Az Oltáriszentség Jézus szeretetének legmagasabb rendű kifejezése

Az Oltáriszentség Jézus szeretetének legmagasabb rendű kifejezése

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a legfőbb parancsolatról, a szeretet parancsáról elmélkedett. A vasárnapi evangéliumi szakasz rövid, de nagyon fontos (vö. Mt 22,34-40) – mutatott rá a Szentatya. Máté evangélista elbeszélése szerint a farizeusok összegyűlnek, hogy próbára tegyék Jézust. Az egyik törvénytudó a következő kérdéssel fordul hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” (36). Ez egy alattomos kérdés, mert a mózesi törvény több mint 600 előírást említ – mutatott rá a pápa. Hogyan lehet ezek közül kiválasztani, hogy melyik a legfőbb parancs? Jézus azonban habozás nélkül válaszol: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs”. Majd hozzáteszi: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”.

A főparancs az Isten és a felebarátaink iránti szeretet

Jézusnak ez a válasza nem magától értetődő, mert a zsidó törvény sokféle előírása között a legfontosabb a tízparancsolat volt, amelyeket Isten közvetlenül közölt Mózessel, mint a néppel kötött szövetség feltételét. De Jézus meg akarja értetni velünk, hogy Isten és a felebarátaink iránti szeretet nélkül nem lehetünk valóban hűségesek az Úrral kötött szövetséghez. Ezt megerősíti a Kivonulás könyvének egy másik szövege, amely leszögezi, hogy nem lehetnek Szövetségben az Úrral, ha rosszul bánnak azokkal, akik oltalmát élvezik: az özvegyek, az árvák, az idegenek, vagyis a legmagányosabb és legvédtelenebb személyek (vö. Kiv 22,20-21).

Szeretet nélkül terméketlen marad hitünk és életünk

Válaszolva a farizeusoknak, Jézus segíteni kíván nekik, hogy rendet tegyenek vallásosságukban, rámutatva, hogy mi az, ami valóban számít és mi az, ami kevésbé fontos: „Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták” (Mt 22,40). És Jézus valóban így élte le életét: azt hirdette és azt tette, ami valóban számít, és ami alapvetően fontos, és ami nem más, mint a szeretet. A szeretet ad lendületet és termékenységet az életnek és a hitben való előrehaladásnak: szeretet nélkül mind az élet, mind a hit, meddő marad.

A szeretetre való képesség magától Istentől származik

Jézus ebben az evangéliumi szakaszban egy csodálatos eszményképet mutat fel, ami egyezik szívünk leghitelesebb vágyával. Valóban azért lettünk teremtve, hogy szeressünk, és hogy szeressenek minket. Isten, aki Szeretet, azért teremtett bennünket, hogy életének részeseivé tegyen, hogy szeressen minket és mi szeressük Őt, és Ővele együtt az összes többi személyt. Ez Isten „álma” az ember számára. Ahhoz, hogy megvalósítsuk, szükségünk van kegyelmére, szükségünk van arra, hogy befogadjuk a szeretetre való képességet, ami magától Istentől származik. Jézus pontosan ezért kínálja fel magát nekünk az Eucharisztiában. Az Oltáriszentségben Testét és Vérét, vagyis Jézust vesszük magunkhoz, szeretetének legmagasabb kifejezésében, amikor felajánlotta magát az Atyának a mi üdvösségünkért.

Szüntelenül térjünk meg a szeretet parancsának

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy befogadjuk életünkbe Isten és felebarátaink szeretetének „legfőbb parancsolatát”. Bár gyermekkorunktól kezdve ismerjük ezt a parancsot, szüntelenül újból és újból meg kell térnünk hozzá és meg kell valósítanunk a gyakorlatban életünk különféle helyzeteiben.

Boldog Giovanni Schiavo atya maradéktalanul csatlakozott Krisztushoz

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton Brazíliában, Caxias do Sul városban a boldogok sorába iktatták Giovanni Schiavo atyát, a Szent József Kongregáció tagját, aki a ’900-as évek elején született Észak-Olaszországban. Fiatal papként küldték Brazíliába, ahol lelkesen tevékenykedett Isten népe szolgálatában, a szerzetesek és szerzetesnők képzésében. Példája segítsen bennünket, hogy a maga teljességében megéljük Krisztushoz és evangéliumához való csatlakozásunkat.

A pápa köszöntötte az olasz és a külföldi zarándokokat, külön kiemelve az Írországból, Ausztriából, Németország Traunstein és Berchtesgaden térségéből érkezett híveket, valamint az Olaszországban élő togói és venezuelai közösség képviselőit. Ez utóbbiak a Chiquinquirà-i Miasszonyunk, a „Chinita” kegyképével érkeztek a Szent Péter térre. Szűz Mária közbenjárásába ajánljuk ennek a két nemzetnek a reményeit és jogos elvárásait – mondta Ferenc pápa, majd mindenkinek szép vasárnapot és jó ebédet kívánt. Arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió