Az anglikán egyház újból arcul csapta az apostoli hagyományt!
Egyre távolabb Krisztustól

Az anglikán egyház újból arcul csapta az apostoli hagyományt!

Az anglikán egyház, alávetve a világi hatalomnak, az aktuális divat kedvéért sokféle bizarr változást engedélyez. Hosszú huzavona után, július 14-én engedélyezte a nők püspökké szentelését. Ezzel együtt azonban hozzájárult ahhoz is, hogy az egyház továbbra is tiszteletben tartsa és együttműködjön azokkal, akik a döntést teológiailag hibásnak tartják. Justin Welby, Canterbury érseke kijelentette: „az ügy elfogadása azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat a hit és a remény területén történő kalandra. Mint minden kaland, ez is együtt jár a veszélyekkel és bizonytalansággal. A sikerhez szükségünk lesz bátorságra.”
Az egyik ilyen veszélynek sokan a keresztény egység ügyét tartják. A Katolikus Egyház és az ortodox kereszténység csakis a férfiak felszentelését fogadják el. Ugyanakkor Anthony Currer, az anglikán egyházzal kapcsolatot tartó pápai tanács vezetője szerint ez nem jelent változást a párbeszédben. Érdekes tény, hogy 2008-ban, mikor az egyház felvetette a női püspökök felszentelésének lehetőségét, a Katolikus Egyház még akadályként értékelte a további párbeszédben, hiszen ez ismét törést jelent az apostoli tradícióban. Az anglikán lelkészek általános szinódusa után úgy tűnik, a törés nem csak az egyházak közti kapcsolatban merül fel lehetőségként, hanem belső meghasonláshoz is vezethet. A zsinat, jelentős része ugyanis arról szólt, hogyan biztosítsák a jövőben azok pasztorációját, akik a határozatot elutasítják majd.
A királynő által vezetett közösség 1994-óta szentel nőket pappá – nagytöbbségű egyetértés mellett. 2012-ben történt először kísérlet arra, hogy nők a püspökségig is eljussanak. Akkor nagyon kis többséggel, az ellenzők győztek.
A II. Vatikáni Zsinat, az anglikán egyházat, a protestáns csoportok között kiemelten kezelte, elsősorban azért mert megőrizték a diakónus – pap – püspök hármas hierarchiát. Mára ez nevetségessé és hiteltelenné vált.
Krisztus igaz Egyháza tehát szeretettel várja a önmaga paródiájává váló angol egyház kiábrándult tagjait!

A catholicnews.com alapján
Kép: nationalpost.com