Itthon

Ünnepi szentmisével indult a dunaszerdahelyi Szent György ünnepség-sorozat

Ünnepi szentmisével kezdődött a Szent György Napok alkalmával tartott rendezvénysorozat, Dunaszerdahelyen. A város védőszentjéről elnevezett templomban, április 24-én, délután, Dr. Pápai Lajos celebrált, számos felvidéki pappal egyetemben. A főpásztort Dr. Herdics György kanonok, címzetes apát, a város esperes-plébánosaként köszöntötte. Üdvözlő beszédében megemlékezett az egy évvel ezelőtti főpásztori miséről, melyet akkor Robert Bezák még nagyszombati érsekként mondott.  A győri megyéspüspök szentbeszédében ... Bővebben »

Pravoszláv-katolikus konferencia Szlovákiában

Szlovákia ad otthont annak a konferenciának, mely a Szentszék és Oroszország, illetve a pravoszláv kereszténység képviselői között zajlik majd. A májusban tartandó tanácskozás fővédnöke Ivan Gašparovič államfő. A tudományos rendezvénysorozatban közreműködnek majd a történelemtudományokért felelős pápai bizottság, a Moszkvai Patriarchátus külügyekért felelős részlege, az Orosz Tudományos Akadémia Világtörténelmi Intézete illetve a pozsonyi Komensky Egyetem. A konferencián mintegy húsz vendégelőadó lép a ... Bővebben »

A Pápai Missziós Művek szlovákiai gyűjtésének eredményei

A Pápai Missziós Művek az elmúlt évben, Szlovákiában, mintegy 645 171 eurót gyűjtött, a pápa különféle missziós szándékainak megvalósítására. Ez húszezer euróval kevesebb, mint az elmúlt évben. A teljes összegből kb. 480 000 euró az októberben tartott missziós vasárnap alatt került összegyűjtésre. Ennek egész összege, főként az igehirdetéssel közvetlenül kapcsolatos szükségletek megteremtésére lesz felhasználva. (Katekéták és papok képzése, plébániák és ... Bővebben »

Újra Szent György-napok

Idén is megünnepeljük városunk, Dunaszerdahely búcsúját, a Szent György-napok eseménysorozatával. Tavaly óta Szent György napja a város alapításának, védőszentjének, egyesítésének és jeles személyiségeinek ünnepnapja is lett. A program: Április 24. 17.00 – Ünnepi Szent György-napi szentmise (Szent György-templom) Április 26. – 16.00 Imaóra jeles szerdahelyi eleinkkel (Szent György-templom) – 17.00 Szentmise (Szent György-templom) – 18.00 Bugár Sándor–Nagy Attila: Szerdahelyi séta ... Bővebben »

Magyar tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola alapítása Szepsiben

Szepsiben, a helyi kultúrházban 2013. április 16-án szülőértekezletre gyűlt össze a szülők egy csoportja, hogy egy magyar tannyelvű római katolikus egyházi intézmény létrehozását kezdeményezzék, óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten. Dobos Zoltán, a szülői szövetség nevében köszöntötte az egybegyűlteket és kérte fel a megjelent egyházi személyeket a szülők kérése megvalósítására. Dr. Juhász Attila, tornai plébános örömmel számolt be a közeli udvarnoki ... Bővebben »

Ötödször rendezik meg Szlovákiában a Családok Napját

A világnap alkalmából, májustól júniusig tartó rendezvénysorozatra kerül sor, országszerte. A több tíz településen zajló esemény célja a hagyományos családmodell támogatása, ünneplése – kifejezése azon keresztény hitnek, mely szerint a család egy férfi és egy nő, gyermekáldásra berendezett kapcsolata. A rendezvénysorozat résztvevőit kulturális és közéleti programok, tanácsadás, gyermekeknek szánt foglalkozások várják. A család napja a családi közösségek autonómiáját hivatott hangsúlyozni. ... Bővebben »

Előadás a szektákról

A Családsegítő Központ (Centrum pomoci pre rodinu) előadást szervez a szektákról, melyre elsősorban katekétákat, papokat, szociális munkásokat, tanulókat és pedagógusokat várnak. Az előadásra április 23-án kerül sor, 9: 00 órától 11: 00 óráig. Az előadó ThDr. Boris Rakovsky lesz, aki a szekták tanulmányozására létrejött központ igazgatója, mely az Egyházak Ökumenikus Tanácsa mellett tevékenykedik. A témák: A posztmodern kor és a ... Bővebben »

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsora

A Pátria rádióban április 14-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a tisztátalan lelkek Jézus általi kiűzése és a lélek tisztasága. Ezen kívül szó lesz a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és az egyházközségek megüresedett lelkészi állásának a betöltéséről. Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek felett is. A kapernaumi zsinagógában egy ilyen megszállott embert szabadit meg  ... Bővebben »

Don Bosco Szlovákiába érkezett

Csütörtökön 16 óra 15 perckor, a rend alapító szent ereklyéit, Karol Maník, a szaleziánus rend provinciálisa vette át. A maradványokat hamarosan a nagymihályi (Michalovce) Szúz Mária a Keresztények Segítője – templomba szállították. A katolikus hívek teljes búcsúban részesülnek a megszokott feltételek mellett, ha részt vesznek valamiféle liturgikus cselekményen a kiállított ereklye előtt, vagy elmélkedésüket az Úr imájával, a Hiszekegy elmondásával, ... Bővebben »