Az egyház jelenléte a világhálón: kapcsolatok létrehozása és nevelés

Az egyház jelenléte a világhálón: kapcsolatok létrehozása és nevelés

November 3. és 5. között rendezték Athénban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) társadalmi kommunikációs felelőseinek találkozóját.

Az egyház jelen van az interneten, hiszen arra kapott meghívást, hogy eljusson és közel álljon minden egyes emberhez. Nem pusztán kommunikációs stratégiáról van szó, hanem a missziós hivatásra adott válaszról. Természetesen a világháló nem mentes a kétértelmű és utópisztikus dolgoktól, és mindez nem kis kihívást jelent. Ennek ellenére az egyház nem mond le arról, hogy ott akarja hirdetni az evangéliumot, ahol az emberek jelen vannak.

Mintegy negyven püspök és társadalmi kommunikációval foglalkozó szakember gyűlt össze Athénban Szebasztianosz Rosszolatosz athéni érsek, valamint Dimitriosz Szalakhasz, a görögországi bizánci rítusú katolikusok apostoli exarchája meghívására, hogy megvitassák a következő témát: A kommunikáció mint találkozás: hitelesség és kézzelfoghatóság.

A találkozót az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) Társadalmi Kommunikációs Bizottsága támogatta, és José Ignacio Munilla Aguirre, San Sebastian-i (Spanyolország) érsek, a bizottság elnöke vezette, Michel Remeryvel, a CCEE főtitkár-helyettesével.

A részvevők reflexióit segítette Claudio Celli, a Társadalmi Kommunikáció Pápai Tanácsának elnöke, Antonio Spadaro SJ, a La Civiltà Cattolica című folyóirat főszerkesztője, Arturo Merayo Perez, a Murciai Egyetem Kommunikációtudományi Karának oktatója, valamint Roderick Vonhögen, a hollandiai Star Quest Production Network és a Trideo TV alapítója. A munkálatok során felszólalt Edward Joseph Adams görögországi apostoli nuncius, valamint Alekszandrosz Katsziariasz, a görögországi katolikus rádió igazgatója.

Az előadásokból, a tanúságtételekből és a vitából nyilvánvalóan kitűnt, hogy a világháló működése alapvető antropológiai változást hozott, amely tükröződik a felhasználók társas és szellemi életében, s ez megköveteli, hogy az egyház is másképpen közelítsen magához az internethez. A résztvevők figyelmét különösen két téma ragadta meg: a technológia megfelelő használatára való nevelés és az egyház digitális környezetben megvalósuló jelenlétének kiegyensúlyozottsága.

A veszély, hogy a digitális valóságot a fiatalok (de nem csupán ők) totális, minden mást kirekesztő és kizárólagos módon élik meg, azt kívánja meg az egyház részéről, hogy nagyobb elszántsággal nevelje arra a fiatalokat, hogy az internetet a valóságos kapcsolatok létrehozásának lehetőségeként használják.

Ebben az értelemben az egyháznak az a feladata, hogy értelmezze újra az emberi személyek életének kettős dimenzióját, a fizikai és a virtuális valóság megkülönböztetésével. Erre olyan mértékben van szükség, amennyire a világhálót „élettérnek” és nem puszta eszköznek tekintjük.

Ezen felül a résztvevők azt is megállapították, hogy az egyház jelenléte a világhálón nem szorítkozhat csupán tartalmak közzétételére, nem feledkezhet meg a személyes kapcsolatokról (a felhasználókkal való kapcsolattartásról). Viszont az is igaz, hogy nem volna helyes a világhálót úgy kezelni, mintha egyedül csak a kapcsolattartás eszköze volna, és megfeledkeznénk a hithirdetés tartalmáról. Ebben a tekintetben Ferenc pápa jó példát jelent arra az egyensúlyra, amelyre nagy szükség van a kommunikáció terén. Ő képes volt túllépni ezen a kettősségen, mivel természetes kapcsolatteremtő képessége révén, amellyel minden egyes emberrel képes találkozni, nem csupán az emberek szívét, hanem az értelmét is meg tudja szólítani. Világos és összefogott módon tudja eléjük tárni az üdvösség üzenetét, amely maga Jézus Krisztus személye. Egyszóval az egyház hivatása ma arra szól, hogy megvalósítsa a tartalom és az azt hordozó forma, illetve a kommunikációs empátia és a kommunikáció tartalmának egyensúlyát.

A találkozó során a részvevők sok olyan tapasztalatot is megismerhettek, amelyek össze tudják egyeztetni ezt a két oldalt. Az egyházban ugyanis napjainkban létrejön a szintézis a számos megoldási kísérletből. Az egyik jeles példa volt erre P. Roderick Vonhögen tanúsága, aki blogjai és podcastjai révén, amelyek a mai tömegkultúra témáira reagálnak a Harry Pottertől a Csillagok háborújáig, sikerrel juttatta el Jézus jóhírét látszólag ellenséges közegekbe is. A holland atya jelenleg egy új projekten dolgozik a Trideo TV-vel, amelynek keretében roved videókat készítenek a világhálón történő kommunikáció céljára.

A találkozón sor került a Görög Püspöki Konferencia Sajtóirodája bemutatkozására, amelynek keretében Szebasztianosz Rousszosz igazgató bemutatta az iroda tevékenységét a társadalmi kommunikáció terén.

Noha a katolikusok kisebbséget képeznek Görögországban, a katolikus egyház számszerűleg növekedett az elmúlt években az ideérkező bevándorlók miatt. Ez magával hozott bizonyos változásokat az információs kínálat terén, amennyiben igyekeznek az egyházi kommunikációba bevonni a helyi közösségeket a tömegkommunikáció új eszközeinek segítségével. A naponként megjelenő hírlevél és a többnyelvű portál (www.cathecclesia.gr) révén a helyi közösségek bevonása e kicsiny helyi egyház kommunikációját rugalmassá, és főként dinamikussá teszi, kapcsolatokat és közösségeket hoz létre. Az utóbbi időben határozta el a görög egyház, hogy internetes tv-t indít, és applikációt készíttet okostelefonokra, hogy elősegítsen bizonyos lelkiségi utakat, különösen a fiatal nemzedékek körében.

Miután a részvevők látogatást tettek az Areopágoszon, ahol felidézték Szent II. János Pál és Krisztodoulosz érsek egyre aktuálisabb közös nyilatkozatát Európa keresztény gyökereiről (2001), november 5-én Korinthoszba látogattak. Az út során Dimitriosz Szalakhasz előadást tartott Szent Pál kommunikációja az Areopágosztól Korinthoszig címmel, rámutatva, hogy az apostol kommunikációja példaértékű a mai egyház számára. „Feladatunk ismét rámutatni az emberiség nagy családjának egységére, hogy ebből a szolidaritás tettei szülessenek a méltóbb emberi élet megteremtése iránti elkötelezettséggel” – fogalmazott.

Kép: CCEE

Forrás: Magyar Kurír