Azért megyek Törökországba, hogy leküzdjük az akadályokat az ortodoxokkal” (Ferenc pápa)

Azért megyek Törökországba, hogy leküzdjük az akadályokat az ortodoxokkal” (Ferenc pápa)

Az alapítvány II. János Pál pápa 1995. május 2-án közzétett apostoli levelének nevét viseli. A szent pápa a dokumentumot a keleti keresztényekkel való egység témájának szentelte.
Ferenc pápa az alapítvány tagjaihoz intézett beszédében megállapította: benső megtérés nélkül nincs igazi ökumenikus dialógus.

„Róma püspökének látogatása az Ökumenikus Pátriárkátuson és újabb találkozása Bartolomeosz pátriárkával további jele annak a mély kapcsolatnak, amely a római és a konstantinápolyi széket egyesíti és annak a vágynak a jele, hogy szeretetben és igazságban leküzdjük az akadályokat, amelyek még elválasztanak bennünket.

Az alapítvány tagjait, akik ezekben a napokban római zarándoklaton vesznek részt, Kállistos angliai ortodox metropolita kíséri.

Ferenc pápa a belső megtérést hangsúlyozva kifejtette: „Ezek a dimenziók feltétlenül fontosak ahhoz, hogy előbbre jussunk az úton, amely a minden krisztushívő közötti kiengesztelődéshez és teljes szeretetközösséghez vezet. Nem létezhet valódi ökumenikus párbeszéd, ha nincs meg bennünk a készség egy belső megtérésre, a Krisztushoz és akaratához való nagyobb hűség keresésére. Ez a zarándoklat fel akarja idézni XXIII. János és II. János Pál emlékezetét. Mindkét szent példája mindnyájunkat megvilágosít, mivel mindig arról tettek tanúságot, hogy buzgón óhajtják a keresztények egységét.

Szent XXIII. János, amikor meghirdette a II. Vatikáni Zsinat összehívását, a célkitűzések között éppen a keresztények egységét jelölte meg. Szent II. János Pál jelentős ösztönzést adott a katolikus egyház ökumenikus elkötelezettségének Ut unum sint k. enciklikájával.

A kihallgatás végén Ferenc pápa kérte az alapítvány tagjait, hogy imádkozzanak érte: két szent elődje közbenjárására folytathassa Róma püspökének szolgálatát az egyház szeretetközösségének és egységének szolgálatára, követve mindenben az Úr akaratát.

Kép: Magyar Kurír

Forrás: Vatikáni Rádió