Itthon

Fatimai engesztelő imanap Bacsfa-Szentantalon

Szeretettel várják Bacsfára 2013. május 13-ára, hétfőre a híveket a fatimai engesztelő imanapra. A program: 17.00 Ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség 18.00 Ünnepi szentmise: P. Kálmán Peregrin OFM, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatója 19.30 imaóra a családokért 20.30 engesztelés bűneinkért 21.30 imaóra a papokért 22.00 szentségi áldás Szeretettel hívnak minden Mária-tisztelőt. A következő ünnep 2013. június 30-án lesz, vasárnap 17.00 órakor, ... Bővebben »

Könyv jelent meg Ferenc pápáról

A LÚČ kiadó gondozásában jelent meg az a könyv, mely Ferenc pápa életútját és munkásságát mutatja be. Címe: Svätý Otec František, Život a výzvy. (Szent atyánk Ferenc, Élete és kihívásai.) A kötet ismerteti a pápa családi hátterét, tanulmányait, teológiai gondolkodását, valamint lelkipásztori elképzeléseit. Ugyanakkor szót ejt arról is, miféle kihívásokkal kell szembenéznie és mely problémákra kell majd megoldást találnia pontifikátusa ... Bővebben »

Don Bosco elhagyta Szlovákiát

Don Bosco ereklyéi, a reggeli órákban elhagyták Szlovákiát. Az elmúlt három hét alatt, csaknem 100 ezer ember rótta le tiszteletét a munkások szentje előtt. Huszonnégy városban fordult meg, többek között a romák lakt a Luník IX lakótelepen is. Don Bosco zarándoklatának következő állomása Szlovénia.  A tkkbs.sk alapján Kép: wikimedia.org Bővebben »

Magyar Katolikus Nap Szentpéteren

2013. május 8-án Szentpéterre várják a magyar katolikusokat a VII. Magyar Katolikus Nap rendezvényeire. A program: 9.30 Szentmise a plébániatemplomban. Főcelebráns: dr. Bábel Balázs érsek 11.00 Dr. Bábel Balázs: Hiszem a hitvallásunkat – előadás a kultúrház nagytermében 12.00 Ebéd 13.00 Párhuzamos előadások a kultúrház nagy-, ill. kistermében: 1. Zsidó János: Kereszténység és társadalmi élet 2. Fehér Csaba: Példamutatók emlékezete 14.30 ... Bővebben »

Lovagokat avattak Dunaszerdahelyen

 A Szent György Lovagrend új tagokat avatott a dunaszerdahelyi plébánia templomban. A szertartásra ma, április 27-én került sor, a város védőszentjének tiszteletére rendezett ünnepségsorozat részeként. Ünnepélyes szentmise keretében, a noviciusokat, Nagy Frigyes prior avatta lovaggá. Házigazdaként, a templomban Herdics György címzetes apát köszöntötte a fogalmat tevőket, és a rend többi tagját. Szent beszédet Zsidó János esperes mondott, aki a rend ... Bővebben »

Katolikus női mozgalmak találkozója Pozsonyban

Nemzetközi találkozót tart az Andante, Pozsonyban. A szervezet, katolikus női mozgalmak szövetsége, mely mintegy 16 országban van jelen. Célja a keresztény, katolikus értékek megvalósítása a kontinens államainak közös politikájában. Az Andante tagjai, Európa jövőjéről értekeznek április 26-án és 27-én.  A tkkbs.sk alapján Kép: andante-europa.net Bővebben »

Katolikus konferencia a nemek egyenlőségéről

Az emberi méltóságról és a nemek egyenlőségéről tartanak ma nemzetközi konferenciát Pozsonyban, melyet a Szlovák Püspökkari Konferencia szervez. A konferencia előadói Mons. Ignacio Carrasco de Paula püspök, orvos-pszichiáter, erkölcsteológus; Mons. Jean Laffitte püspök a Család Pápai Tanácsának titkára, politikatudós, teológus; MUDr. Anna Záborská az EU nőjogi és nemi egyenjogúságért létrejött bizottságának tagja, valamin Helen M. Alvare professzor asszony, amerikai etikus, ... Bővebben »

Nagyszombatban “meglátogattuk” Don Boscót

Bosco Szent János ereklyéje világkörül útján éppen Szlovákiában jár, ahol április 25-én Nagyszombatban (Trnava) “meglátogatta” Ábrahám Béla tartományfőnök és egy kis csapat Magyarországról. A magyar tartományfőnök találkozott a szlovák tartományfőnökkel, Karol Manikkal, aki értékes tapasztalatokat adott át magyar rendtársának. Az ereklye a kora délelőtti órákban érkezett a felvidéki városba, amely sok-sok templomával, gazdag katolikus múltjával és jelenével méltán viseli a ... Bővebben »

Ünnepi szentmisével indult a dunaszerdahelyi Szent György ünnepség-sorozat

Ünnepi szentmisével kezdődött a Szent György Napok alkalmával tartott rendezvénysorozat, Dunaszerdahelyen. A város védőszentjéről elnevezett templomban, április 24-én, délután, Dr. Pápai Lajos celebrált, számos felvidéki pappal egyetemben. A főpásztort Dr. Herdics György kanonok, címzetes apát, a város esperes-plébánosaként köszöntötte. Üdvözlő beszédében megemlékezett az egy évvel ezelőtti főpásztori miséről, melyet akkor Robert Bezák még nagyszombati érsekként mondott.  A győri megyéspüspök szentbeszédében ... Bővebben »