Barka üzenete…

Barka üzenete…

Karmel-hegyi Boldogasszony napját követő hétvégén az idén is sokan keltek útra, hogy részt vegyenek a Barkai Skapulárés Boldogasszony ünnepségen. Barka a hajdani Gömör és Kishont megyében, a rozsnyói járásban, Rozsnyótól keletre, a Csermosnya patak festői völgyében fekszik.

Az idei búcsúünnepség szombat délután egy órakor, ünnepi harangszóval vette kezdetét, amit folyamatos gyóntatás követett. A bűnbánat szentségét a környékbeli papok szolgáltatták ki. Az első szentmise hagyományosan a társulat elhunyt tagjaiért volt bemutatva, amelyet az idén a magyarországi Varga Lóránt újmisés szolgálta. A következő szentmise német nyelvű volt, majd este kilenckor szlovák nyelvű szentmisét mutatott be Ambróz Martin Štrbák O.Praem. jászóvári apát. Az éjféli diákmisét Dr. Juhász Attila, tornai plébános mutatta be, amit gyertyás körmenet követett a Béke Barlanghoz, majd egészéjszakai Szentségimádás.

Vasárnap, a korareggeli görögkatolikus liturgiát Mondok István királyhelmeci parókus celebrálta. Reggel hétkor magyar nyelvű szentmise volt, amelyet Vanyó Péter újmisés, a plébánia szülöttje mutatott be. Az ünnepi szlovák nyelvű szentmisét, Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök betegsége miatt, Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát végezte.   Tizenegy órakor kezdődött az ünnepi magyar nyelvű szentmise, amelyet Mons. Beer Miklós, váci megyéspüspök pontifikált. A szentmisében a szép népénekek mellett felcsendült Franz Schubert Ave Maria-ja Blaskó Bernadett énekesnő előadásában. A szentmise végén a püspök megáldotta a skapulárékat és az új skapulárés tagokat.

A barkai búcsúnak nagytérségi jelentősége van. Ung-vidéktől, Bodrogközön át Rimaszombatig érkeznek a zarándokok, de jönnek a határon túlról is. Találkozóhelyül szolgál szlovákiai, magyarországi és erdélyi papoknak és híveknek egyaránt.

 Értékként említhető az is, hogy a templombúcsú nemcsak a katolikus, de a helyi református lakosság családi vendéglátásaival is egybekapcsolódik. A falu előjárósága pozitív, példamutató hozzáállása s a történelmi egyházak vezetőinek felelősségteljes együttműködése arról tanúskodik, hogy az itt élők értik az idők jelét. A teljesség igénye nélkül köszönet illeti P. Eigel Gábor, barkai plébánost és Icso Béla polgármestert, akik egyházi és világi munkatársaikkal karöltve időt, fáradtságot és anyagiakat nem kímélve nélkülözhetetlen munkát végeznek a kegyhely szépségéért és a zarándoklat méltóságteljes megrendezéséért.

 Az idén is jó volt látni, hogy a többnemzetiségű, szokású, kultúrájú és szertartású hívek miként élték meg egységüket az Egyházban és a Boldogasszony anyai oltalmában. Ismét kitapintható volt, hogy a fájdalomnak, a bánatnak és a gondnak nincs nemzetisége. Az idei ünnepségsorozat is ismételten bizonyította, hogy amint a múltban, úgy a jelenben is az egy, szent, katolikus és apostoli egyháznak van üzenete Kárpát-medence népeinek.

GB.