Szerzői archívum: laszlo

Tantermi keresztek megáldása

2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Óvoda, Alapiskola és Gimnázium. Szeptember 14.-én – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – megáldották az egyes tantermeket, a benne tanulókat és tanítókat, és ünnepélyesen elhelyezték az osztálykereszteket, amelyek Szent Pál Apostol szavai szerint „a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de a Krisztus-hívőknek Isten ereje és bölcsessége” (vö. 1 ... Bővebben »

Ima az iskoláért

Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki szeptember 1-jén velünk együtt imádkozott induló Iskolánkért, úgy a templomban, mint a világhálón, szerte a nagyvilágban. A látottakból és a visszajelzésekből egyértelmű, hogy nem voltunk kevesen. A 204 növendék, a 22 pedagógus és alkalmazott, a közel 600 imádkozó jelenléte a templomban – reménykeltő volt. Köszönetemet fejezem ki minden szolidáris megnyilvánulásért. Szeptember 14.-én – ... Bővebben »

Itt vagyok, engem küldj…

2015. augusztus 21.-én hálaadó igeliturgiára gyűltek össze a szepsi római katolikus templomban a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium növendékei és tantestülete, élükön Nagy István igazgatóval. Mihályi Molnár László, főkurátor köszöntötte az ünnepi liturgia résztvevőit, amit megtisztelte becses jelenlétével Haraszti Attila, államtitkár Budapestről, Szesztay Ádám, kassai főkonzul, Zachariás István, Kassa megye alelnöke, Bartók Csaba, a Jövőért ... Bővebben »

Krisztus szeretete sürget minket…

Dr. Szesztay Ádám, kassai főkonzul és a váci piarista gimnázium tanárainak egy csoportja hitvestársaik kíséretében 2015. június 21.-én Szepsiben részt vettek az ünnepi szentmisén. Jelenlétükkel – mivel Krisztus szeretete sürget minket – erősíteni kívánták a hit, a sorsközösség vállalás, a hivatástudat és az összetartozás szálait. Köszöntő beszédében a főkonzul örömmel nyugtázta az Istenhez és az egymáshoz való ragaszkodás tagadhatatlan tényét, ... Bővebben »

Papszentelés Kassán

Június 13-án Mons. Bernard Bober érsek a kassai Szent Erzsébet székesegyházban áldozópappá szentelte a Borromeo Szent Károlyról nevezett szeminárium 5 diakónusát és az Isteni Ige Társaságának 2 jelöltjét. A szeminárium diakónusai közül egyik jelölt az ipolynyéki plébániáról Inám községből való Belá Tamás, apai ágon magyar származású, aki kápláni szolgálatát július 1-jén kezdi a kassai Dómban a magyar hívek lelki gondozásával megbízott Pásztor Zoltán általános helynök ... Bővebben »

Igazgatói kinevezés

2015. június 2-án Mons. Bernard Bober, kassai érsekmetropolita Nagy Istvánt kinevezte a Szepsi Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola igazgatójává. A kinevezési okmányt Miroslav Jacko, az érsekség iskolai hivatalának igazgatója adta át Gábor Bertalan, esperes plébános jelenlétében, aki elsőként gratulált a kinevezett igazgatónak. Mindhármuk első útja a kassai dómba vezetett, ahol tisztelegtek Boldog Salkaházi Sára emléke előtt, kérve az ... Bővebben »

Közös memorandum

A rozsnyói püspökség, a tornai római katolikus plébánia és a szádudvarnoki önkormányzat összefogása révén 2011. szeptember 4-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit a rozsnyói egyházmegye első magyar tannyelvű katolikus kisiskolája. Az öt tanulóval induló hiánypótló kisiskolát mustármagnyi reménységgel nyitották meg egy olyan faluban, ahol 1945 óta nem volt magyar tannyelvű iskola. Ma a diákok száma 26. 2015. május 29-én a Szent István ... Bővebben »

Dercsikai Imadélután

Szeretettel várjuk a kedves Híveket a Paptestvérekkel együtt a májusi hónap 13-án a szokásos Fatimai ájtatosságra Dercsikára. A program: 17:15 rózsafüzér, alatta gyónási lehetőség 17:45 litánia 18:00 szentmise A szentmise után gyertyás körmenet lesz a Mária-szoborhoz. Dercsikai plébánia Bővebben »

Örömhír

Anyaszentegyházunk minden év május 11.-én Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, szűz és vértanú emléknapját ünnepli, aki 1899. május 11-én született a közeli Kassán. Köztudott, hogy 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója is közismert: „Alleluia! Ecce ego, mitte me! Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!” Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű ... Bővebben »

Pedagógus lelki nap Szepsiben

Amint arról már többször is hírt adtunk Szepsiben 2015. szeptember 1-jén keresztény gondolkodású pedagógusok és nevelők közreműködésével megnyitja kapuit a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont. A szervezők a kölcsönös elvárások és igények tisztázására 2015. május 2-án ismét lelki napra hívták az érdeklődő pedagógusokat. A találkozó első előadója Dr. Juhász Attila, tornai plébános volt, aki előadásában a keresztény nevelés ... Bővebben »