Itthon

Pozsonyban is csatlakoztak az eucharisztikus kongresszusra készülve szervezett szentségimádáshoz

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve egyórás szentségimádásra hívták a híveket Krisztus király ünnepének előestéjén, november 25-én. A pozsonyi magyar katolikus hívek is csatlakoztak a kezdeményezéshez a ferences templomban. A NEK szervezői arra biztattak, hogy különböző helyszíneken, de egy időben, együtt imádkozzunk azért, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban ... Bővebben »

Díszdoktori címet adományoztak Beer Miklós püspöknek

Beer Miklós váci megyéspüspököt ez év őszén díszdoktorává fogadta a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munkás Főiskola, kimagasló szociális tevékenysége és példaértékű szociális érzékenységének elismeréseként. A főiskola a megyéspüspök személyében olyan embert tisztelt meg, aki mindig észreveszi a bajbajutottak és a szegények nehézségeit, meghallja a ki nem mondott segélykiáltásokat, nem megy szó nélkül el mások szenvedése mellett. Forrás és ... Bővebben »

Kilencven éve van jelen a Szociális Testvérek Társasága Kassán

Bernard Bober kassai érsek-metropolita október 28-án hálaadó szentmisét mutatott be a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban abból az alkalomból, hogy a Szociális Testvérek Társasága 90 éve telepedett le a városban – tájékoztatott Gábor Bertalan szepsi esperes, plébános. Az érsek szentbeszédében hangsúlyozta a társaság kassai működésének jelentőségét, és arra kérte a szerzetesközösség tagjait, maradjanak továbbra is a városban, és Boldog Salkaházi Sára testvér ... Bővebben »

A Fatimai Szűzanya szobra a pozsonyi magyar családok között vándorol

Újabb kezdeményezés indul a pozsonyi magyarok körében: otthonukba fogadhatják a Szűzanya vándorszobrát, amelyet vasárnaponként ad tovább az egyik család a másiknak. A kísérőfüzetben javaslatot találnak a napi közös imaszándékra is. A vándorszoborral együtt imafüzet is kerül a családokhoz, ennek bevezetőjében Molnár Tamás, a közösség lelkipásztora így ír: „Útjára indítottuk pozsonyi magyar katolikus közösségünkben a Fatimai Szűzanya vándorszobrát. Tesszük ezt a ... Bővebben »

Magyarok Nagyasszonya-búcsút ünnepeltek a felvidéki Máriavölgyben

Idén is megünnepelték a Magyarok Nagyasszonya- búcsút a Felvidék egyik legrégebbi kegyhelyén, a Pozsony melletti Máriavölgyben. Az október 7-i búcsúi szentmise főcelebránsa Fazakas Márton csornai premontrei apát volt. A máriavölgyi magyar búcsút régebben szeptember 8., Mária születésnapja körül tartották, azonban néhány éve már Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez, vagyis október 8-ához kötődik a főbúcsú. Az ünnepre zarándokok százai látogatnak Máriavölgybe – Csallóköztől ... Bővebben »

Óvodával bővült a magyar tanítási nyelvű dunaszerdahelyi egyházi iskola

A magyar tanítási nyelvű dunaszerdahelyi Szent János Egyházi Alapiskola mellett egyházi óvoda létesült, amelyet október 5-én áldott meg Orosch János nagyszombati érsek. Az óvoda megáldása előtt ünnepi szentmisét mutatott be Orosch János érsek a helyi plébániatemplomban. A szentelésen részt vettek a nagyszombati érseki hivatal tagjai, Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök, Ján Hallon igazgató, Jana Brnová közgazdász, Szakál László esperes, plébános, ... Bővebben »

Megújult a felvidéki Muzsla kétszáz éves temploma

Széles körű összefogásnak köszönhetően újult meg a római katolikus templom a felvidéki Muzslán, ahol Udvardy György pécsi megyéspüspök mutatott be hálaadó szentmisét szeptember 10-én. Az 1817-ben Szűz Mária születésének szentelt muzslai templom felújítása az elmúlt években halaszthatatlanná vált. A munkálatok öt évvel ezelőtt kezdődtek, ennek során kicserélték a tetőszerkezetet, felújították a templomtornyot és a belső teret. A templom felszentelésének 200. ... Bővebben »

Porciunkula- búcsút ünnepeltek Bacsfa- Szentantalon

Immár hagyománnyá vált, hogy a csallóközi bacsfa-szentantali kegytemplomban, ahol korábban ferencesek működtek, augusztus 2-án megtartják a rend legnagyobb ünnepét, a Porciunkula-búcsút. Bacsfa- Szentantalon szintén hagyomány, hogy Srankó László plébános ferences szerzetest kér fel a Porciunkula- búcsú megtartására. Az idei ünnepi szentmisét Kovalcsik Cirill mutatta be, aki prédikációjában ismertette a rendi hagyomány eredetét és jelentőségét. Emlékeztetett: Assisi a Monte Subasió- i bencések ... Bővebben »

Zarándoklattal erősítik a szlovák és a magyar Szent Vér- kegyhely közötti kapcsolatot

Bátán és környékén élő hívek zarándokoltak július 8-án, szombaton Garamszentbenedekre, erősítve a kapcsolatot a felvidéki Szent Vér-kegyhellyel. A bátaszéki, bátai és dunaszekcsői plébánia hívei két busszal – Márianosztra érintésével – érkeztek a felvidéki, garamszenbenedeki kegyhelyre. A zarándokok a szentmisét követően együtt imádkozták el a Szent Vér litániát, majd megtekintették a kegyhely gótikus templomát. Mátyás király Szent Vér ereklyét kapott II. ... Bővebben »

Boldoggá avatják Titus Zeman szlovák szalézi szerzetest

Isten Szolgája Titus Zeman szalézi szerzetes boldoggáavatása szeptember 30-án lesz Pozsonyban. A kommunista vallásüldözés áldozataként tizenkét évig sínylődött a börtönben, embertelen kínzásokat elszenvedve. Zeman atya tanúságtétele megtestesíti Jézus meghívását a papságra és a lelkipásztori elköteleződésre a fiatalok, különösen a fiatal szaléziak felé. Titus atya édesanyja, Ágnes, gyermekeit születésüktől fogva az Úristenbe vetett hitre, a Szűzanya tiszteletére, a család és a ... Bővebben »