Bíborosok és pátriárkák felhívása a párizsi klímacsúcsra

Bíborosok és pátriárkák felhívása a párizsi klímacsúcsra

A klímaegyezmény legyen méltányos, jogilag kötelező és hozzon valódi változást – kérik öt kontinens bíborosai, pátriárkái és a világ püspöki konferenciáinak főpásztorai a klímaváltozásról november 30-án megszervezésre kerülő párizsi ENSZ konferenciától. A felhívást aláírta többek között Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke is. A dokumentum a Laudato si’ kezdetű enciklikából merít ihletet és az Igazságosság és Béke Pápai Tanács kezdeményezte. Október 26-án mutatták be a felhívást a szentszéki sajtóteremben.

A párizsi egyezmény eredményezzen valós változást

A Föld közös örökség, a környezeti károknak és a klímaváltozásnak hatalmas következményei vannak és új életstílust, a növekedés és a fejlődés új formáinak kialakítását igénylik. A 10 pontban összefoglalt nyilatkozat bátor és kreatív vezetésre hív, amely képes alárendelni a nemzeti érdeket a közjónak, különös figyelmet szentelve a szegényeknek. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az egyezmény legyen jogilag kötelező és a technikai dimenzió mellett vegye figyelembe a klímaváltozás etikai és erkölcsi oldalait is. Ismerje el az éghajlatot és az légkört, mint globális közjót. A párizsi egyezmény eredményezzen valós változást, amely elismeri, hogy harmóniában kell élni a természettel és biztosítja az emberi jogokat mindenki számára, beleértve a bennszülött népeket, a nőket, a fiatalokat és a dolgozókat is.

Fejlesszenek ki új fejlődési és életstílusbeli modelleket

A felhívásban továbbá kérik, hogy erősen korlátozzák a globális hőmérséklet növekedést és tűzzék ki célul a széndioxid-kibocsátás teljes felszámolását az évszázad közepére. Biztosítsák, hogy a kormányok állítsák összhangba a szennyező gázkibocsátás-csökkentést a globális célkitűzésekkel és időszakos ellenőrzésnek vessék alá ezen elkötelezettségüket. Az eredményesség érdekében a felülvizsgálatok legyenek tudományos alapúak és kötelezőek. Fejlesszenek ki új fejlődési és életstílusbeli modelleket, amelyek összhangban vannak az éghajlattal és kezelik az egyenlőtlenséget, az embereket pedig kiemelik a szegénységből. Ebben központi jelentősége van annak, hogy véget kell vetni a fosszilis tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz) korszakának, fokozatosan felszámolva ezek szennyező kibocsátását a hadseregben, a repülésben és a hajózásban. Hozzáférést kell biztosítani mindenki számára a megfizethető, megbízható és biztonságos, megújuló energiaforrásokhoz.

A klímaváltozásért felelősek kötelesek segíteni a legsérülékenyebbeket

Az emberek jussanak hozzá ivóvízhez és földhöz az éghajlathoz alkalmazkodó és fenntartható élelmiszerrendszerek kialakítása érdekében, amelyek az embert és nem a profitot első helyre állító megoldásokat ösztönöznek. A párizsi klímaegyezmény segítse elő a befogadást és a legszegényebbek, a legsebezhetőbbek, az érintettek részvételét a döntéshozatali folyamat minden szintjén. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén használjanak olyan megközelítést a dokumentumban, amely megfelelő választ ad a legsebezhetőbb közösségek azonnali igényeire és, amely a helyi alternatívákra épül. Ezek az igények a klímaváltozást csökkentő intézkedések sikerétől függenek. A klímaváltozásért felelősek kötelesek segíteni a legsérülékenyebbeket az alkalmazkodási folyamatban, valamint a veszteség- és kárkezelésben, illetve osszák meg velük a szükséges technológiát és szakértelmet. Világos terveket kell létrehozni arról, hogy az országok hogyan fedezik az előrelátható, kiegyensúlyozott és járulékos finanszírozási kötelezettségeket, biztosítva a klímaváltozást csökkentő lépések és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási szükségletek finanszírozásának egyensúlyát. Mindehhez komoly környezettudatosságra és nevelésre van szükség.

Ima a Földért

Az egyházi elöljárók végül egy imával zárják felhívásukat: Szeretet Isten, taníts meg bennünket gondoskodni erről a világról, közös otthonunkról. Ösztönözd a kormányok vezetőit párizsi találkozójuk során, hogy hallják meg a Föld és a szegények kiáltását és törődjenek velük; hogy szívük és értelmük összhangjától vezettetve válaszoljanak bátran a kihívásokra; továbbá, hogy keressék a közjót és védelmezzék a szép földi kertet, amelyet teremtettél számunkra, minden testvérünk és minden eljövendő nemzedék számára. Ámen.

Forrás: Vatikáni Rádió