Itthon

Állandó diakónussá szentelték Olgyay Csabát

Szent Imre napján történelmi eseménynek lehettek tanúi a Szent András-templomban összegyűlt hívek: első alkalommal szenteltek magyar nyelvű állandó diakónust az egyházmegyében. A Félből származó, Dunaszerdahelyen szolgálatot teljesítő Csaba testvért, azaz Olgyay Csaba egyházmegyei ifjúsági referenst Mons. Orosch János nagyszombati érsek atya kézrátétele és imádsága által szentelte állandó diakónussá. November ötödikén délelőtt megtelt a komáromi Szent András-templom. Sok hívő több kilométert is utazott, hogy ... Bővebben »

Egy éve nyílt meg a pozsonyi magyar katolikusok közösségi helye

Egyéves a pozsonyi magyar katolikusok közösségi helyisége, a Korona Társalgó. A Pozsonyi Magyar Intézet épületében található terem a gyakori programok és találkozások helyévé vált a szűkebb és tágabb közösség, a pozsonyi vagy Pozsonyba érkező magyarság számára. Rendszeres találkozóhelyéül szolgál a szerda esti misék után összegyűlő egyetemistáknak, péntekenként a helyi magyar ifjúságnak, valamint a cserkészeknek, a rendszeresen együtt imádkozó édesanyáknak, a ... Bővebben »

Magyar szentmisét közvetít a szlovák tévé mindenszentekkor

Kedden, mindenszentek ünnepén magyar nyelvű szentmisét közvetít a szlovák közszolgálati televízió kettes csatornája a galántai Szent István király-plébániatemplomból. A római katolikus szentmisét fél tizenegytől élő adásban közvetítik. Főcelebráns Kiss Róbert lesz, a Nagyszombati Főegyházmegye püspöki helynöke, komáromi esperesplébános, koncelebrál Józsa Attila galántai esperesplébános és Balla Gáspár nagymácsédi plébános. A szentmisén a hatvanéves galántai Kodály Zoltán Daloskör énekel. „Józsa Attila esperes kért ... Bővebben »

Állandó diakónusa lesz Dunaszerdahelynek

Orosch János nagyszombati érsek kézrátétele és imádsága által a dunaszerdahelyi Olgyay Csabát állandó diakónussá szenteli 2016. november 5- én délelőtt 10 órakor a komáromi Szent András- templomban. A szentelés után 15.00 órai kezdettel Irgalmasság délutánjára kerül sor, ugyancsak a Szent András- templomban, az alábbi programmal: 15.00  Isteni irgalmasság rózsafüzére 15.15  Fábry Kornél atya előadása 16.00  Az irgalmasság megtapasztalása: szentgyónás, szentségimádás, ... Bővebben »

Fatimai Mária-szobrot áldottak meg az engesztelő imatalálkozón Bodollón

Fatimai engesztelő imatalálkozót tartottak a felvidéki Szepsi bodollói városrészének Sarlós Boldogasszony-templomában október 13-án – tájékoztatott Gábor Bertalan szepsi esperes, plébános. Az első engesztelő találkozót 2002. október 13-án tartották Bodollón. Ezúttal a Pásztor Zoltán püspöki helynök által vezetett papi korona (espereskerületi papi gyűlés – a szerk.) keretében a határ mindkét oldaláról érkezett papok és hívek együtt adtak hálát a Gondviselésnek, amiért ... Bővebben »

Magyar búcsút tartottak a szlovákiai Máriavölgyben

Magyarok Nagyasszonya főünnepén, október 8-án tartották a szlovákiai Máriavölgyben található Mária-kegyhely búcsúját. A szentmise főcelebránsa Márfi Gyula veszprémi érsek volt. Az ünnepen Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor tartott elmélkedést. Molnár Tamás az irgalmasság szentévéhez kapcsolódva Máriára mint az irgalmasság anyjára irányította a zarándokok figyelmét: a Szűzanyát égi édesanyánknak tartjuk két okból is. Először a kereszten függő Jézustól kaptuk őt édesanyánkul. ... Bővebben »

Jézus keresztjét a szívekben is őrzik Nagymagyaron

A Felső-Csallóközben, Nagymagyaron 2016. október 2-án, vasárnap a Kereszt utcában került sor a Mózes Sándor emlékét őrző fakereszt felszentelésére. A keresztet Mózes István 1848-ban testvére, Sándor emlékére állíttatta. 1932-ben a keresztet felújították, és most a Nagymagyari Kulturális Közösség kezdeményezésére a nagyközség történetét meghatározó emlékhelyen széleskörű összefogással egy új keresztet állítottak. A szertartás délután 14 órakor a Nagymagyari Katolikus Templomban litániával kezdődött, ahol a falu ... Bővebben »

Szlovákiai görögkatolikusok zarándokoltak Máriapócsra

Szeptember 17-én, szombaton tartották Máriapócson éves zarándoklatukat a szlovák görögkatolikusok. A Szent Liturgiát Milan Chautur kassai megyéspüspök végezte, a búcsú résztvevőit a szertartás elején Kocsis Fülöp érsek-metropolita üdvözölte a Hajdúdorogi Metropólia nevében. Köszöntőjében kiemelte azt a testvéri kapcsolatot, amely a magyar és a szlovák görögkatolikusságot kapcsolja össze az Istenszülő mint édesanya iránt érzett szeretet által. A metropolita hangsúlyozta, hogy személyes ... Bővebben »

Kétnyelvű ünnepi szentmisén iktatták be hivatalába Kiss Róbert püspöki helynököt

Komárom. Bár Kiss Róbert tb. kanonok a Nagyszombati Főegyházmegye magyar katolikus híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynökként és Elek László esperes-plébános utódjaként már szeptember 1-től teljesít szolgálatot Komáromban, ám ünnepélyes hivatali beiktatására csak szeptember 18-án a Szent András-templomban Mons. Orosch János, nagyszombati érsek által celebrált közös, kétnyelvű ünnepi szentmise keretében került sor. A helynöki hivatal tehát Nagyszombatból átköltözött Komáromba. A bő kétórás, ... Bővebben »

Ünnepi zarándoklat Nagyszombatba – 450 éve alapították az első magyarországi papnevelő intézetet

Az első magyarországi papnevelő intézetet Oláh Miklós esztergomi érsek alapította 1566-ban Nagyszombatban. Az intézmény utóda, az esztergomi szeminárium szeptember 13-án ünnepelte a jubileumot a ma Szlovákiához tartozó városban. A régi székesegyházban Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztorával koncelebrált Orosch János nagyszombati érsek, Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök és az esztergomi szeminárium elöljárói, illetve tanárai. A családias hangulatú ... Bővebben »