iskolájában”. 1115-ben megalapította Clairvaux-t (olv. klervót). Itt, apátként Szent Benedek szellemét a lehető legnagyobb pontossággal igyekezett megvalósítani. Ezek a kezdeményezések hozták létre a ciszterci rendet.

 Kiváló tudós, nagy szónok volt, a tévedések elleni harc erős harcosa volt (doctor mellifluus). Az egyházszakadás miatt bejárta Európát, törekedett az egység és béke helyreállítására. Fáradozott a pápa és ellenpápa vitájának megoldásán, küzdött a katar szekta ellen, toborzott a keresztes hadak érdekében, vitázott a ciszter-rend belső vitájának rendezéséért. Sok könyvet írt, teológiáról, aszketikáról.

 1153. augusztus 20-án, 63 éves korában halt meg Clairvauxban. Már életében szentként tisztelték, szentté avatása 1174-ben történt meg. Érdekesség, hogy a szentté avatási eljárást III. Sándor pápa végezte el, aki Abelardnak, Bernát nagy ellenfelének tanítványa volt. VIII. Piusz pápa 1830-ban nyilvánította egyházdoktorrá. Ő a mézajkú doktor, a “doctor mellifluus”, ezt a címet nagy Mária-tiszteletéért kapta. Jelszava volt: “Inkább lángolni, mint okoskodni” (magis ardere quam scire).Ereklyéi a Troyes-i székesegyházban vannak.

kép: santiebeati.it

forrás: szentantal.bajabaratok.hu