Itthon

Magyarok Nagyasszonya-búcsút ünnepeltek a felvidéki Máriavölgyben

Idén is megünnepelték a Magyarok Nagyasszonya- búcsút a Felvidék egyik legrégebbi kegyhelyén, a Pozsony melletti Máriavölgyben. Az október 7-i búcsúi szentmise főcelebránsa Fazakas Márton csornai premontrei apát volt. A máriavölgyi magyar búcsút régebben szeptember 8., Mária születésnapja körül tartották, azonban néhány éve már Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez, vagyis október 8-ához kötődik a főbúcsú. Az ünnepre zarándokok százai látogatnak Máriavölgybe – Csallóköztől ... Bővebben »

Óvodával bővült a magyar tanítási nyelvű dunaszerdahelyi egyházi iskola

A magyar tanítási nyelvű dunaszerdahelyi Szent János Egyházi Alapiskola mellett egyházi óvoda létesült, amelyet október 5-én áldott meg Orosch János nagyszombati érsek. Az óvoda megáldása előtt ünnepi szentmisét mutatott be Orosch János érsek a helyi plébániatemplomban. A szentelésen részt vettek a nagyszombati érseki hivatal tagjai, Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök, Ján Hallon igazgató, Jana Brnová közgazdász, Szakál László esperes, plébános, ... Bővebben »

Megújult a felvidéki Muzsla kétszáz éves temploma

Széles körű összefogásnak köszönhetően újult meg a római katolikus templom a felvidéki Muzslán, ahol Udvardy György pécsi megyéspüspök mutatott be hálaadó szentmisét szeptember 10-én. Az 1817-ben Szűz Mária születésének szentelt muzslai templom felújítása az elmúlt években halaszthatatlanná vált. A munkálatok öt évvel ezelőtt kezdődtek, ennek során kicserélték a tetőszerkezetet, felújították a templomtornyot és a belső teret. A templom felszentelésének 200. ... Bővebben »

Porciunkula- búcsút ünnepeltek Bacsfa- Szentantalon

Immár hagyománnyá vált, hogy a csallóközi bacsfa-szentantali kegytemplomban, ahol korábban ferencesek működtek, augusztus 2-án megtartják a rend legnagyobb ünnepét, a Porciunkula-búcsút. Bacsfa- Szentantalon szintén hagyomány, hogy Srankó László plébános ferences szerzetest kér fel a Porciunkula- búcsú megtartására. Az idei ünnepi szentmisét Kovalcsik Cirill mutatta be, aki prédikációjában ismertette a rendi hagyomány eredetét és jelentőségét. Emlékeztetett: Assisi a Monte Subasió- i bencések ... Bővebben »

Zarándoklattal erősítik a szlovák és a magyar Szent Vér- kegyhely közötti kapcsolatot

Bátán és környékén élő hívek zarándokoltak július 8-án, szombaton Garamszentbenedekre, erősítve a kapcsolatot a felvidéki Szent Vér-kegyhellyel. A bátaszéki, bátai és dunaszekcsői plébánia hívei két busszal – Márianosztra érintésével – érkeztek a felvidéki, garamszenbenedeki kegyhelyre. A zarándokok a szentmisét követően együtt imádkozták el a Szent Vér litániát, majd megtekintették a kegyhely gótikus templomát. Mátyás király Szent Vér ereklyét kapott II. ... Bővebben »

Boldoggá avatják Titus Zeman szlovák szalézi szerzetest

Isten Szolgája Titus Zeman szalézi szerzetes boldoggáavatása szeptember 30-án lesz Pozsonyban. A kommunista vallásüldözés áldozataként tizenkét évig sínylődött a börtönben, embertelen kínzásokat elszenvedve. Zeman atya tanúságtétele megtestesíti Jézus meghívását a papságra és a lelkipásztori elköteleződésre a fiatalok, különösen a fiatal szaléziak felé. Titus atya édesanyja, Ágnes, gyermekeit születésüktől fogva az Úristenbe vetett hitre, a Szűzanya tiszteletére, a család és a ... Bővebben »

Hálaadó szentmise Jézus Szíve ünnepén a felvidéki Buzitán

A kassai főegyházmegyei Buzitán Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök celebrált ünnepi szentmisét Jézus Szíve tiszteletére június 25-én, vasárnap – tájékoztatott Gábor Bertalan szepsi esperes, plébános. A faluban hetven éve minden esztendőben hálaadó, fogadalmi szentmisét és szentségi körmenetet tartanak a hívek azért, hogy sem a málenkij robot, sem a kitelepítés nem ejtett közösségükben gyógyíthatatlan sebeket. Június 23-án, pénteken Kercza Csaba Asztrik OFM, ... Bővebben »

Befejeződött a pozsonyi magyar szabadegyetem második akadémiai éve

Immár a második tanév zárult a pozsonyi magyar szabadegyetemen, ahol a teológia, az egyháztörténelem, a lelkiség és a filozófia témaköréből hallhattak értékes előadásokat a hallgatók a havonta egy alkalommal, szombatonként megtartott tanulmányi napok során. A pozsonyi érdeklődőkön kívül sokan voltak, akik a környékbeli településekről jártak az előadás- sorozatra. A pozsonyi magyar katolikus közösség, amely minden korosztály számára – a legkisebbektől ... Bővebben »

Pap- és diakónusszentelés Kassán

Június 10-én Bernard Bober érsek négy diakónust szentelt pappá. Megbízásából június 9-én Marek Forgáč segédpüspök öt akolitust szentelt diakónussá, köztük a szepsi egyházközség tagját, Schmotzer Pétert és Kristián Karchot, aki szintén beszél magyarul. A szepsi egyházközségből a hívek egy csoportja imádságos lélekkel, autóbuszos zarándoklattal érkezett Kassára, hogy részt vegyenek az ünnepi eseményen, és imádkozzanak a felszenteltekért. Köszönetet mondtak az új felszenteltekért, hogy ... Bővebben »

Interaktív párkapcsolati műhelyt tartottak Pozsonyban

Havi rendszerességgel párkapcsolati műhelybe kapcsolódhattak be a Pozsonyban élő vagy ott tanuló, illetve a környékről érkező magyar fiatalok – párok és egyedül érkezők. A találkozók vezetésére Molnár Tamás, a Pozsonyi Főegyházmegye ifjúsági bizottságának tagja a kecskeméti Néma házaspárt kérte fel. A négygyermekes házaspár, Néma Attila és Ella a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye ifjúság- és családpasztorációs központját és kateketikai irodáját is képviselve érkezett ... Bővebben »