Az Úr képes a kőszívet hússzívre változtatni

Az Úr képes a kőszívet hússzívre változtatni

Az Úr lágyítsa meg a keményszívűeket, akik elítélnek mindent, ami a törvényen kívül van. Nem tudják, hogy Isten gyöngédsége képes kivenni a kőszívet és helyébe hússzívet tenni. Ferenc pápa ezt emelte ki szentbeszédében, amelyet a kedd reggeli misén mondott a Szent Márta-ház kápolnájában.

Van, aki nem érti, de nyitott az igazságra, és van, aki csak ítélkezni tud

Szent István vértanú az engedelmesség tanújamint Jézus, aki a halálig engedelmes volt – és éppen ezért üldözték. A keresztény az engedelmesség tanúja. Homíliájában Ferenc pápa a napi szentleckéből (ApCsel 7,51-8,1a) indult ki, mely leírja István diakónus vértanúságát. Azok, akik megkövezték, nem értették meg Isten Szavát. István keményfejűeknek (keménynyakúaknak) hívja őket, olasz fordításban „körülmetéletlen” szívűeknek és fülűeknek (magyarban: érzéketlen szívűeknek és fülűeknek).  Akit körülmetéletlennek neveztek, az egyet jelentett azzal, hogy pogánynak hívják – jegyezte meg a pápa, aki ezután azt elemezte, hányféleképpen lehet nem érteni Isten Szavát.

Jézus például az emmauszi tanítványokat oktalannak nevezi, ami nem egy dicsérő szó, de mégsem olyan erős kifejezés, mint amit István használ. A tanítványok nem értették Isten Szavát, féltek, mert nem akartak gondot maguknak, de jók voltak, nyitottak az igazságra. Amikor Jézus megfeddi őket, befogadják szavát, fölmelegszik a szívük. Ezzel szemben azok, akik megkövezték Istvánt, dühükben vicsorítottak, nem akarták meghallgatni. Ez a bezárt szív, a kemény szív drámája – állapította meg a pápa.

A keményszívűek azt hiszik, mindent tudnak

A 94. zsoltárban az Úr megrója népét és arra kéri, hogy ne keményítse meg szívét. Aztán Ezekiel prófétával nagyon szépet ígér: azt, hogy a kőszívet hússzívre cseréli, vagyis olyanra, amely képes meghallgatni és befogadni az engedelmesség tanúságtételét. Ez sok-sok szenvedést okoz az egyháznak: a bezárt szívek, a kőszívek, azok a szívek, amelyek nem akarnak megnyílni, nem akarnak érezni: azok, amelyek csak az ítélkezés nyelvét ismerik, csak ítélkezni tudnak. Nem képesek azt mondani: „Magyarázd már el nekem, miért mondod ezt? Miért van ez? Magyarázd meg…”. Nem, bezárkóznak. Mindent tudnak, nincs szükségük magyarázatra.

Jézus korholja őket, mert megölték a prófétákat, akik nem azt mondták, ami nekik tetszett volna. A bezárt szív nem engedi be a Szentlelket. Nem volt szívükben hely a Szentléleknek. A mai szentleckében pedig azt olvassuk, hogy István, eltelve a Szentlélekkel mindent megértett: a testté vált Ige engedelmes tanúja volt, ezt teszi a Szentlélek, mely eltöltötte őt. Egy bezárt szív, egy kemény szív, egy pogány szív nem engedi be a Szentlelket, megelégszik önmagával.

Szemléljük Jézus gyöngédségét, aki meglágyítja szívünket

Mi vagyunk a két emmauszi tanítvány – jelentette ki a pápa: sok kétellyel, sok bűnnel, sokszor messzire akarunk futni a kereszttől, a próbatételektől, de aztán helyet csinálunk, hogy érezzük, amint Jézus fölmelegíti a szívünket. A másik csoportnak, akik bezárkóztak a törvény merevségébe, akik nem akartak hallani, Jézus még csúnyább dolgokat mondott, mint István. A Szentatya itt emlékeztetett a házasságtörő asszony történetére, aki bűnös volt. Valamennyien belépünk a párbeszédbe Jézus és a kőszívűek áldozata, a házasságtörő asszony között. Azoknak, akik meg akarták kövezni, Jézus csak annyit mondott: „Nézzetek magatokba”.

A testté vált Ige az engedelmesség tanúja

Ma pedig szemléljük Jézus gyöngédségét: az engedelmesség tanúját, a Nagy Tanúságtevőt, Jézust, aki életét adta, aki megmutatja nekünk Isten gyöngédségét velünk szemben, bűneinkkel, gyengeségeinkkel szemben. Lépjünk be ebbe a párbeszédbe és kérjük az Úr kegyelmét, hogy lágyítsa meg kicsit ezeknek a mereveknek a szívét, akik mindig a törvénybe zárkóznak és mindent elítélnek azon kívül. Nem tudják, hogy az Ige testté lett, hogy az Ige az engedelmesség tanúja. Nem tudják, hogy Isten gyöngédsége képes elmozdítani a kőszívet és helyébe hússzívet tud tenni – mondta végül kedd reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió