Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja és a PPKE együttműködése

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja és a PPKE együttműködése

Együttműködési megállapodást írt alá február 20-án az MTA Természettudományi Kutatóközpontja és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A két intézmény a bioinformatika, az infobionika és bionikai technológiák fejlesztésének területén egyesíti oktatási, kutatási tapasztalatait és infrastruktúráját.

A bionikai és információtechnológiai oktatásban és kutatásban nemzetközi szinten is élenjáró Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és az MTA legnagyobb, multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytató kutatóközpontja egyesítik oktatási és kutatási tapasztalataikat és infrastruktúrájukat a bioinformatika, az infobionika és bionikai technológiák fejlesztésének területén.

A PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kara regionális tudásközpontként kiemelt hangsúlyt helyez az emberi szervezettel kapcsolatos tudományok, elsősorban az ideg- és az immunrendszer működésének megismerésére, valamint a genetikai ismeretekre is abból a célból, hogy az információs technológia és a biotechnológia határán kibontakozó új iparág nyomán új technológiák, termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.

Az MTA TTK Enzimológiai Intézetének kutatói évek óta részt vesznek az egyetem biofizika-, biokémia-, molekuláris biológia- és bioinformatika-oktatásában, valamint a posztgraduális képzésben. Közös kutatásokat folytatnak a bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása területén, amelynek eredményeképpen szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk és közös tudományos közlemények születnek. A bionika területén az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének kutatói az élő és élettelen rendszerek kapcsolódási pontjain indított kutatási tematikákban dolgoznak együtt egyetemi mérnökinformatikus, molekuláris bionikai mérnök, orvosi biotechnológiai mérnök és PhD-hallgatókkal. Az együttműködés szakterületei elsősorban, de nem kizárólagosan a szenzoros rendszerek pszichofizikájának és pszichofiziológiájának multimodális módszerekkel történő vizsgálata, a bionikai interfészek fejlesztése és az orvosdiagnosztikai alkalmazások kutatása.

A megállapodásban a felek elköteleződtek a graduális és posztgraduális szintű oktatási és képzési együttműködés megerősítésében, az intézményekben rendelkezésre álló nagy értékű kutatási infrastruktúrák közös használatában és összehangolt fejlesztésében, a hazai és európai kutatási pályázatokon történő közös részvételben, és megteremtették a lehetőségét közös laboratóriumok alapításának. A PPKE és az MTA TTK, valamint jogelődjei az elmúlt évtizedekben számos sikeres együttműködésben vettek részt, az intézmények kutatói legújabban a Nemzeti Agykutatási Program keretei között az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel közösen végeznek kutatásokat.

Keserű György Miklós, az MTA TTK főigazgatója elmondta: „A most aláírt megállapodás része a Kutatóközpont és az egyetemek közötti együttműködés fejlesztésére irányuló stratégiai törekvéseknek, amely most az infobionika területén is lehetőséget teremt az MTA TTK és az egyetemi kutatóhelyek közti szinergiák kiaknázására.”

Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora kiemelte: „Az elmúlt években kiemelkedő helyet kapott mind az egyetemi képzésben, mind a kutatásban a multidiszciplinaritás, amely rohamos fejlődést eredményezett különösen az orvostudomány, a gyógyszerkémia és a számítástechnika együttes eredményeinek felhasználásában és hasznosításában. Idehaza ennek a munkának az úttörője az elmúlt nyáron hirtelen elhunyt Roska Tamás akadémikus volt, aki a kontinensen egyedülálló programokat teremtett és kezdeményezéseket indított útjára mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának első dékánja. Az MTA TTK-val most aláírt szerződés ezeknek a kezdeményezéseknek és folyamatoknak a legmagasabb szintű folytatását és az oktatásban és kutatásban történő minőségi alkalmazását szolgálja. Azaz nemcsak a két szerződő fél, hanem a hazai tudományos munka számára is komoly hasznot jelent.”

Kép: PPKE

Forrás: Magyar Kurír