Friss hírek

Szűz Mária, a keresztények segítsége

Május 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepe. Az Egyház gyakran megtapasztalta égi édesanyánk, az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már a kereszténység első századaiban elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül. A török hódítással fenyegetett Európában hadvezérek és uralkodók fohászkodtak a Szűzanyához oltalomért egy-egy ... Bővebben »

Isten nagy adománya, a Szentlélek

A szokásos általános kihallgatás keretében a Szent Péter téren tartott katekézisében Ferenc pápa a Szentlélek tanúságtételét értelmezte, melyet a megkereszteltek életében kifejt. P. Vértesaljai László SJ – Vatikán A keresztségről szóló katekézis-sorozata után Ferenc pápa a pünkösdi ünnepet követően arról a tanúságtételről elmélkedett, melyet a Szentlélek művel a megkereszteltekben, miközben mozgásba hozza az életüket, megnyitva azt mások java felé. Ez ... Bővebben »

Lapajánló- a Remény idei 21. száma

A Remény katolikus hetilap következő száma a Szentháromságot köszönti– ezt jelzi a címlapon található 3. századi Szentháromság-himnusz is. Szentháromság vasárnapján Kiss Róbert atya szól hozzánk homíliában. A rövid hírek közt olvashatunk a bodollói fatimai imatalálkozóról, a buzitai Salkaházi Sára- megemlékezésről vagy az érsekújváriak sasvári zarándoklatáról. A Faggatózóban Lépes Lóránt atya, a Felvidéki és Budapesti Mária Rádió műsorigazgatója válaszol kérdéseinkre. Bali ... Bővebben »

Mennyire jót tenne, ha mindennap befogadnánk az élet- helyreállítót!

Május 20-án a Szentatya a Szent Péter-bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homíliájában a Szentlélek életet megváltoztató erejéről beszélt, és annak szükségéről, hogy állandóan befogadjuk az életünkbe a megújulást, fiatalságot, erőt, békét hozó Lelket. Ferenc pápa homíliájának fordítását teljes terjedelmében közöljük. A mai liturgia első olvasmánya a Szentlélek pünkösdi eljövetelét „heves széllökéshez” hasonlítja (ApCsel 2,2). Mit mond nekünk ez a kép? ... Bővebben »

Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk, amelyet idén május 20-án ünneplünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra ógörögül pentékoszténak (ötvenedik) neveztek. Nyelvünk – számos más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét. Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe ... Bővebben »

Pünkösdvasárnapi gondolatok

Egy távoli faluban, ahol mindenki az ottani törzsi vallást tartotta, néhány család egy igehirdető ottjártának köszönhetően keresztény lett. Az emberek megkeresztelkedtek, majd megfelelő oktatás után a bűnbocsánat szentségének, az Oltáriszentségnek is részesei lettek, és néhány év múlva meg is bérmálta őket a püspök. A falu nagy része idegenkedve tekintett az új vallásra és főleg annak közülük való új követőire. Eltávolodtak ... Bővebben »

Szentföldi katolikus püspökök: a gázai vérontás elkerülhető lett volna

A szentföldi püspökök elítélték az izraeli hadsereg eljárását Gázában és bírálják az USA nagykövetségének áthelyezését Jeruzsálembe, mert nem járul hozzá a béke elősegítéséhez. Egyben kijelentik, hogy semmi sem akadályozza meg, hogy Jeruzsálem legyen Izrael és Palesztína fővárosa. Somogyi Viktória – Vatikán A Gázai-övezet és Izrael határánál tartott palesztin tiltakozó tüntetések számos halottja és a közel háromezer sebesültje elkerülhető lett volna, ... Bővebben »

A megkeresztelt ember fehérruhás, világító lámpás

A keresztség lelki hatásairól szóló tanításával befejezte Ferenc pápa a keresztségről szóló katekézis sorozatát. A fehér ruha a lélek új méltóságát, az égő gyertya Krisztus világosságát jelzi és ezáltal a megváltás kegyelmébe öltözött új ember imádkozhatja a Miatyánk imádságot. P. Vértesaljai László SJ – Vatikán A Krisztusban és a Szentlélekben való új élet jelei Ma befejezzük a keresztség szentségéről szóló ... Bővebben »

A mi sorsunk Jézus barátságában élni

„Sorsként” kaptuk, mintegy „rendelésként” és nem „véletlenül”, hogy Jézus barátságában élhetünk. Ebből adódik a mi hivatásunk is, hogy megmaradjunk az Úr barátságában. Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájában Szent Mátyás apostol ünnepén azt a küldetést gondolta végig, ami a sorshúzás révén az áruló Júdás helyett megválasztott Mátyás rendelése lett. Elmélkedésének kulcskifejezései a sorsvetés, sors, rendelés, barátság szavak. Sorsunk, hogy Jézus barátságában ... Bővebben »

Vasárnapi gondolatok

Jézus isteni életét megosztja velünk – imádkozzuk az ünnepen. De vajon mit is jelent ez? Milyen életét osztja meg, hogyan, és mi lesz ennek az eredménye? A homília forrása a napi evangélium, más szentírási szakaszok és a liturgikus szövegek is. Ezekből merítünk most. A mennybemenetel ünnepének két prefációját találjuk a misekönyvben. A második tömören megfogalmazza, mi is történt: „Ő feltámadása ... Bővebben »