Itthon

Tantermi keresztek megáldása

2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Óvoda, Alapiskola és Gimnázium. Szeptember 14.-én – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – megáldották az egyes tantermeket, a benne tanulókat és tanítókat, és ünnepélyesen elhelyezték az osztálykereszteket, amelyek Szent Pál Apostol szavai szerint „a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de a Krisztus-hívőknek Isten ereje és bölcsessége” (vö. 1 ... Bővebben »

Pázmány Emlékházat létesítettek Szilason

Puss Sándor felvidéki jezsuita szerzetes a Pázmány Emlékház létrehozására öt éve keres egy alkalmas helyet, ahol többek közt Pázmány Péter emlékszobát is létrehozott. Eddig sem Nagyszombatban nem járt sikerrel, ahol az első egyetemet alapította, sem a komáromi, Szent Andrásról elnevezett jezsuita templomban, ahol szintén méltó helyet találhattak volna. Már majdnem feladta, hogy az álom egyszer valóra váljék, amikor rábukkant Szilas ... Bővebben »

Jubileumi búcsú Bacsfa-Szentantalon

Az idén 300 éves kegyhelyen, Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szeptember 5-én szabadtéri szentmise volt Bacsfa-Szentantalon. A szentmise főcelebránsa Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt. A szentmisét követően a templomban ereklyetiszteletre került sor. Az ünnepi program részeként fellépett az ipolybalogi Szent Korona Kórus. A koncerten szakrális énekek és művek hangzottak el. A szép számú jelenlévők között volt Csáky Pál is, az MKP ... Bővebben »

Ima az iskoláért

Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki szeptember 1-jén velünk együtt imádkozott induló Iskolánkért, úgy a templomban, mint a világhálón, szerte a nagyvilágban. A látottakból és a visszajelzésekből egyértelmű, hogy nem voltunk kevesen. A 204 növendék, a 22 pedagógus és alkalmazott, a közel 600 imádkozó jelenléte a templomban – reménykeltő volt. Köszönetemet fejezem ki minden szolidáris megnyilvánulásért. Szeptember 14.-én – ... Bővebben »

Kisasszony napja I. – szeptember 8.

Szeptember nyolcadika Szűz Mária születésének a napja. A keleti egyházban már korábban, a nyugatiban pedig a VIII. századtól ünneplik rendszeresen. Általában azonban csak a XI. századtól számít kötelező egyházi ünnepnek. Bálint Sándor említi, hogy Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, melyek főleg a Legenda Aurea és a Stellarium révén kódexirodalmunkba is bekerültek. A Teleki-kódexet idézi a szerző, mégpedig annak Anna-legendáját, ... Bővebben »

Konferencia a „szentantali kegytemplomba oltott rózsaágról”

Szeptember 1-jén tudományos igényességgel előkészített konferencián járhatta körül az érdeklődő közönség, hogy milyen kincset rejt Bacsfa-Szentantalon a Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáró helye. A felvidéki magyarok legjelentősebb Mária-kegyhelyén idén június 19-21-én emlékeztek a kegykép könnyezésének háromszázadik évfordulójáról. Búcsúval, körmenettel, püspöki szentmisével ünnepeltek akkor a hívek ezrei a kegytemplom kertjében. A bacsfai Aponyi kastély különtermét zsúfolásig megtöltötte a konferencia hallgatósága, hogy a ... Bővebben »

Hatvanöt évvel ezelőtt indult a női szerzetesrendek felszámolását célzó akció

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1950. auguszus 28-án indította el a csehszlovák kommunista hatalom azt az akciót, melynek célja a női szerzetesrendek erőszakos központosítása, felszámolása volt. Az R Akció (Akcia R – a rövidítés az apácát jelentő rehoľníčka szóból ered) augusztus 31-ig tartott, de a szerzetesrendek elleni pártállami zaklatások a 70-es évekig nem szűntek. Az “R akciót” a korábbi, a férfi szerzetesrendek ... Bővebben »

Tudományos konferencia Bacsfa-Szentantalon a Mária-kegykép könnyezésének 300. évfordulóján

A bacsfa-szentantali Mária kegykép könnyezésének 300. évfordulóján a helyi plébánia tudományos konferenciát rendez szeptember 1-jén. A rendezvény helyszíne a bacsfa-szentantali kastély díszterme. A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődök részvételi szándékukat a sranko.laci@gmail.come-mail címen vagy a 0650 400 140-es telefonszámon jelezhetik. A konferenciát Mons. Prof. ThDr. Haľko József PhD., a pozsonyi főegyházmegye segédpüspökének beszéde nyitja meg. Ezek után ... Bővebben »

II. János Pál lett a szlovák kereszténydemokraták patrónusa

A Szlovák Püspöki Konferencia áldásával vasárnaptól nem más, mint a 10 esztendeje elhunyt Szent II. János Pál pápa a szlovák kereszténydemokraták patrónusa. Egészen pontosan azon kereszténydemokratáké, akik a Ján Figeľ vezette Kereszténydemokrata Mozgalomba (KDH) tömörülnek. A saját védőszent iránti igény is a pártelnökben merült fel: Figeľ többször is utalt már rá beszédeiben, hogy II. János Pál pápa üzenete különösen megérintette ... Bővebben »

Itt vagyok, engem küldj…

2015. augusztus 21.-én hálaadó igeliturgiára gyűltek össze a szepsi római katolikus templomban a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium növendékei és tantestülete, élükön Nagy István igazgatóval. Mihályi Molnár László, főkurátor köszöntötte az ünnepi liturgia résztvevőit, amit megtisztelte becses jelenlétével Haraszti Attila, államtitkár Budapestről, Szesztay Ádám, kassai főkonzul, Zachariás István, Kassa megye alelnöke, Bartók Csaba, a Jövőért ... Bővebben »