Bőjte Csaba ferences atya látogatása a keleti végeken

Bőjte Csaba ferences atya látogatása a keleti végeken

Bőjte Csaba testvér 2014. július 1.-én gyűjtőkörútján meglátogatta vidékünket is. Délelőtt a Jászóvári Premontrei Apátsági templomban mutatott be ünnepi szentmisét. Elmélkedésében a Szentcsalád példázata alapján párhuzamot vont napjaink embere problémáinak megoldási lehetőségeivel. Délután a buzita kultúrházban szólt a megjelentekhez, este a hími templomban szolgált hálaadó szentmisét.

 Megnyerő egyénisége bizonyságul szolgált sokaknak. Kortársaink nagyjai nem azáltal leszünk, hogy a semmit miként sikerül csendesen eladnunk, hanem azáltal, hogy önmagunkból, igaz értékeket felszínre hozva magunk is értékké, a kincsek drága bányáivá válunk. Sajnos, rohanó, egymással acsarkodó világunkban egyre kevesebb a csend, a tárnába leereszkedő bányász és nem utolsó sorban az összeszedett közös célra tartás.

 A vele való találkozás jó alkalmat adott tudatosítani: Isten drága idejét arra kaptuk, hogy elcsendesedve magunkba szálljunk, és mint az aranyásók, kemény munkával megtaláljuk és felszínre hozzuk a mindnyájunkat gazdaggá tevő aranyrögöket. Csöndben, Istenben bízva, egymás kezét fogva, megkeressük és elvégezzük azt a feladatott, amit helyben, a helyieknek és a helyiekkel bízott ránk az isteni gondviselés.

 GB.