Az értelmes élet öröme

Az értelmes élet öröme

Kozma Imre OH, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke újévi üzenetét olvashatják az alábbiakban.

A Boldog Új Esztendő az értelmes élet öröme, a munka öröme, az áldozatvállalás – egymásért – öröme, a szeretetben összetartozás – egység – öröme.

A Boldog Új Esztendő a békességes ember öröme, amelyet Jézus a kereszten szerzett néki, amikor a rosszat rosszal nem viszonozta.

Krisztus a világ teljes drámáját fenntartás nélkül magára vette. Ennek szimbóluma a kereszt, amelynek két karja, két szára egyedül képes kibékíteni létünk minden ellentmondását.

Chesterton a kereszt két ágának drámai egyensúlyában véli megpillantani azt a természetfölötti békét, amely nélkül az ember egykönnyen a világ ellentmondásainak martalékává válik.

Az Árpád-kori jáki templom – 1256-ban szentelték fel – külső falán a gazdag szobrászati elemek közül is kiemelkedik egy remekmű. Az Atyaisten kinyújtott két kezével a jobbról-balról gyűrűző szörnyeket korlátozza, aki kezében tartja az előttünk ismeretlen múltat és a rejtett jövendőt is.

Dante szavaival, az Ő akarata a maga különleges kegyelmi jeleivel, a mi békénk.

Boldog Új Esztendőt kér Istentől Európának, a világnak 2016-2017 fordulóján
                                                                                                           P. Kozma Imre OH
                                                                                                                                     prior

                                                                                       Budapest, 2016. december 30.

 

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: világháló