Búcsúzik Komáromtól Elek László esperes-plébános

Búcsúzik Komáromtól Elek László esperes-plébános

Ma (2016. augusztus 31.) tölti utolsó napját Komáromban Elek László római katolikus esperes-plébános. Elek László nem csak a katolikus hívekért, hanem egész Komáromért rengeteget dolgozott: neki köszönhető többek közt a Szent András templom külsejének nagyszabású felújítása.

Áthelyezése után, holnaptól már Nádszegen folytatja tovább munkáját.   Nádszegen új feladatkört kell betöltenie: a vágsellyei espereskerület hitoktatásáért lesz felelős. Komáromba a jelenleg Nagyszombatban szolgáló Kiss Róbert esperes-plébános, püspöki helynök érkezik.

Elek László esperes-plébános hatalmas munkát végzett el Komáromban az ott eltöltött hét év alatt. Mind Komárom egyházi épületeinek felújítása, mind a hívek lelki gondozása tekintetében kiemelkedő tevékenységet folytatott.

Elek László esperes-plébános emellett rendkívüli figyelmet fordított a lelki gondozásra, közösségépítésre is. Ő celebrálta a családos misék havi alkalmait; lelki vezetője volt többek közt a MÉCS (házaspárok), a Mária Légió és a Rózsafüzér társaság imacsoportjának. Nem hanyagolta el a komáromi járás azon falvait sem, ahol kevés volt a hívő, igyekezett felkarolni mindenkit. Nyitott volt minden olyan új ötletre, amelyet a hívek kezdeményeztek: a komáromi plébánián gyakran tartottak bálokat, vagy más közösségi alkalmakat.

Bíró Sándor atyával karöltve fő szervezője és kivitelezője volt a tavalyi, sikeres Városmissziónak.

Emellett együttműködött a város szociális osztályával: ha kellett, gyűjtéseket szervezett, ha kellett, ajándékosztással egybekötött karácsonyi ünnepséget rendezett a számukra. De hívekkel együtt karácsonyestet szervezett az egyedülállók, magányosok számára is.

Elek László esperes-plébánosnak Komáromért folytatott rendkívül aktív munkásságáért ma  Stubendek László polgármester, valamint Knirs Imre alpolgármester mondott köszönetet  a városházán.

Forrás és fotó: sziakomarom.sk