Az üdvösség és Jézus közbenjárása fontosabb a gyógyulásoknál

Az üdvösség és Jézus közbenjárása fontosabb a gyógyulásoknál

A legfontosabb nem a fizikai gyógyulás kegyelme, hanem a tény, hogy Jézus üdvözített bennünket és közbenjár értünk. Ferenc pápa ismét megkezdte reggeli szentmiséit a hívek csoportjaival a Szent Márta ház kápolnájában.

A nép reményt lát Jézusban

A napi Evangéliumot (Mk 3,7-12) kommentálva, amelyben a tömeg mindenhonnan Jézus köré sereglik, a pápa megállapította: Isten népe az Úrban találja meg a reményt, mert cselekedetei, tanítása megérinti szívüket, ugyanis Isten Szavának erejével rendelkezik. A nép megérzi ezt és látja, hogy Jézusban teljesednek be az ígéreteket és, hogy benne van a remény. A nép kissé unta azt a módot, ahogyan az akkori törvénytudók tanították a hitet. Sok parancsolatot, előírást helyeztek vállukra, amelyek azonban nem érkeztek el az emberek szívéhez. Amikor látják és hallják Jézust, javaslatait, a nyolcboldogságot, megéreznek magukban valamit, a Szentlélek felébreszt bennük valamit és elmennek Jézushoz.

Isten keresésének tisztasága

A tömeg azért megy Jézushoz, hogy gyógyulást nyerjen, vagyis saját javát keresi. Sosem tudjuk Istent követni a szándék tisztaságával, mindig egy kicsit magunknak akarunk, aztán egy kicsit Istennek… – jegyezte meg Ferenc pápa. Az út pedig az, hogy megtisztítsuk ezt a szándékot. Az emberek elmennek és keresik Istent, de keresik az egészséget, a gyógyulást is. Rávetették magukat Jézusra, hogy megérintsék, hogy megnyilvánuljon ereje és meggyógyítsa őket.

Jézus üdvözít

A legfontosabb dolog azonban nem az, hogy Jézus meggyógyítson bennünket. Ez egy másfajta gyógyulás egyik jele. Nem is az a legfontosabb, hogy Jézus szava megérintse szívünket. Ez természetesen segít abban, hogy találkozzunk Istennel. A legfontosabb dolog az, amit a Zsidókhoz szóló levélben olvasunk: Krisztus tökéletesen üdvözíti azokat, akik általa jutnak közel Istenhez. Jézus valóban mindig élő jelenlét, hogy közbenjárjon érdekükben. Jézus üdvözít és Ő a közbenjáró, ezek a kulcsszavak – hívta fel a figyelmet a Szentatya.

Jézus üdvözít! A gyógyulások, szavai, amelyek megérintik a szívet, jelek és az üdvösség kezdete. Sokak üdvösségének útja az, hogy elindulnak meghallgatni Jézust vagy gyógyulást kérnek, majd visszatérnek Hozzá és meghallják az üdvösséget. Jézusnál fontosabb az, hogy meggyógyítson? Nem, nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy üdvözítsen bennünket! – mutatott rá Ferenc pápa. Ő az Üdvözítő. Ez a hitünk ereje!

Jézus közbenjár értünk

Jézus felment az Atyához és minden nap, minden percben közbenjár értünk. Ez nagyon aktuális. Jézus az Atya előtt felajánlja életét, a megváltást, megmutatja az Atyának sebeit, az üdvösség árát. Mi pedig amikor egy kicsit mélyre kerülünk valamiért, emlékezzünk, hogy Ő folyamatosan imádkozik és közbenjár értünk. Erről gyakran megfeledkezünk – tette hozzá a pápa. Jézus azonban felment a mennybe, elküldte nekünk a Szentlelket és ezzel vége lenne a történetnek? Nem! Most is, minden pillanatban Jézus közbenjár értünk. Ebben az imában, hogy „Uram Jézus, irgalmazz nekem”, közbenjár értem. Forduljunk az Úrhoz és kérjük ezt a közbenjárást – buzdított Ferenc pápa.

Isten népének jövője

Tehát a középpontban az áll, hogy Jézus az Üdvözítő és a Közbenjáró. Ezt véssük a fejünkbe. A tömeg Isten népe reményének megsejtésével kereste Jézust, amely várta a Messiást, és igyekezett megtalálni Benne az egészséget, az igazságot, az üdvösséget, mert Ő az Üdvözítő és ma is közbenjár értünk.

Végül Ferenc pápa így imádkozott: Keresztény életünkben legyünk egyre jobban meggyőződve arról, hogy üdvözítve lettünk, hogy van egy üdvözítőnk, Jézus, az Atya jobbján, aki közbenjár értünk. Az Úr és a Szentlélek segítsen nekünk megérteni ezt! – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió