Az emberkereskedelem ellen küzdő európai szerzetesi hálózat tagjait fogadta a pápa

Az emberkereskedelem ellen küzdő európai szerzetesi hálózat tagjait fogadta a pápa

A RENATA, az európai szerzetesközösségek emberkereskedelem elleni hálózata november 6–12-ig tartja Rómában második összejövetelét az „Emberkereskedelem vége velünk kezdődik” címmel. A találkozó résztvevőit november 7-én, hétfőn fogadta Ferenc pápa az Apostoli Palota Kelemen termében.

Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya arra buzdította a szerzetesnővéreket és szerzeteseket, hogy az emberkereskedelem és az emberi személy kizsákmányolása elleni fellépés jegyében létrejött találkozójuk „legyen az imádság, a megfontolás és a témával való szembesülés gyümölcsöző időszaka”.

A pápa hozzátette: „Szerencsés módon az összejövetel Rómában az irgalmasság rendkívüli jubileuma során zajlik. A kegyelem ezen időszakában mindnyájan arra kapunk meghívatást, hogy mélyebben lépjünk be Isten irgalmának a misztériumába, és miként az irgalmas szamaritánus, mi is hordozzuk az irgalom balzsamát világunk megannyi sebe számára.”

Ezen sérülések között az egyik legfájdalmasabb az emberkereskedelem, a rabszolgaság egyik modern formája, mely megsérti a méltóságot mint Isten adományát megannyi fivérünkben és nővérünkben, és az emberiség elleni valóságos bűntény. Miközben már sokat tettek eddig a jelenség súlyának és kiterjedtségének megismertetése terén, sok feladat maradt, hogy mindezt jobban tudatosítsuk a közvéleményben, továbbá hogy jobb együttműködés alakuljon ki a kormányok, az igazságszolgáltatás és a törvényhozás intézményei, valamint a szociális munkások között.

Miként azt jól tudjátok – folytatta a pápa –, az érdeklődés felkeltése, a nevelés és szervezés munkája kihívásainak egyike egy bizonyos közömbösség, egészen a bűnrészességig menően, vagyis sokak hajlamosak arra, hogy megvonják a vállukat, miközben hatalmas gazdasági érdekek és bűnszövetkezetek vannak működésben. Ezen oknál fogva fejezem ki a megbecsülésemet az elkötelezettségetek iránt, hogy gyarapítsátok tovább e csapás mértékének társadalmi tudatát, mely elsősorban a nőket és a gyermekeket sújtja. Egészen különleges módon mondok nektek köszönetet az irgalmasság evangéliuma mellett tett tanúságtételetekért, amelyet az áldozatok megmentése és újbóli visszailleszkedésük terén végeztetek.

Tevékenységetek ezen a területen felidézi azt a hatalmas és gyakran csendes erőfeszítést, melyet az évek során végeztek a szerzetesi intézmények, de főként a női rendek, amikor gondjaikba vették azokat, akik megsérültek méltóságukban, és tapasztalatuk következményeit viselik. Különösképpen is azoknak a nőknek a sajátos hozzájárulására gondolok, akik más nőket és gyermekeket kísértek a gyógyulás és a visszailleszkedés mély és személyes útján.

Kedves barátaim – zárta beszédét Ferenc pápa –, bízom benne, hogy a tapasztalat, az ismeret és az illetékesség megosztása, mellyel rendelkeztek, hozzájárul ezekben a napokban ahhoz, hogy mélyebb tanúságot tegyetek az evangéliumról „a kortárs világ nagy perifériáin”. A Szentatya beszédének végén az Irgalmasság Anyja szerető közbenjárására bízta a RENATA program tagjait, szívből adva apostoli áldását az emberkereskedelem ellen küzdő európai szerzetesi hálózat gyűlésének résztvevőire.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió