Itthon

Gyakornoki lehetőség végzősök számára

A Szlovákiai Magyar Cserkészek Központi Irodája várja a végzősöket munkatapasztalat szerzésére. Az államilag támogatott munkalehetőség időtartama három hónaptól hat hónapig terjedhet. A leendő gyakornokoknak változatos munkakört kínálnak, többek között megismerkedhetnek a cserkészszövetség működésével. Ezáltal az önéletrajzban feltüntethető lesz majd a megszerzett munkatapasztalat. A gyakornokok feladatai rugalmas munkaidőben végezhetők egy jó munkacsapatban. Az állam által megszabott havi hozzájárulás 128,76 €. Két ... Bővebben »

Magyar nyelvű bérmálkozás a pozsonyi ferences templomban

A több hónapos felkészülést követően 2015. szeptember 13-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmise keretében került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására – tájékoztat a pozsonyi magyar katolikusok honlapja. Haľko József püspök atya huszonhárom magyar fiatalt bérmált meg, akik közül – mivel József atya éveken keresztül a pozsonyi magyar hívek lelkipásztoraként szolgált – egykor hatan általa részesültek a keresztségben, illetve tizennyolcan az ő vezetésével ... Bővebben »

Keresztény Ifjúsági Találkozó Hatfán

Második alkalommal került megrendezésre szeptember 12-én az a Keresztény Ifjúsági Találkozó, amelyet a három történelmi egyház szervezett. Az ökumenikus kezdeményezés mellé a református, a római katolikus és a görögkatolikus felekezetek, illetve ezen egyházak egy-egy egyházmegyéje állt, fontosnak tartva azt a közös célt, hogy a különböző formában vallásukat gyakorló fiatalok, fiatal családosok évente legalább egy alkalommal találkozzanak. Az idén is a ... Bővebben »

Tantermi keresztek megáldása

2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Óvoda, Alapiskola és Gimnázium. Szeptember 14.-én – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – megáldották az egyes tantermeket, a benne tanulókat és tanítókat, és ünnepélyesen elhelyezték az osztálykereszteket, amelyek Szent Pál Apostol szavai szerint „a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de a Krisztus-hívőknek Isten ereje és bölcsessége” (vö. 1 ... Bővebben »

Pázmány Emlékházat létesítettek Szilason

Puss Sándor felvidéki jezsuita szerzetes a Pázmány Emlékház létrehozására öt éve keres egy alkalmas helyet, ahol többek közt Pázmány Péter emlékszobát is létrehozott. Eddig sem Nagyszombatban nem járt sikerrel, ahol az első egyetemet alapította, sem a komáromi, Szent Andrásról elnevezett jezsuita templomban, ahol szintén méltó helyet találhattak volna. Már majdnem feladta, hogy az álom egyszer valóra váljék, amikor rábukkant Szilas ... Bővebben »

Jubileumi búcsú Bacsfa-Szentantalon

Az idén 300 éves kegyhelyen, Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szeptember 5-én szabadtéri szentmise volt Bacsfa-Szentantalon. A szentmise főcelebránsa Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt. A szentmisét követően a templomban ereklyetiszteletre került sor. Az ünnepi program részeként fellépett az ipolybalogi Szent Korona Kórus. A koncerten szakrális énekek és művek hangzottak el. A szép számú jelenlévők között volt Csáky Pál is, az MKP ... Bővebben »

Ima az iskoláért

Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki szeptember 1-jén velünk együtt imádkozott induló Iskolánkért, úgy a templomban, mint a világhálón, szerte a nagyvilágban. A látottakból és a visszajelzésekből egyértelmű, hogy nem voltunk kevesen. A 204 növendék, a 22 pedagógus és alkalmazott, a közel 600 imádkozó jelenléte a templomban – reménykeltő volt. Köszönetemet fejezem ki minden szolidáris megnyilvánulásért. Szeptember 14.-én – ... Bővebben »

Kisasszony napja I. – szeptember 8.

Szeptember nyolcadika Szűz Mária születésének a napja. A keleti egyházban már korábban, a nyugatiban pedig a VIII. századtól ünneplik rendszeresen. Általában azonban csak a XI. századtól számít kötelező egyházi ünnepnek. Bálint Sándor említi, hogy Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, melyek főleg a Legenda Aurea és a Stellarium révén kódexirodalmunkba is bekerültek. A Teleki-kódexet idézi a szerző, mégpedig annak Anna-legendáját, ... Bővebben »

Konferencia a „szentantali kegytemplomba oltott rózsaágról”

Szeptember 1-jén tudományos igényességgel előkészített konferencián járhatta körül az érdeklődő közönség, hogy milyen kincset rejt Bacsfa-Szentantalon a Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáró helye. A felvidéki magyarok legjelentősebb Mária-kegyhelyén idén június 19-21-én emlékeztek a kegykép könnyezésének háromszázadik évfordulójáról. Búcsúval, körmenettel, püspöki szentmisével ünnepeltek akkor a hívek ezrei a kegytemplom kertjében. A bacsfai Aponyi kastély különtermét zsúfolásig megtöltötte a konferencia hallgatósága, hogy a ... Bővebben »

Hatvanöt évvel ezelőtt indult a női szerzetesrendek felszámolását célzó akció

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1950. auguszus 28-án indította el a csehszlovák kommunista hatalom azt az akciót, melynek célja a női szerzetesrendek erőszakos központosítása, felszámolása volt. Az R Akció (Akcia R – a rövidítés az apácát jelentő rehoľníčka szóból ered) augusztus 31-ig tartott, de a szerzetesrendek elleni pártállami zaklatások a 70-es évekig nem szűntek. Az “R akciót” a korábbi, a férfi szerzetesrendek ... Bővebben »