Itthon

Fatimai Mária-szobrot áldottak meg az engesztelő imatalálkozón Bodollón

Fatimai engesztelő imatalálkozót tartottak a felvidéki Szepsi bodollói városrészének Sarlós Boldogasszony-templomában október 13-án – tájékoztatott Gábor Bertalan szepsi esperes, plébános. Az első engesztelő találkozót 2002. október 13-án tartották Bodollón. Ezúttal a Pásztor Zoltán püspöki helynök által vezetett papi korona (espereskerületi papi gyűlés – a szerk.) keretében a határ mindkét oldaláról érkezett papok és hívek együtt adtak hálát a Gondviselésnek, amiért ... Bővebben »

Magyar búcsút tartottak a szlovákiai Máriavölgyben

Magyarok Nagyasszonya főünnepén, október 8-án tartották a szlovákiai Máriavölgyben található Mária-kegyhely búcsúját. A szentmise főcelebránsa Márfi Gyula veszprémi érsek volt. Az ünnepen Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor tartott elmélkedést. Molnár Tamás az irgalmasság szentévéhez kapcsolódva Máriára mint az irgalmasság anyjára irányította a zarándokok figyelmét: a Szűzanyát égi édesanyánknak tartjuk két okból is. Először a kereszten függő Jézustól kaptuk őt édesanyánkul. ... Bővebben »

Jézus keresztjét a szívekben is őrzik Nagymagyaron

A Felső-Csallóközben, Nagymagyaron 2016. október 2-án, vasárnap a Kereszt utcában került sor a Mózes Sándor emlékét őrző fakereszt felszentelésére. A keresztet Mózes István 1848-ban testvére, Sándor emlékére állíttatta. 1932-ben a keresztet felújították, és most a Nagymagyari Kulturális Közösség kezdeményezésére a nagyközség történetét meghatározó emlékhelyen széleskörű összefogással egy új keresztet állítottak. A szertartás délután 14 órakor a Nagymagyari Katolikus Templomban litániával kezdődött, ahol a falu ... Bővebben »

Szlovákiai görögkatolikusok zarándokoltak Máriapócsra

Szeptember 17-én, szombaton tartották Máriapócson éves zarándoklatukat a szlovák görögkatolikusok. A Szent Liturgiát Milan Chautur kassai megyéspüspök végezte, a búcsú résztvevőit a szertartás elején Kocsis Fülöp érsek-metropolita üdvözölte a Hajdúdorogi Metropólia nevében. Köszöntőjében kiemelte azt a testvéri kapcsolatot, amely a magyar és a szlovák görögkatolikusságot kapcsolja össze az Istenszülő mint édesanya iránt érzett szeretet által. A metropolita hangsúlyozta, hogy személyes ... Bővebben »

Kétnyelvű ünnepi szentmisén iktatták be hivatalába Kiss Róbert püspöki helynököt

Komárom. Bár Kiss Róbert tb. kanonok a Nagyszombati Főegyházmegye magyar katolikus híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynökként és Elek László esperes-plébános utódjaként már szeptember 1-től teljesít szolgálatot Komáromban, ám ünnepélyes hivatali beiktatására csak szeptember 18-án a Szent András-templomban Mons. Orosch János, nagyszombati érsek által celebrált közös, kétnyelvű ünnepi szentmise keretében került sor. A helynöki hivatal tehát Nagyszombatból átköltözött Komáromba. A bő kétórás, ... Bővebben »

Ünnepi zarándoklat Nagyszombatba – 450 éve alapították az első magyarországi papnevelő intézetet

Az első magyarországi papnevelő intézetet Oláh Miklós esztergomi érsek alapította 1566-ban Nagyszombatban. Az intézmény utóda, az esztergomi szeminárium szeptember 13-án ünnepelte a jubileumot a ma Szlovákiához tartozó városban. A régi székesegyházban Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztorával koncelebrált Orosch János nagyszombati érsek, Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök és az esztergomi szeminárium elöljárói, illetve tanárai. A családias hangulatú ... Bővebben »

Új épülettel bővült Szlovákia első magyar egyházi iskolaközpontja

A révkomáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontban új épületet adtak át szeptember 12-én. A négy tantermes, különálló épületrészben az alsó tagozatosok kezdhetik az új tanévet. „Akik itt vagyunk, tudjuk és hirdetjük, hogy egyedül és kizárólag a magyar nevelési nyelvű intézmények adnak biztosítékot arra, hogy különlegesen gazdag magyar nyelvünk és kultúránk tovább éljen. Államnyelvű intézményekben ennek esélye elvész” – mondta az átadás ... Bővebben »

A közép-kelet-európai püspöki konferenciák képviselőinek pozsonyi sajtóközleménye

A közép-kelet-európai püspöki konferenciák képviselői találkozót tartottak Pozsonyban, Szlovákiában, 2016. szeptember 8–9-én, hogy megbeszélést folytassanak a migránsválságról és a családról. A találkozó résztvevői sajtóközleményt adtak ki, melyet teljes egészében, magyar nyelven közreadunk. A szlovák fővárosban a közép-kelet-európai püspöki konferenciák (Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Bulgária, Lengyelország, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Litvánia, Csehország, Románia, Ukrajna) képviselői találkoztak. A találkozó tagjai szeptember 8-án, Szűz Mária születése ... Bővebben »

Adj egy követ! – Szent Márton oltalma alatt álló közösségek találkozójára készülnek Pannonhalmán

A Szent Márton-év keretében október 27. és 30. között kerül sor a Pannonhalmi Bencés Főapátságban a Szent Márton oltalma alatt álló közösségek, egyházközségek és települések találkozójára. A „Mint élő kövek” címet viselő találkozón egyedülálló kezdeményezést indítanak útjára a szervezők. Nemcsak Pannonhalma, hanem Szent Márton is hívja magához a Kárpát-medence Szent Márton nevét viselő településeinek, templomainak, egyházi közösségeinek képviselőit. A Háló ... Bővebben »

Zarándoklat a Csallóközi Madonnához

A Bacsfa-Szentantal mellett, Pozsonytól tizenöt kilométerre fekvő, Dénesdtorcsmisérd településhez tartozó Dénesd jelentős Mária-zarándokhely. Történelméhez hozzátartozik, hogy a bencés szerzetesek jóvoltából a Celldömölk felé vonuló török seregek elől ide menekítették át a Szűzanya kegyszobrát. Az idén augusztus 8–14-ig tartó  zarándoklat minden hétköznapján 17 órától rózsafüzért imádkoztak, 18 órától pedig misén vettek részt a hívek, majd vesperás, előadások, elmélkedések, dicsőítő estek következtek. Pénteken ... Bővebben »