Boldoggá avatták Avignonban Marie-Eugène kármelita szerzetest

Boldoggá avatták Avignonban Marie-Eugène kármelita szerzetest

Ferenc pápa képviseletében Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa november 19-én Avignonban boldoggá avatta a Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugène kármelita szerzetest.

Négy napon át ünnepelt nemcsak a kármelita rend, hanem az egész avignoni egyház. November 18-án, pénteken este imádságos meditáció keretében mutatták be Marie-Eugène atya életét az általa alapított Életadó Boldogasszony Intézet tagjai.

1894. december 2-án született Henri Grialou néven. Kicsi korától érezte Isten hívását a papi hivatásra. 1922-ben szentelték pappá. Keresztes Szent Jánost megismerve belépett a Kármelbe, ahol élete végéig a rend legfelső vezetésében kapott megbízásokat.

Átérezte a kor emberének éhségét és szomjúságát Istenre, és minden erejével a Kármel kincseit akarta megosztani másokkal, és a belső ima által az Istenhez vezetni a lelkeket.

1932-ben Marie Pilával együtt megalapította az Institut Notre Dame de Vie (Életadó Boldogasszony Intézet) elnevezésű pápai jogú világi intézményt, amelynek tagjai papok, megszentelt életű nők és férfiak, újabban családok is, akik korunk emberének tesznek tanúságot az élő Istenről. Az intézet tagjai egyesítik a kármelita szemlélődés és a világban szolgáló aktív cselekvés küldetését.

A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugène atya igazi tanítómester volt. Fő műve a Látni akarom Istent című, nagy formátumú teológiai mű. Magyarul is megjelent írásai: Beszélj nekünk Istenről és A Lélek lendületével.

Igazi atya volt, a rábízott, hozzá forduló lelkeket apai szeretettel vezette el arra, hogy a Szentlélek bensőséges barátai legyenek és a Lélek vezetése alatt váljanak Krisztus képmásává. Úgy vélte, az út a szentség felé az imádságon keresztül vezet, amely a lélek fölemelkedése Isten felé nem nagyszabású külső vagy értelmi tevékenységek által, hanem az egyszerű hit és szeretet útján. „Életünk értelme: hogy Istent keressük, megtaláljuk őt, kapcsolatba lépjünk vele, és továbbadjuk másoknak” – vallotta.

1967. március 27-én, húsvéthétfőn halt meg. Krisztus hű képmása volt papként, a Szentlélek bensőséges barátja, Mária hűséges és szerető fia, aki sokakat vezetett el Isten közelségébe. 2016. március 3-án Ferenc pápa elismert egy közbenjárására történt csodás gyógyulást, így kerülhetett sor a boldoggá avatásra.

Avignonban 11 ezer hívő örömünnepe lett a boldoggá avatás, ahol mintegy 30 püspök, 300 pap és 40 diakónus vett részt 65 országból. A délelőtti szertartás után 80 fiatal mutatta be PME (Pere Marie-Eugène) életét feldolgozó kortárs musicalt.

Másnap, november 20-án folytatódott az ünnepségsorozat: egy súlyos, nagy ereklyetartóban 12 férfi erejével vitték át Marie-Eugène atya földi maradványait a Venasque-i Életadó Boldogasszony-kegytemplomba.

A következő napon Marie-Eugène atya egy kisebb ereklyetartóban őrzött ereklyéi mellett Pierre d’Ornellas, Rennes érseke mutatta be az első szentmisét az új boldog tiszteletére az intézet Szent Emerencia-templomában. Marie-Eugène atya ünnepnapja február 4-re került.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Zenit.org